zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Třetí letošní aktualizace programu Energie 2016.3 bude již brzy umístěna k volnému stažení na www.kcad.cz.

Jak již nadpis příspěvku napovídá, program byl rozšířen hlavně o možnost detailního výpočtového hodnocení využitelnosti elektřiny vyprodukované fotovoltaickými systémy v budově. Modul potřebný pro tento výpočet bude sice zpoplatněn, ale všechny ostatní nové funkce budou registrovaným uživatelům verze 2016 poskytnuty jako tradičně zcela zdarma... a to včetně detailního výpočtu produkce elektřiny fotovoltaickými systémy s hodinovým krokem.

Výpočet produkce a využitelnosti elektřiny z FV systému s hodinovým krokem
Výpočet produkce a využitelnosti elektřiny z FV systému s hodinovým krokem

Našim uživatelům poskytneme navíc na základě oficiální a námi uhrazené licence ČHMÚ možnost používat bez dalšího omezení ve výpočtech sadu referenčních klimatických dat pro krajská města České republiky.

Detailní přehled všech novinek včetně aktualizace na změnu slovenské normy STN 730540-2/Z1 najdete dále...

Otázka:

Zpětné získávání chladu: V budově mám centrální VZT jednotku vybavenou rekuperací, v létě jednotka umožňuje chlazení vzduchu. Pokud počítám správně, tak se vliv rekuperace (0 až 70 %) na výši spotřeby energie na chlazení neuplatní? Proč?

Energie 2016.2 ke stažení

Kategorie » téma: Energie » Obecně

12.07.2016 15.30 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 3553x

Zde je k dispozici aktualizovaná instalace Energie 2016.2 ke stažení (pro uživatele s již zakoupenou licencí Energie 2016 bezplatně). Novinky jsou podrobněji popsány v předchozím příspěvku na blogu.

Energie 2016.2: Evidenční číslo PENB a další úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

08.07.2016 22.57 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 3554x

V brzké době bude na www.kcad.cz umístěna již druhá letošní bezplatná aktualizace programu Energie 2016. Změny ve verzi 2016.2 jsou následující:

Úpravy formuláře pro zadání popisu alternativních systémů dodávky energie a doporučených opatření

Přidáno bylo políčko pro zapsání evidenčního čísla PENB generovaného databází Enex. Toto evidenční číslo se pak může – pokud to uživatel požaduje – tisknout do hlavičky protokolu k energetickému průkazu a do hlavičky jeho grafické části (ve formátu PDF i DOC, viz http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/evidencni-cislo-penb/).

Zadání evidenčního čísla PENB
Zadání evidenčního čísla PENB a textu poznámky do PENB

Přidáno bylo i pole pro zapsání textu volitelné poznámky, která se – pokud to uživatel požaduje – tiskne na závěr protokolu k energetickému průkazu ve formátu PDF.

ZOOM: Modelování dvou navazujících nevytápěných prostorů

V dalším detailním návodu se podíváme na to, jakým způsobem lze při výpočtu energetické náročnosti budovy zohlednit celkem časté dispoziční uspořádání bytových domů v ČR s nevytápěným suterénem a s byty kolem nevytápěného schodišťového prostoru. Inspirací byl následující dotaz:


Stále se setkávám při řešení PENBu BD se stejnou konfigurací: BD má byty v nadzemních podlažích včetně 1.NP , průběžné schodiště ze suterénu až do posledního nadzemního podlaží a suterén přes celý půdorys objektu.

Byty modeluji jako jednu vytápěnou zónu, schodiště jako nevytápěný prostor (začínající na rozhraní stropu mezi suterénem a 1.NP a končící v posledním nadzemním podlaží) a suterén jako částečně či zcela nevytápěný suterén na formuláři pro konstrukce se zeminou.

Zajímalo by mě jak nejlépe namodelovat rozhraní v 1.NP mezi schodištěm a suterénem (byty a suterénem).

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 154 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

12.07.2016 15.29 » Energie 2016.2

Zde je k dispozici aktualizovaná instalace Energie 2016.2 ke stažení (pro uživatele s již zakoupenou licencí Energie 2016 bezplatně). Novinky jsou podrobněji popsány v příspěvku na blogu.

24.05.2016 12.14 » Energie 2016.1

Zde je k dispozici aktualizovaná instalace Energie 2016.1 ke stažení (pro uživatele s již zakoupenou licencí Energie 2016 bezplatně). Novinky jsou podrobněji popsány v příspěvku na blogu.