zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

... Zelenou úsporám... Na školení ohledně výše zmíněného nám bylo řečeno, že pro všechny výpočty se má postupovat dle modulů TNI které máte v aktualizované verzi dostupné. Jsou přímo určeny pro nízkoenergetické domy ale okrajové podmínky jsou prý nastaveny tak, aby výpočet vyhovoval i pro body z programu A.

Když jsem teď předal jeden elaborát, a dotyčný jej předával na životnm prostředí, bylo mu řečeno, že nestačí abych uvedl výočet dle TNI, ale i dle ČSN EN ISO 13790. Chci se zeptat pokud pro výpočet v programu A používám tyto TNI je to právně, nebo se mělo použít klasické vyhodnocení jako pro průkaz energetické náročnosti? To si nemyslím protože např dle NKN do výpočtu nemá vstupovat osvětlení a další věci. Můžete mi prosím odpovědět?

Otázka:

Hodnotící kritéria pro projekty úspor energie v části Dosažený energetický standard budovy vyžadují hodnotu Uem,N,rq stanovenou podle ČSN 73 0540-2

V tab.Vyhodnocení výsledků posouzení podle kritérií Vyhl.MPO č.148/2007 Sb. (Energie 2008) je hodnota Uem,N a hodnota Uem,rq.

Která z nich odpovídá hodnotě Uem,N,rq,nebo tuto hodnotu výpočet Energií 2008 nestanoví ?

Otázka:

...Prosím o popis - manuál převodu skladby konstrukcí z programu Teplo do programu Energie. Je-li možné - totéž k podlahovému topení, které je v nízkoenergetických objektech navrhováno. Domnívám se, že tepelný odpor konstrukce podlahy je v tomto případě počítán od tepelné izolace podlahy k hydroizolaci. Pokud je potrubí vkládáno do systémové tepelně izolační desky, pak by mělo být asi počítáno i s tloušťkou tepelné izolace, která se nachází pod potrubím (obvykle 2,0 - 2,5 cm).

Další otázka zní: jak uvažovat v administrativních budovách lokální ohřev teplé vody elektřinou? V mém případě se jedná o 4 tlakové ohřívače s příkonem 1,8 kW každého a 2 beztlakové ohřívače 2 kW každého. Stačí zadat součet 11,2 kW a že u ohřevu TUV chci počítat s primární energií?

Otázka:

Dá se z výsledných hodnot získaných programem Energie 2009 spočítat celková ztráta objektu v kW?

Otázka:

V programu Zelená úspora se uvádí pojem - Měrná potřeba tepla na vytápění – čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla. Nerozumím tomu, protože když si vezmu dva domy s úplně stejnou konstrukcí a v jednom domu budu mít třeba plynový kotel a v druhém domě tepelné čerpadlo, tak dům s TČ bude mít menší nároky na kWh/m2.a. To znamená, že TČ ovlivní nároky na kWh/m2.a.

Jestli budu počítat pasivní dům bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla, tak se nemůžu dostat na hodnotu 15 kWh/m2.a.

< 1 .. 30 31 32 33 34 Stránka 35 36 >