zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Energie 2015 v prodeji

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Energie » Obecně

16.04.2015 10.17 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 25430x

Nová Energie 2015 CZ/SK je uvolněna k prodeji. Na www.kcad.cz ji lze objednat, zde je pak ke stažení instalace. Informace o novinkách jsou uvedeny v předchozím článku.

NZU - krycí list

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Energie » 01 Zóny | Energie » 09 Výstupní data

13.05.2015 11.50 | Pavel Šála | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 25385x

Otázka:

Vyplňuji krycí list pro NZÚ (oblast A) a zjednodušení se nekonalo, naopak se krycí list ještě doplnil o další položky se kterými si nejsem 100% jistý. Mohl by jste prosím poradit které hodnoty z výstupu z Energie použít do tabulky krycího listu nazvané "Dílčí dodaná energie" a dále tabulky "Rozdělení podle energonositelů". Prosím položku po položce.

Otázka:

Kontrolor SFŽP připomínkuje, že je u referenční budovy v protokolu v odstavci „Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1“ použit činitel teplotní redukce b, i když jsem ve výpočtu navrhovaného stavu objektu tento postup výpočtu nezadával. Je tento postup správný? Podmínky SFŽP postup výpočtu přes b neumožňuje…

Otázka:

SFŽP chce provést přepočet podlahové plochy u řadového RD. Stěnu k sousednímu RD máme zahrnutou do podlahové plochy, v duchu čl. 2.1.3., fond plochu požaduje bez této stěny.

Odpověď SFŽP: Změna TNI byla realizována proto, že původní ustanovení v TNI bylo v rozporu s ČSN EN ISO 13790. Plochu vnitřní oddělující stěny mezi objekty započtete do plochy pro výpočet měrné tepelné ztráty, neboť hranice zóny jde po "vnějším povrchu" konstrukcí tvořících obálku zóny. Do výpočtu potřeby energie na vytápění ale budete započítávat plochu mezi vnitřními povrchy konstrukcí tvořících obálku zóny, tudíž plochu stěny mezi dvojdomky či řadovými domy do plochy nezapočítáme. To samé platí pro stanovení podlahové plochy pro dotaci.

Požádám Vás o vyjádření.

Otázka:

Jaké údaje z výsledného protokolu programu Energie 2009 se uvádí do formuláře žádosti o dotace "Zelená úsporám"?

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 7 8 9 10 .. 14 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.