řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Novinky v programech pro stavební fyziku

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Mezera | Simulace | Stabilita | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

21.10.2011 11.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 36579x

Programy verze 2011

V brzké době bude zahájen prodej nových verzí tepelně technických programů Area, Energie, Mezera, Teplo, Stabilita, Simulace a Ztráty upravených tak, aby byly v souladu s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky".

Kromě aktualizace na nové znění normy byla ve všech programech přidána i řada nových funkcí....

Teplota v zemině

Kategorie » téma: Area

27.03.2011 16.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 28544x

Otázka:

Nechal jsem si dvěma uživateli AREA zpracovat stejný detail styku obvodové stěny (VPC+240EPS) s podlahou uloženou na pěnoskle. Dostal jsem dva různé výsledky (jeden z nich zcela jistě daný chybou/nezkušeností zpracovatele). Co ale mají oba výsledky obdobné je to, že přestože se v ČR obecně považuje za nezámrznou hloubku 1m, v obou výpočtech je i v hloubce pod 1m mínusová teplota, a u toho zkušenějšího zpracovatele dokonce i pod podlahou v nejnižších vrstvách pěnoskla:

PDL var.B-Michalík

Když vezmu v úvahu, že se výpočtech tepelných ztrát (dle ČSN 06 0210) uvažuje s teplotou pod podlahou +5°C, říkám si a ptám se:

Je chyba ve zpracovatelích a jejich špatném přenosu geometrie skladeb konstrukcí do programu AREA nebo je chyba v programu? Nebo kde ta chyba je?

Mám v úmyslu si program AREA pořídit, ale takovéto výstupy programu mne znejisťují, zda do toho ty peníze dát.

Otázka:

Čas od času se mne majitel budovy ptá, zdali zateplení sníží i vnitřní teplotu v letním období.

Moje zkušenost se Simulací resp. kvazistacionární metodou říká, že nikoliv, což má svoje opodstatnění, které však nemusí odpovídat realitě.

Určitě bych uvítal, kdybych mohl volit vstupní parametry (teploty konstrukcí a vnitřní teploty) a mít k dispozici mezivýsledky, tedy teploty během všech dnů, než dojde k ustálení teplot.

Otázka:

Hodnotím využitelnost FV systému v RD, kde je akumulační nádrž pro přípravu TV (standardně ohřívaná elektrickým kotlem). Potřebuji zadat akumulaci přebytků z FVE do této akumulační nádrže. Bez zadání akumulace do nádrže mi vychází velmi malá míra využití elektřiny z FVE.

PENB pro budovu bez vytápění

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny | Energie » 10 Ostatní

11.08.2014 09.53 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 7 komentářů | Přečteno: 20530x

Otázka:

Podle vyhlášky by se PENB měl vypracovávat na veřejné budovy, které mají větší plochu něž 250 m2 a jediným zdrojem je pouze osvětlení. Když však zadávám tyto hodnoty v programu Energie, je vždy nutné je zadat, aby byl dokončen výpočet, ,,nějaký" typ zdroje na vytápění a přípravu TUV s účinností.

Jak se mají tyto hodnoty pro vypracování PENB zadávat?

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 7 8 9 10 .. 228 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.