zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Prosím o radu ohledně výpočtu tepelných vazeb u pasivního RD pro potřeby programu zelená úsporám.

Při zadání "přibližného vlivu tepelných vazeb 0,02" jsem schopen se dostat na hodnotu <= 20 kWh/m2 jen za cenu extrémních tlouštěk izolací. Proto chci do výpočtu zahrnout typické tepelné vazby. Zajímá mě, zda existuje nějaký katalog tepelných vazeb (všiml jsem si, že něco je pro Porotherm a KM Beta) nebo je nutné si vazby spočítat (pomocí Vašeho programu)? Můžete mi prosím doporučit, kterými vazbami je nutné se zabývat? (Jedná se o bungalov, stěny Ytong+KZS 180 mm, v podlaze 240 mm EPS,m stropy lehké +400 mm MV).

Otázka 1:

Mohu při výpočtu nahradit vliv tepelných vazeb hodnotou 0,02, nebo musím poctivě počítat všechny lineární činitele prostupu tepla?

Bodové tepelné mosty u kontaktního zateplení budovy.

Kategorie » téma: Teplo | Energie » 08 Tepelné mosty

15.10.2009 12.17 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17161x

Otázka:

Při výpočtu součinitele prostupu tepla u obvodové stěny s vnějším izolantem se musí uvažovat s kotvami prostupující vnější izolant. Lze v programu Teplo započítat “polystyrenové zátky“, které překryjí kotevní prvek?

Otázky:

1. problematiku vytápěného / nevytápěného suterénu jsme řešili minule, myslim, ze jsem pochopil. Zadávám to tedy jako "nevytápěný prostor".
Jakmile mám suterén solitérního objektu, pak nemám problém.Všude okolo je zemina.  Ve chvíli, kdy ovšem počítám suterén např. řadového rodinného domu, kde ve vedlejším objektu je také nevytápěný suterén (nebo nějáky temperovaný prostor), pak mám nejasnost.
Dost často  si klient sklep předělává např. na pracovnu, chce tam tedy topit. Jak zadám vedlejší suterénní prostor ? (exteriér to není, a zemina to také není) normálně po staru bych tam dal béčkem srážku ale to tato norma neumožnuje.
2. ten samý případ řadového rodinného domu, kdy např. v 1. NP jsou obytné vytápěné místnosti a ve vedlejším objektu také. Dělící konstrukce mezi "sekcemi"je  tedy neochlazovaná konstrukce. Vůbec nezadávat ?
3. Problematika tepelných mostů. Náš standardní postup je ten, že když máme např. bytový dům, zděný s žb překlady bez TI, tak ve stávajícím stavu uvažujeme mosty 0,1A . dle TNI nízká kvalita řešení. Po provedení opatření, kdy se zateplí fasáda, střecha, ostění oken dáváme mosty 0,02 - 0,05A, podle kvality řešení. Lze říci, že tepelně izolační vrstva je po realizaci opatření "spojitá".

Otázka:

Při výpočtu součinitele přestu tepla U a tepelného odporu R se ve výpočtu zohledňují tepelné mosty přídavnou hodnotou Delta U nebo Delta R. Chtěl jsem se zeptat s jakými hodnotami bych měl uvažovat při výpočtu cihelného zdiva stávajícího objektu (stáří cca 60 let) opatřeného kontaktním zateplovacím systémem tl. např.12cm. V nápovědě je určité rozmezí a já nevím přesně s jakou hodnotou nejlépe počítat.

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.