řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Referenční budova, Uem,N a SFŽP

Kategorie » téma: Teplo | Energie » 09 Výstupní data

18.02.2012 09.56 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 10 komentářů | Přečteno: 21262x

Otázka:

Ze SFŽP jsme dostali následující pokyny ohledně metody referenční budovy pro stanovení požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla budovy:

Musí být doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540 – 2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro referenční budovu.

Stačí doložit protokol na hodnocenou budovu a ten obsahuje porovnání s referenční budovou nebo musím fyzicky spočítat a doložit?

A druhý dotaz: Při přepočtu totožných budov mi při stejných hodnotách vychází budova v hodnocení „ C „ dle původní normy „ B „. Je to možné?

Zadání konkrétní osvětlovací soustavy (např. s LED zdroji)

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

10.12.2020 17.20 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 9 komentářů | Přečteno: 47780x

Otázka:

Zadal jsem osvětlení v celém rodinném domě LED a stále mi vychází v PENB v třídě D (4 kWh/m2.rok).

Jak mohu nastavit doporučení, abych posunul osvětlení na třídu A?

Otázka:

Myslíte si, že je korektní v budově z předminulého století, která je využívána jako muzeum, a to pouze mimo zimní období, uvažovat s vnitřní návrhovou hodnotou 20 st.C, když reálně se tam po dobu zimy temperuje na 5stC? V prvním případě vyjde Uem pocitově správně v G, v druhém případě samozřejmě v A.

Otázka:

Mám dotaz ohledně konstrukce mezi vytápěným prostorem a nevytápěným suterénem:

Plocha věnce
Plocha věnce

Kam mám zadat správně plochu této konstrukce? V našem případě se jedná o 0,3 x obvod budovy...

Otázka:

Bylo by možné v programu zohlednit, zda zdroj tepla je umístěný ve vytápěné zóně nebo v nevytápěném prostoru (stejně tak zásobník TV). Pokud je zdroj ve vytápěné zóně, tak ztráty rozvodu jsou fakticky zisky. Stejně tak zásobník na TV - pokud je v ve vytápěné zóně, tak je ztráta na straně vody, ale současně zisk na straně vytápění.

< 1 2 Stránka 3 4 5 6 7 8 .. 228 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.