Energie 2019.1: Pracovní adresář a drobné opravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

01.05.2019 22.45 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 5690x

Brzy bude na stránkách www.kcad.cz k dispozici první letošní bezplatná aktualizace Energie 2019.1. Hlavní novinkou update je:

Pracovní adresář pro lepší práci s daty uloženými na síti

V programu lze volitelně nastavit s pomocí příkazu Soubor - Adresář pro ukládání úloh pracovní adresář, který funguje jako dočasné úložiště souborů obsahujících vstupní data i výsledky výpočtu úlohy. Soubory se do pracovního adresáře překopírují po otevření úlohy a nazpět do datového adresáře se přesunou po jejím uzavření. Zadávání vstupních dat, výpočet i generování dokumentů probíhá v pracovním adresáři - standardní datový adresář je pak vlastně použit pouze k finálnímu uložení uzavřených úloh/projektů.

Nastavení pracovního adresáře
Nastavení pracovního adresáře

Využít tuto novou funkci má smysl především tehdy, když jsou data uložena na síťovém disku. V takovém případě je vhodné volit pracovní adresář na lokálním disku počítače, což umožní zrychlit práci (data se zpracovávají "mimo" síť) a vyloučí riziko ztráty dat při ukládání dílčích změn na síťové úložiště.

Přesunování souborů z datového do pracovního adresáře a obráceně probíhá skrytě, uživateli není nijak patrné.

Aby nemohlo dojít k poškození dat, když by více uživatelů otevřelo ze síťového disku stejnou úlohu, program nově také kontroluje, zda je úloha už otevřena - a pokud ano, její další otevření neumožní.


Další změny a opravy

Opraveno bylo přiřazování interního identifikačního čísla jednotlivým zadaným výplním otvorů tak, aby nemohlo dojít k přiřazení stejného čísla dvěma výplním. Program mohl takto chybně pracovat, pokud bylo současně otevřeno více úloh s rozdílnými počty výplní otvorů a uživatel mezi těmito úlohami často přepínal. Chyba se mohla nicméně projevit pouze při dynamickém propojování stěn a oken a byla okamžitě viditelná, protože kvůli ní nebylo možné vytvořit funkční vazbu mezi stěnou a oknem.

Opravena byla chyba v přenášení zadaných doporučených hodnot součinitele prostupu tepla do energetického průkazu pro větší změnu budovy, která mohla nastat, pokud byl zadán některý z nevytápěných prostorů jen přibližně. Chyba se projevovala chybnými referenčními hodnotami součinitele prostupu tepla v tabulce konstrukcí v PENB.

Opraveno bylo testování lineárních a bodových činitelů prostupu tepla na formuláři pro zadání konstrukcí v kontaktu s venkovním vzduchem tak, aby bylo možné zadat i záporné hodnoty těchto veličin, což bylo ve verzi 2019.0 omylem zablokováno.

Při importu skladby podlahy hodnocené na pokles dotykové teploty z programu Teplo se nově nastavuje typ konstrukce - který při tomto hodnocení není jednoznačně určen - na základě zadaných odporů při přestupu. Dosud se automaticky nastavoval typ "podlaha mezi shodně vytápěnými podlažími", nově se vybírá z možností "podlaha na zemině", "podlaha nad exteriérem", "podlaha nad méně vytápěným prostorem" a "podlaha mezi shodně vytápěnými podlažími".

V importu dat z programu Teplo byla dále opravena chyba, kvůli které nebyla zohledňována korekce na tepelné mosty při přenášení tepelného odporu podlah v kontaktu se zeminou.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.07.2019 14.18 » Energie 2019.5

Pro uživatele s licencí Energie 2019 je k dispozici bezplatný update 2019.5 na kcad.cz v sekci ke stažení . Více informací o obsahu aktualizace je v  článku na blogu.

18.06.2019 11.31 » Bezplatný přístup na blog

S platností od 14.6. 2019 je bezplatný přístup na blog poskytován pouze zákazníkům, kteří mají zakoupený jakýkoliv program z balíčku Svoboda Software ve verzi 2015, nebo novější (kromě LT verzí).