zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Malé domky versus neobnovitelná primární energie

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Normy a vyhlášky

01.05.2013 12.21 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 15462x

Otázka:

Ad malé domky versus neobnovitelná primární energie. Omlouvám se že využívám tohoto fóra (jiné vhodné nenalézám). Jelikož je to problém se kterým rovněž bojuji, pojďme to zkusit řešit prostřednictvím asociace AEA či nově vzniklé AES. Jde mi o nějakou úlevu na hodně malé objekty- např. pro seniory, kde se soláry nevyplatí.Mohla by býtstanovena aspoň nějaká max. hranice. Eva Zuberová

Otázka:

Řeším návrh zateplení objektu bytového domu s nevytápěným částečně zapuštěným suterénem. Podlahu nad suterénem zadávám podrobně. Když v návrhu zvýším hodnotu tepelného odporu stěn suterénu nad terénem, protože budou zatepleny a budou mít nová okna, tak se mi změní referenční hodnota Uem i EP,A. Je to tak v pořádku? Pokud odpor nechám stejný, jsou referenční hodnoty stejné...

Vliv dělící konstrukce mezi zónami na potřebu tepla na vytápění

Kategorie » téma: Energie » Obecně

10.01.2011 20.55 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 17444x

Otázka:

Řeším 2-zónový objekt, kde je rozdíl teplot mezi zónami deltaT=10K (20°C a 10°C). Hranice mezi zónami je dělící stěna. Nerozumím, jak je započítán vliv U-hodnoty této dělící kce.

Pokud totiž změním U u této stěny, projeví se to na toku mezi zónami, ale neprojeví se v celkovém měrném toku budovy. Přitom potřeba tepla na vytápění se při změně U mění. Chápal bych to tak, že ztráta z jedné zóny do druhé se projeví jako zisk ve druhé zóně. Mohl byste mi toto nějak vysvětlit?

Otázka:

Neuvažujete o tom, že by jste program nastavili tak, aby počítal potřebu tepla na vytápění jen pro otopné období - tedy říjen až duben?

Rozdíly ve výpočtu denostupňovou metodou a Energií

Kategorie » téma: Energie » Obecně

25.08.2010 22.24 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 18410x

Otázka:

Zkoušel jsem si provést ruční výpočet potřeby tepla na vytápění denostupňovou metodou podle vzorce ze známé publikace prof. Cihelky Vytápění, větrání a klimatizace. Nějak mi ale nevychází porovnání výpočtu denostupňů mým výpočtem s výstupem z programu, i když do vstupů zadám stejné hodnoty. Do Energie jsem zadal vnitřní teplotu stejnou jako do svého výpočtu a do obou výpočtů též stejnou průměrnou venkovní teplotu za hodnocené topné období (celá sezóna) zjištěnou z těch podkladů..

Přesto mi denostupně nevychází stejným číslem, což mě poněkud mate. Je ve vzorci v Energii nějaká odchylka od mého algoritmu?

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 36 >