řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Zadání tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

05.12.2013 09.53 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 11239x

Otázka:

Počítám pasivní RD pro dotaci NZÚ 2013 a v rámci jednotky pro větrání s rekuperací je řešeno i teplovzdušné topení, které je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. Ohřev teplé vody zajišťuje rovněž tato jednotka, ale předání energie je vzduch/voda. Bohužel jsem v TNI 730331 nenašla, jak zadat TČ vzduch/vzduch. Prosím je nějaké řešení?

Vysychání střechy nad nevytápěnými garážemi

Kategorie » téma: Teplo

05.12.2013 11.46 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 10966x

Otázka:

Posuzujeme střechu nad nevytápěným objektem hromadných garáží. Ve stávajícím stavu je na stropní kci proveden škvárový násyp 0-350 mm + bet. mazanina bez sítě a bez dilatování tl. 50-100 mm. Střecha je ve velmi špatném stavu (bet. mazanina je v některých místech vzdutá až o 250 mm, pásy kolem atik utržené, ve škvárovém násypu byl zjištěn vysoký obsah vlhkosti).

Družstvo si nechalo vypracovat projekt, který navrhl vše odstranit a provést nově (spádové klíny z EPS + živičná hydroizolace). Návrh je v pořádku, ale problém je s financemi.

V případě ponechání vlhké škváry a provedení nové mazaniny + hydroizolace nebo použití škváry pro provedení škvárobetonu + bet. mazaniny bude v obou případech ve skladbě zabudována nějaká vlhkost.

Pokoušel jsem se tento stav prověřit v programu Teplo 2011 s uvažováním zabudované vlhkosti 10% se započtením redistribuce vlhkosti. Nyní se dostávám k dotazu:

Nevím jak je možné prověřit chování zabudované vlhkosti v konstrukci nevytápěného ani netemperovaného objektu. V základní nabídce jsou uvedeny jen stavby vytápěné, temperované s pevně danou okrajovou podmínkou pro interiér. Pokud si např. zvolím garáže chráněné proti mrazu průměrné měsíční teploty pro výpočet bilance dle ČSN 13788 tak mi automaticky se vyplní teplota Tai = 5°C (stejná pro všechny měsíce) a vlhkost Fii (např. v letních obdobích 100%).

Teploty Tii si  v jednotlivých měsících upravím dle odhadované možné teploty. 
Nevím zda takto postupuji správně, ale výpočty se mi nějak nezdají (porovnával jsem skladbu s finálním živičným pásem a mPVC).

Otázka:

Zpracováváme PENB pro divadlo programem Energie 2013. V budově je vzduchotechnika, kterou se větrá, topí a také příležitostně chladí. V softwaru je tedy zadána VZT, chlazení je nastaveno na 2 dny v týdnu, ve zdrojích chladu je zadáno chlazení je zajišťováno VZT.

Ve vyhotoveném PENB na poslední straně však chlazení zcela chybí. V čem může být chyba?

< 1 2 Stránka 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.