Energie 2016.2: Evidenční číslo PENB a další úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

08.07.2016 22.57 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 29366x

V brzké době bude na www.kcad.cz umístěna již druhá letošní bezplatná aktualizace programu Energie 2016. Změny ve verzi 2016.2 jsou následující:

Úpravy formuláře pro zadání popisu alternativních systémů dodávky energie a doporučených opatření

Přidáno bylo políčko pro zapsání evidenčního čísla PENB generovaného databází Enex. Toto evidenční číslo se pak může – pokud to uživatel požaduje – tisknout do hlavičky protokolu k energetickému průkazu a do hlavičky jeho grafické části (ve formátu PDF i DOC, viz http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/evidencni-cislo-penb/).

Zadání evidenčního čísla PENB
Zadání evidenčního čísla PENB a textu poznámky do PENB

Přidáno bylo i pole pro zapsání textu volitelné poznámky, která se – pokud to uživatel požaduje – tiskne na závěr protokolu k energetickému průkazu ve formátu PDF.

Na záložce Doporučená opatření – Hodnocení vhodnosti opatření lze pro jednotlivá opatření (tj. stavební prvky a konstrukce, technické systémy, obsluha systémů a ostatní opatření) nastavit volbu ano/ne, i když není příslušné opatření zaškrtnuto na záložce Doporučená opatření – Uplatněná opatření.

Při odškrtnutí určitého opatření na záložce Doporučená opatření – Uplatněná opatření program nabídne možnost vymazání voleb ano/ne na záložce Doporučená opatření – Hodnocení vhodnosti opatření.

Při odškrtnutí opatření stavební prvky a konstrukce na záložce Doporučená opatření – Uplatněná opatření se automaticky odškrtnou i volby pro vnější stěnu, střechu, podlahu a okna.

Přidána byla kontrola počtu znaků v textových políčkách pro zadání popisu doporučených opatření a alternativních systémů dodávky energií. Pokud počet zapsaných znaků překročí přípustné maximum (podle typu políčka 500 až 1000 znaků), program na to upozorní a přebývající text ořízne.

 

Změny v práci se skladbami konstrukcí

Do pomocných výpočtů součinitele prostupu tepla a tepelného odporu skladeb konstrukcí je nově možné vkládat skladby i z katalogu konstrukcí.

Skladbu neprůsvitné konstrukce uloženou v katalogu konstrukcí lze s pomocí tlačítka Uložit skladbu do souboru pro tisk zapsat do pomocného souboru s příponou kce. Tento soubor obsahuje skladby konstrukcí použité v pomocných výpočtech součinitele prostupu tepla a tepelného odporu a lze z něj následně skladby načítat do dalších pomocných výpočtů a také skladby vytisknout příkazem Výpočet - Přehled obalových konstrukcí - Ostatní konstrukce v hlavním menu programu. Tlačítko Uložit skladbu do souboru pro tisk je dostupné, pokud je katalog konstrukcí vyvolán během zadávání vstupních dat pro konkrétní budovu.

Nové funkce v katalogu konstrukcí
Nové funkce v katalogu konstrukcí

Do katalogu konstrukcí lze při vkládání nové konstrukce přenést skladbu hodnocenou předtím v programu Teplo s pomocí tlačítka Načíst skladbu z programu Teplo.

 

Další změny, úpravy a opravy

Přidána byla možnost volby umístění tlačítek pro vyvolání dalších formulářů (pro okna, stěny, podlahy atd.) na formuláři pro popis zóny. Pokud by ve standardním umístění na spodní straně formuláře nebyla tlačítka viditelná, lze je zobrazit v levé části formuláře. Způsob umístění tlačítek lze nastavit s pomocí zaškrtávací volby tlačítka pro vyvolání dalších formulářů v levé části formuláře pro popis zóny, které je dostupné na okénku s volbami pro editor vstupních dat (příkaz Vstupní data – Možnosti v hlavním menu programu nebo příkaz Pomůcky – Možnosti v menu zadávacích formulářů).

Alternativní umístění tlačítek
Alternativní umístění tlačítek

Program kontroluje přítomnost výsledků pro úlohu, kterou uživatel vybere jako doporučenou variantu před generováním energetického průkazu, štítku či formulářů dotačního programu NZÚ. Pokud vybraná úloha výsledky neobsahuje, program na to upozorní a výběr stornuje.

V české verzi programu se na panelu úlohy místo tlačítka Energ. certifikát zobrazuje tlačítko Energetický štítek, které umožňuje vygenerovat energetický štítek obálky budovy podle ČSN 730540-2. Ve slovenské verzi zůstává tlačítko Energ. certifikát umožňující vygenerování energetického certifikátu podle slovenské vyhlášky 364/2012 Z.z.

Opravena byla chyba ve výpočtu měrného tepelného toku větráním pro kombinaci přirozeného větrání v jedné části zóny a nuceného větrání v druhé části, která mohla vzniknout v případě, když se definovala teplota přívodního vzduchu odlišně od teploty vzduchu venkovního.

Uživatel může volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři. Výchozím nastavením je druhá možnost. Toto nastavení lze změnit zaškrtnutím políčka při otevírání souboru nabízet implicitní datový adresář na okénku s volbami pro editor protokolu o výpočtu (příkaz Výpočet - Možnosti v hlavním menu programu).

Opravena byla chyba v názvu energonositele, která mohla při vyplňování excelovských formulářů pro dotační program NZÚ způsobit, že se elektřina spotřebovaná v nevytápěných prostorech zobrazila v tabulkách bez jména.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

30.03.2021 10.54 » Energie 2020.9

Energie ve verzi 2020.9 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.