řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Zrychlení chování AutoCADu při výběru objektů

Kategorie » téma: AutoCAD

27.12.2009 10.05 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 10359x

Při výběru velkého množství objektů ve výkresu se může stát, že AutoCAD na chvilku “zamrzne” a rozmrzne až poté, co se objeví všechny uzly na vybraných entitách. Zamrznutí může být způsobeno právě zobrazováním velkého množství uzlů. Zobrazované množství lze ale ovlivnit systémovou proměnnou GRIPOBJLIMIT, která řídí maximální počet objektů, na kterých se uzly zobrazí. Při výběru většího množství objektů než je hodnota proměnné GRIPOBJLIMIT se uzly nezobrazí nikde. Hodnota proměnné se pohybuje v mezích 0 až 32767. Přitom nastavení na nulu neznamená, že by se uzly neobjevily ani při výběru jednoho objektu, ale naopak, že se zobrazí u všech vybraných objektů. Z hlediska rychlosti je toto nastavení tedy nejhorší.

SAP - Povrchy

Kategorie » téma: AutoCAD Civil 3D

23.12.2009 04.28 | Marcel Brejcha | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 8188x

Podrobný popis nových funkcí pro úpravu a analýzu povrchů
najdete zde

Stručný popis nových funkcí:

  • Kopie části existujícího povrchu
  • výborné pro úpravy velkých povrchů po částech
  • Povrchy přímo z GIS dat - zejména z SHP souborů. Ořez dat na vstupu.
  • - Přehlené editování a dokumentace povinných spojnic.

Ocelový nosník s otvory ve stojině

Kategorie » téma: AutoCAD Architecture

19.12.2009 12.32 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 12079x

Zlepšení průřezových charakteristik ocelového nosníku (v tomto případě profilu IPE) lze dosáhnout jeho podélným zazubeným rozříznutím, posunutím obou polovin na sebe a opětovným svařením. Vzniká tak nosník větší účinné výšky a tedy i vyšší únosnosti s otvory ve stojině. Vytvořit v AutoCADu Architecture ocelový nosník pomocí konstrukčního prvku (Structural Member) bez otvorů není problém. Jakým způsobem ale vytvořit ocelový nosník s otvory ve stojině?

Průvlak s náběhy

Kategorie » téma: AutoCAD Architecture

13.12.2009 08.55 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 8008x

O definování sloupu s hřibovou hlavicí, ke kterému bude průvlak s náběhy připojen si můžete přečíst předchozím příspěvku.

V případě definování konstrukčního prvku jako průvlaku s náběhy je postup obdobný jako při definování sloupu s hřibovou hlavicí. V tomto případě bude profil průvlaku 200x250 a profil náběhu v místě připojení na sloup 400x500. Prvek bude definován tak, aby náběh na začátku a konci byl shodný a průvlak mezi náběhy byl parametrický.

SAP - trasy a profily

Kategorie » téma: AutoCAD Civil 3D

06.12.2009 23.52 | Marcel Brejcha | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 8136x

Podrobný popis nových funkcí pro trasy a profily
najdete zde

Stručný popis nových funkcí:

  • Optimálně proložená trasa: zadanými body, bloky nebo čarami CIVIL optimálně proloží trasu
  • Duplikace části trasy
  • Optimálně proložený profil: podle existujícího povrchu, bloků nebo bodů s výškami v situaci proloží niveletu.

< Stránka 1 2 >