Energie 2016.1: Několik nových funkcí a drobné úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

23.05.2016 23.49 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 26094x

První bezplatná aktualizace programu Energie 2016 bude již brzy umístěna na www.kcad.cz. Změny ve verzi 2016.1 jsou následující:

Usnadnění práce s uloženými skladbami konstrukcí

Program zobrazuje při výběru konstrukce z uloženého souboru konstrukcí nejen název konstrukce a její součinitel prostupu tepla (jako dosud), ale i její kompletní skladbu. Změna se projeví po stisku tlačítek Načíst skladbu a Editovat seznam umístěných na okénku pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla a na okénku pomocného výpočtu tepelného odporu.

Náhled skladby konstrukce
Náhled skladby konstrukce

Do zmíněných pomocných výpočtů lze navíc zadat skladby konstrukcí až o 15 vrstvách (dosud bylo podporováno jen 10 vrstev) a importovat je z výsledků programu Teplo.

Před tiskem uložených skladeb konstrukcí (příkaz Výpočet-Přehled obalových konstrukcí-Ostatní konstrukce) je nově zařazena možnost výběru konstrukcí, které budou do tiskového přehledu zařazeny. Stejná funkce je k dispozici i u tisku parametrů výplní otvorů (příkaz Výpočet-Přehled obalových konstrukcí-Výplně otvorů).

Výběr konstrukcí pro tisk
Výběr konstrukcí pro tisk

Rozšíření importu výsledků z programu Teplo

Program umožňuje přímý import konstrukcí a jejich parametrů z výsledků programu Teplo při zadání neprůsvitných konstrukcí v kontaktu s vnějším vzduchem (formulář Stěny a střecha), neprůsvitných konstrukcí v kontaktu se zeminou (formulář Podlaha a suterén) a neprůsvitných konstrukcí ohraničujících nevytápěné prostory (formulář Nevytápěné prostory). Nová funkce je dostupná v menu, které se rozbalí po kliknutí na tlačítko Výběr z oblíbených konstrukcí (se symbolem hvězdičky). Při výběru konstrukce z výsledků programu Teplo se navíc ukazuje náhled skladby konstrukce.

Další změny, úpravy a opravy

Program stanovuje korekční činitele stínění pevnými překážkami na formuláři pro zadání výplní otvorů i pro stínící úhly větší než 60°. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty už EN ISO 13790 neuvádí, je použit bezpečný odhad vedoucí vždy k hodnotám nižším, než jaké uvádí pro úhel 60° výše uvedená norma.

Program při výpočtu automaticky přepočítává průměrnou propustnost slunečního záření pro vnější obálku zimní zahrady tak, aby byl zohledněn poměr mezi její prosklenou a neprosklenou plochou. Není tedy již třeba při zadávání málo prosklené zimní zahrady odhadem snižovat zadávanou propustnost slunečního záření její prosklené části.

Opravena byla kontrola velikosti energeticky vztažné plochy, která probíhá při uzavírání formuláře pro popis zóny – a to tak, aby se upozornění na možnou chybu v nastavení typu hodnocení („nová budova“ x „budova s téměř nulovou spotřebou energie“) objevilo jen u nastavení „nová budova“.

Program kontroluje přítomnost neviditelných formátovacích znaků (např. Enter) v textech vkládaných ze schránky Windows do všech políček na doplňujícím formuláři pro zadání popisu alternativních systémů a doporučených opatření. Pokud tyto znaky v kopírovaném textu nalezne, odstraní je. Vylučuje se tím riziko rozhození těchto textů v protokolu k PENB. Současně je nově povoleno zapisovat do popisu alternativních systémů a doporučených opatření jako oddělovač slov i čárku.

Výpočet dodané energie do nevytápěných prostorů byl opraven tak, aby proběhl i tehdy, když není první zadaná zóna zahrnuta do výpočtu.

Program umožňuje před vygenerováním PENB do formátu PDF zvolit, zda se má do kontaktu na zpracovatele na poslední straně PENB tisknout i telefon a e-mail. V takovém případě se pak současně tiskne celá adresa zpracovatele (tj. ulice, PSČ i obec) do jednoho řádku (a nikoli do dvou jako dosud).

Vložený kontakt na zpracovatele
Vložený kontakt na zpracovatele

Program ukládá uživatelem zvolené předvolby před tiskem PENB do formátu PDF a při opakovaném generování PENB je opětovně nabídne jako výchozí nastavení.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

30.03.2021 10.54 » Energie 2020.9

Energie ve verzi 2020.9 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.