řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Kde je možné v programu Energie zadat infiltraci oken?

Otázka:

Pokud jde o program Energie 2009, konkrétně výpočet podle TNI 730329. Jedná se rodinný dům, který je bokem přilepen na objekt souseda. Částečně na nevytápěnou garáž, částečně na atelier, kde se občas topí (odhad průměrná teplota 15°C).
Další varianta je dvojdomek. Pokud jde o roční průměr, zřejmě u souseda žádný teplotní rozdíl nebude, je tedy možno tuto konstrukci z výpočtu vypustit?
Případně jak zohlednit rozdíl vnitřních teplot oproti sousedovi (pokud budu počítat př. průměr 15°C u něj).
Zkoušel jsem něco najít v dialogu nevytápěný prostor, nebo stěny a střecha ale nějak mě nenapadá, kde a jak se to dá zadat nebo zohlednit.
Jde sice jenom o výpočet úspory 20%, tyto konstrukce tam zůstávají nezměněny a výsledek tedy ovlivní jen minimálně, ale rád bych to tam dosadil korektně.

Otázka:

Řadový domek (přízemí, podkroví), výškově i směrově uskočený oproti ostatním. Celoplošně podsklepen (prádelna, dílna, garáž). Suterén zahlouben pod terén tak, že na jedné straně je pod terénem a na druhé nad terénem.
Prosím o posouzení korektnosti logiky výpočtu:
Suterén počítám na záložce Podlaha a suterén jako " částečně či zcela nevytápěný sutrerén". Tepelné odpory stropu suterénu a podlahy suterénu určím klasicky.
Tepelný odpor suterénní zdi určím váženým průměrem dle ploch a dílčích tepelných odporů všech konstrukcí (zdiva suterénu k sousednímu bytu, zdiva suterénu k sousednímu suterénu, zdiva suterénu k zemině, zdiva suterénu k venkovnímu prostředí, oken a dveří).
Výšku podlahy 1NP nad terénem a podlahy suterénu pod úrovní terénu určím zase váženým průměrem výšky terénu ve štítech.
Až sem to vypadá až podezřele jednoduché.
Při výpočtu na záložce Nevytápěné prostory však narazím na problém souseda(ů). Je správné zadat společné zdi řadových domů jako neprůsvitné konstrukce na styku s interiérem (pomíjím, že část dělící zdi bytu sousedí i se suterénem souseda)? Jaký bude objem vzduchu - celý objem sousedních domů?

Jak zadat vnitřní zisky dle TNI 73 0330

Kategorie » téma: Energie » 01 Zóny

28.08.2009 13.14 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 20698x

Otázka:

Prosím o radu, jak v programu Energie 2009 zadat vnitřní zisky dle TNI 73 0330.

Přítomnost osob v zóně je dle TNI 70%, což lze samozřejmě zadat v Energii. Ale dále.

V bodě 6.3 TNI je uvedeno, že „Metabolické teplo a teplo uvolněné do vytápěného prostoru provozem domácích spotřebičů a umělého osvětlení se uvažuje hodnotou 100W na přítomnou osobu, bez ohledu na její věk. K tomu se připočítáva 100W na každou bytovou jednotku stálé produkce tepla bez ohledu na přítomnost osob.“

V programu Energie 2009 se zadává průměrná produkce tepla osobami v zóně, doba běhu spotřebičů v zóně, průměrná měrná produkce tepla ze spotřebičů v zóně a příkon a typ ovládání osvětlení, popř. měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení a jeho průměrná účinnost.

Jak mám všechna tato data vyplnit, aby odpovídala „kumulovanému“ požadavku TNI 73 0330 bod 6.3?

Jedná se mi o BD se 24 bytovými jednotkami a 72 obyvateli. Tedy podle TNI 7440W při ploše vytápěné části 1522m2 - 4,88W/m2

Otázka:

Je možné dosáhnout 20% úspory měrné potřeby tepla na vytápění pouze výměnou oken?

Jde o běžný dvoupodlažní rodinný dům ze 70. let minulého století stavěný a zateplený dle tehdejších zvyklostí s klasickými špaletovými okny. Při výměně oken za moderní plastová okna s U=1,2 nedojde podle výpočtu dle požadované ČSN EN ISO 13 790 a TNI 73 0329 téměř k žádné úspoře. Jsem přesvědčen o tom, že všemu je na vině výměna vzduchu. Starými okny dochází k obrovskému úniku tepla ne konstrukcí, ale spíš spárami a nedokonalým osazením a utěsněním. Nicméně tuto skutečnost TNI nezohledňuje. Pokud při zadání všech vstupních dat počítám při výměně oken podle jiných nabízených norem, k úspoře dochází. Obracím se tedy na vás s radou, jak splnit podmínku SFŽP a zároveň prokázat 20 % úsporu tepla při pouhé výměně oken.

< Stránka 1 2 3 4 5 .. 5 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10