Energie 2017.1: Energie z kolektorů na chlazení a další úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

04.11.2017 10.02 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 46251x

Brzy bude na stránkách www.kcad.cz dostupná první bezplatná aktualizace Energie 2017.1, která přinese hlavně rozšíření způsobů využití energie ze solárních kolektorů. Kromě dosud podporovaných možností (na přípravu teplé vody a na vytápění) bude nově možné využít získanou energii i na chlazení - a to jak v kombinaci s přípravou teplé vody, tak v kombinaci s přípravou teplé vody a vytápěním.

Podrobnější informace s ilustračními obrázky najdete dále...


Energii ze solárních kolektorů lze využít pouze na absorpční, adsorpční či desikační chlazení - nikoli na obvyklý kompresorový typ chlazení. Program druh chlazení sám kontroluje a použije energii z kolektorů jako náhradu tepelné energie dodávané zdrojem tepla pro přípustný typ chlazení - a to i v případě, když je zadáno více zdrojů chladu.

Typický příklad absorpčního zdroje chladu, pro který lze použít energii z kolektorů
Typický příklad absorpčního zdroje chladu, pro který lze použít energii z kolektorů

Při výpočtu množství energie z kolektorů na přípravu teplé vody, na vytápění a na chlazení má vždy prioritu příprava teplé vody (jako dosud). Případná nevyužitá energie z kolektorů se pak podle volby zpracovatele výpočtu použije jen na vytápění, jen na chlazení, nebo na jejich kombinaci:

Volba způsobu využití energie z kolektorů
Volba způsobu využití energie z kolektorů

přičemž se rozděluje mezi vytápění a chlazení v poměru příslušných potřeb energií. Je-li tedy např. potřeba energie na vytápění nulová, použije se celý přebytek energie z kolektorů na chlazení. Samozřejmě je i nadále podporováno také výhradní použití energie z kolektorů jen na přípravu teplé vody.

V návaznosti na nové možnosti modelování byl upraven i protokol o výpočtu:

Tabulka v protokolu o výpočtu s přehledem využití energie z kolektorů na chlazení
Tabulka v protokolu o výpočtu s přehledem využití energie z kolektorů na chlazení
Upravená tabulka s přehledem energonositelů v protokolu o výpočtu
Upravená tabulka v protokolu o výpočtu s přehledem energonositelů

a doplněno generování dat pro energetický průkaz a XML soubor pro databázi ENEX.

K dalším novinkám verze 2017.1 patří:


Doplnění protokolu o výpočtu

Do protokolu o výpočtu byla přidána informativní tabulka s přehledem potřebných měsíčních produkcí tepla či chladu příslušnými zdroji tepla či chladu na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody a úpravu vlhkosti vzduchu. Jedná se o součet teoretické potřeby tepla či chladu na daný účel a ztrát v distribuci a sdílení energie. Tento součet vlastně udává množství energie, které musí do zóny či budovy dodat (či z ní odebrat) příslušný zdroj tepla/chladu. I když jde jen o mezivýsledek hodnocení energetické bilance budovy, který se do žádných oficiálních dokumentů neuvádí, může být použit např. jako vstupní údaj do jiných programů.

Podrobnou ukázku využití nové tabulky najdete v příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/retro-hodnoceni-tepelneho-cerpadle-podle-tni-730351/.


Další změny, opravy a úpravy

Dosavadní kontrola názvů skladeb konstrukcí na formuláři Zadání skladeb neprůsvitných konstrukcí byla rozšířena tak, aby bylo vyloučeno, že bude zadán takový název skladby (např. CP), který bude obsažen v názvu skladby jiné (např. CP300). Pokud program nepřípustný název objeví, automaticky ho upraví a upozorní na provedenou změnu uživatele. Stejným způsobem byla upravena i kontrola názvů výplní otvorů na formuláři Zadání parametrů výplní otvorů.

Při načítání skladeb konstrukcí z programu Teplo do formuláře Zadání skladeb neprůsvitných konstrukcí lze nově volit s pomocí zaškrtávacího seznamu, jaké konkrétní konstrukce se mají načíst. Současně je i nadále podporováno načtení jen jedné vybrané skladby nebo všech skladeb najednou.

Nové možnosti výběru konstrukcí při importu z programu Teplo
Nové možnosti výběru konstrukcí při importu z programu Teplo

Při upozornění na novou verzi programu se rozlišuje, zda je k dispozici bezplatný update či placený upgrade. V závislosti na tom se vpravo dole na spodní liště programu objeví příslušná textová informace zvýrazněná odlišnou barvou (červená=upgrade, zelená=update).

Opraven byl výpočet spotřeby energie na vytápění podle slovenské vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z.z. tak, aby výsledná hodnota nezahrnovala energii okolního prostředí. Chyba se projevovala u verzí 2015.0 až 2017.0 při hodnocení budov s tepelným čerpadlem či solárními kolektory použitými na vytápění.

Aktualizovány byly nápovědy a nabízené hodnoty charakterizující osvětlení v budově podle nově vydané EN 15193-1 (2017).

Odstraněn byl limit pro zadání maximálního počtu 99 skladeb konstrukcí v budově - počet zadávaných skladeb je nyní bez omezení.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10