Nevytápěný suterén

Nevytápěný suterén panelového domu částečně zapuštěného pod úroveň terénu.

Otázka:

Zvolil jsem následující postup:
1. mám pouze jednu zónu - byty 20°C.
2. nejnižší podlaží a chodbu jsem zvolil jako "nevytápěný prostor  -  zaškrtnul jsem výpočet dle ČSN EN ISO 13789. Do jednotlivých záložek jsem zadefinoval stěny schodiště, stěny nejnižšího podlaží, okna atd. (tj. konstrukce na styku s exteriérem). Dále jsem nadefinoval konstrukce na styku s interiérem - stěny schodiště a strop suterénu.
Když zadám konstrukce na styku s interiérem - stěny schodiště a strop suterénu s jejich skutečnými Učky, (tj. cca 2,0 W/m2K) tak mi sice potřeba tepla vyjde reálná, ale požadavek na Uem  mi  nevyjde. Je vcelku dost nad požadavkem. Je to také tím,že v záložce kce na styku s exterierem zadavam zeminu s Učkem cca. 2, nelze tam ovsem zadefinovat, ze to je zemina, a srazit ji např. bčkem, takže je to zřejmě uvažováno uplně stejně jako stěna s venk. vzduchem.
Mám s tím dost problém - potřebuju splnit po zateplení Uem.
Napadl mě následující postup:
Místo U podlahy nad suterénem U=2,0, bych si vedle spočítal Podlahu nad nevytápěným suterénem dle EN ISO 13370 (mám na to svuj excel). Najednou to nejsou U=2,0, ale U=0,37. Toto "lepší" Učko bych pak dosadil jako dělící konstrukce na styku s interiérem. Nevím ovšem zda je toto legální? Nebo ten samy zpusob, ale místo dělící kce si dle 13 370 spočítat U podlahy na zemině a stěn suterénu ?

Odpověď:

Pro váš případ jsou možná tato řešení:
a) částečně zapuštěný nevytápěný suterén zadat na formulář pro konstrukce ve styku se zeminou a zvolit typ "nevytápěný suterén" (to že máte suterénní stěny asi nehomogenní - stěny a okna - by se vyřešilo tím, že byste si spočítal váženým průměrem přes jejich plochy průměrný tepelný odpor), jako nevytápěný prostor by se pak hodnotilo pouze schodiště v nadzemních podlažích

b) částečně zapuštěný nevytápěný suterén hodnotit jako nevytápěný prostor (zadaný na příslušném stejnojmenném formuláři) s tím, že součinitele prostupu tepla pro suterénní stěny a podlahu suterénu musí již zahrnovat vliv zeminy, tj. musí být stanoveny dle EN 13370. Program Energie nabízí pro tyto účely pomocný výpočet, který vyvoláte z políčka "Souč. prostupu":

OBR1 

Objeví se okénko, kde zvolíte:

OBR2 

a následně pak pro váš případ:

OBR3 

Jako výsledek dostanete souhrnné U pro stěny pod terénem a pro podlahu v souladu s EN 13370. Jako odpovídající plochu pak zadáte součet plochy podlahy a stěn pod terénem.
Uvedené dva postupy jsou podle mého názoru jediné přípustné. Samozřejmě je ovšem možné zadat budovu i tak, jak jste to měl v první variantě, tj. bez vlivu zeminy - pak jste jen více na straně bezpečnosti.
Poznámka závěrem: Pokud není strop nad suterénem izolován a má U opravdu kolem 2 W/m2K, pak je bohužel jasným kandidátem na zateplení. Z hlediska požadavku na Uem je to pak reálně hodně nepříznivý faktor, se kterým asi nic neprovedou ani výše popsané úpravy zadání.
A poslední poznámka: Zkontrolujte si prosím, zda vypočtené Uem porovnáváte s platným požadavkem ČSN 730540-2 a nikoli s limitní hodnotou Uem,lim, která je v programu spíše z informativních důvodů, protože zatím se její zavedení do ČSN 730540 jen plánuje.

Zbyněk Svoboda

Stavební fyzika » Aktuality

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

30.03.2021 10.54 » Energie 2020.9

Energie ve verzi 2020.9 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.