Funkce pro snadné a rychlé vytvoření pasportu, polohopisu a výškopisu v software Carlson

Kategorie » téma: AutoCAD Civil 3D | Další programy

08.04.2020 15.12 | Gabriela Ovesná | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 52296x

Pro snadné dosažení požadovaného výsledku při zpracování geodetických dat nebo mračna bodů, nabízí software Carlson v modulech Point Cloud, Survey a Construction funkci Field to Finish. Field to Finish (F2F) je „automatizační“ nástroj pro geodetické firmy, stavební inženýrství, ale i pro ty, kteří pracují s mračny bodů, vytvářejí pasporty, situace a mapy velkých měřítek. V rodině Carlson není tato funkce žádnou novinkou, její součástí je již více než 10 let a díky tomu je tato funkce velmi propracovaná a vyladěná do posledních detailů tak, aby pomohla šetřit čas v kanceláři pří zpracování dat.

Co je vlastně Field to Finish? Je to všeobecný termín používaný k popisu procesu automatického kreslení dat z měření v terénu na základě popisu bodů a dalších kódů z terénu.

Cílem správného použití Field to Finish je naučit se používat kódy (popisy) bodů a naučit správně kódovat i měřiče v terénu. Jestliže se měřiči v terénu neztotožní s kódováním při měření, tak je velký předpoklad, že rychlý automatizační nástroj Field to Finish je odsouzený k neúspěchu. Vytvoří-li se po konzultaci s měřiči správně tabulka kódu se snadno zapamatovatelnými kódy, je tak zaručena oboustranná spokojenost a použití funkce F2F. U použití funkce F2F při práci s mračny bodů platí stejné pravidlo.

V softwaru se pokračuje následovně:

Prvním krokem k úspěchu je vytvořit si tabulku kódů „Field to Finish“ (Obrázek 1) například dle ČSN 013411 v modulu Survey. Tento krok nám pomůže v tom, že body nebo mračna jsou do výkresu vkládány s atributy nadefinovanými v kódu včetně hladiny, symbolu, velikosti a typu čáry (správně nakódované body se například spojí a vytvoří dle nadefinování 2D křivku, 2D a 3D křivku nebo 3D křivku). Druhým krokem k úspěchu, vytváří-li se podklady z geodetického měření, je naučit se správně kódovat v terénu. Správně nakódované body v terénu dokáži vytvořit v kanceláři dle požadavků zadavatele například pasport během tří kliknutí (Obrázek 2). Výhodou je, že vytvořený blok kódů se může do totální stanice vložit a v terénu pohodlně kódovat. Při práci v mračnu bodů v modulu Point Cloud se vkládají body do mračna a kóduji se dle nastavené tabulky kódů (Obrázek 3) a následně při exportu do výkresu dojde k vykreslení nastavených symbolů, typu čar atd. (Obrázek 5). V případě, že bude zapotřebí do výkresu vložit dodatečně chybějící body s příslušnými kódy (Obrázek 6), tak není problém je vložit a vše se vykreslí dle nastavení  tabulky kódu „F2F“. Jestliže se ve výkresu špatně spojí body liniových prvků, spojí se různé křivky, dá se výsledek upravit pomocí „Inspektor Field to Finish Inspektor“ (Obrázek 8).

 

01

Obrázek 1 Tabulka kódů Field to Finish

02a
02b

Obrázek 2 Pasport během tří kliknutí

03

Obrázek 3 Tabulka kódů v Poit Cloudu

04

Obrázek 4 Vložené kódované body v mračnu

05

Obrázek 5 Ukázka výsledku vykreslení z bodového mračna

06

Obrázek 6 Vkládaní bodů do výkresu

07

Obrázek 7 Vkládaní bodů do výkresu s kódem

08a
08b

Obrázek 8 „Inspektor Field to Finish Inspektor“

 

Komentáře:

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.