zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Při porovnávání protokolů výpočtů podle starších a novější verze jsem narazil na některé nesrovnalosti. Nepátral jsem proč došlo ke změnám, mohl by jste mi to vysvětlit ?

- ve starší verzi byl údaj měrný tok speciálními konstrukcemi dH v záporné hodnotě. Myslel jsem si, že docházelo ke korekci tepelných toků podlahovými konstrukcemi. Bylo to zobrazeno i v grafech.
- v nové verzi již tato korekce není
- průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy byl ve starší verzi nižší (v mém příkladu 0,42) než v nové verzi (0,44)
- měrné potřeby i spotřeby zůstaly stejné
Některé další náměty k výpočtu: 
- činitel redukce oken dle TNI 730329, TNI 730330
  Dle těchto norem se posuzují NeRD a PaRD většinou s okny v pasivním standardu U=0,8 a menší. V těchto případech bych bral, že b=1 . Ale pak by se měl provádět přesný výpočet lineární vazby vlivu osazení okenní výplně. Při vyhodnocování pro zelenou úsporám se však vyskytují okna podstatně horších vlastností U=2,5   U=1,3   U=1,2. V těchto případech by se mělo používat b=1,15. Osobně používám b=1,15 pro všechny varianty a vím, že jsem na straně bezpečné.
- k vlastnímu PENB
  e) energetická bilance pro standardní užívání neudává se celková dodaná elektrická energie jako ve výpočtech mimo TNI. V této tabulce by to chtělo uvádět ve všech variantách výpočtu celkové dodané energii, aby byly uváděny i celkové náklady. Podobně v barevném štítku dle TNI se neuvádějí celkové dodané energie, myslím si, že by tam měly být uváděny veškeré dodané energie.
- k Zelené úsporám
  hodnoty potřeb energie pro vytápění, které jsou potřebné k dokladování jsou uvedeny v protokolu výpočtu. Já tyto stránky zkopíruji, označím zvýrazňovačem a přiložím k tiskovému výstupu. Proto si myslí, že není nutné stále něco v programu přizpůsobovat Zelené úsporám, protože se sleduje jen dílčí část potřeby energie v objektu.
K ČSN EN ISO 13789 (02/2009)
Řešení soustavy rozměrů pro výpočty dle str. 15 Národní poznámkou  NP2) je velice zvláštní, když v předchozím platném znění nic takového nebylo. Je s podivem, že to v předchozích osmi letech nikomu nevadilo, další otázka je kolik lidí to přesně podle toho počítalo. (To je jen osobní povzdech nad přejímáním a zaváděním evropských norem a jejich bezproblémových úprav, oprav a změn.)...

Otázka:

...jakým způsobem správně zadat data pro výpočet PENB? Myslím si, že v způsobu výpočtu zvolím roletu výpočet podle platných vyhlášek  a norem, ale nejsem si jistý tím jak zadat teploty a intenzity slunečního záření, dále by mě zajímalo jestli je korektní zadat okna nevytápěného suterénu do formuláře pro nevytápěné prostory a konstrukce na styku s exterierem.

Výpočet štítku obálky budovy dle TNI a dle 148.

Kategorie » téma: Energie » 09 Výstupní data

30.06.2009 11.21 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 21734x

Otázka:

Upřesnění otázky č.2 z 19.6.2009 - "Šikmá střecha s betonovou krytinou - "U", štítek obálky budovy,..." na štítek obálky budovy:

Zda je ho vůbec relevantní spouštět ze zadání úlohy zadané pro výpočet dle TNI (s B=1,0) když by se měl štítek počítat - posuzovat dle ČSN 730540 - vyhl 148 tj. s b=1,15.
Ke stejnému objektu - stejné obálce výjdou rozdílné výsledky štítku obálky budovy při výočtu - zadání dle TNI  a při zadání dle 148 (ČSN )".

Otázka:

Dá se z výsledných hodnot získaných programem Energie 2009 spočítat celková ztráta objektu v kW?

Otázka:

- Při výpočtu dle TNI a specifikaci nevytápěného prostoru - půdy jaký součinitel prostupu přiřadit konstrukci střechy ve styku s exteriérem při podrobném výpočtu dle ČSN EN ISO 13789 když je střecha tvořena pouze betonovou skládanou krytinou s pojistnou hydroizolací ... respektive do Součinitele napočítat v podstatě jen cca 20mm bet tašku se systematickými otvory - štěrbinami ve spojích ?

< 1 .. 31 32 33 34 35 Stránka 36 37 >