řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

... prosím o kontrolu vstupních a vypočítaných hodnot v programu Energie 2009. Nejedná se samozřejmě o kontrolu ploch apod. U vyhovujícího standardu se chci zeptat na zadávání vnitřních zisků od osvětlení, ve výpočtu jsem zadal klasické žárovky a vyšla Energ. náročnost osvětlení za rok = 18 kWh/m2, při zadání úsporného osvětlení vychází Energ. náročnost osvětlení za rok = 4 kWh/m2, tento rozdíl mám tedy k dispozici abych splnil požadavek na (celkovou) měrnou  spotřebu energie EPa, která je pro RD = 142 kWh/m2. Zadáním klasických žárovek se blížím k hodnotě která vychází v nízkoenergetickém standardu dle TNI 73 0329, kde hodnota  Energ. náročnost osvětlení za rok  = 21 kWh/m2 (vychází z počtu osob).

Otázka:

...V pomocném výpočtu zadávám počet křídel, ale asi jsou uvažovány standardní tvary otvíravých křídel. Pokud mám nestandardní tvary:

Typ A Typ B

 , pak bych měl asi vypočítat ručně délku spár a manuálně ji zadat. Bylo by to asi přesnější pro výpočet Uw. Jaký je na tento dotaz Váš názor?

Otázka:

...částečně podsklepený objekt převedu na model plně podsklepený s menší hloubkou, ale jak započitám podlahu a linearní činitele, které jsou rozdílné v místě stropní konstrukce a podlahy na terénu? A jak mám do výpočtu zahrnout stěny a jiné konstrukce (např. schodiště) oddělující sklepní nevytápěný prostor a vytápěnou část?

Otázka:

...zadávání dat do programu Energie 2009. Mám připravit objekt RD na dotační program Zelená úsporám. Nevím, kde je chyba, ale vychází mně hodnoty o dost větší, něž by vycházet měly. Stávající objekt je jednopodlažní s částečně podsklepeným(asi 1/9 celkové plochy) nevytápěným suterénem, větrání objektu je řešeno infiltrací. Stávající objekt je z cihel plných pálených tl.450 U=1,32W/m2K a 300mm U=1,76W/m2K, strop dřevěný se záklopem a podbitím z desek U=1,38W/m2K, podlaha z betonu nad sklepem U=1,5W/m2K a nad zaminou U=2,1W/m2K, okna dvojté s jednoduchým zasklením U=2,2W/m2K.  V nově upraveném objektu jsou trochu změněny okna(plocha stávajících a nových přibližně stejná) a zatepleny obvodové konstrukce (podlaha U=0,3W/m2K, strop U=0,15W/m2K, stěny CP 450 U=0,22W/m2K, CP300 U=0,23W/m2K) a osazeny nové okna U=1,1W/m2K.  U stávajícího objektu je měrná potřeba tepla 381kWh/m2.a a měrná spotřeba energie budovy 465,4 kwh/m2.a. U objektu zatepleného je měrná potřeba tepla 84kWh/m2.a a měrná spotřeba energie budovy 144,9 kwh/m2.a. dále se mně ve výsledcích objevila položka ztráta zbytkem kostrukcí, která je záporná. Nevím o jaké ztráty jde.

Otázky:

1/ jak provést import dat z programu Ztráty?

2/ jak provést upgrade programů?

< Stránka 1 2 3 4 .. 4 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10