řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Zohlednění tepelných vazeb ve vlastnostech konstrukcí a budov

Kategorie » téma: Teplo

31.05.2010 19.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 15198x

Otázka:

Jakým způsobem v programu TEPLO a zda je nutné, zohlednit do výpočtu pro posouzení součinitele prostupu tepla U[W/m2.K] nesystematické (nepravidelné nebo ojedinělé) tepelné mosty (převážně překlady, drobné niky, ojedinělé bodově prostupující konstrukce atp.) a zda je třeba vlivy těchto konstrukcí uvažovat i po provedení souvislé tepelné izolace případně v jaké výši.

Dodaná energie na chlazení

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

27.05.2010 15.52 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15629x

Otázka:

Zajímalo by mne, jak se počítá spotřeba energie pro chlazení do PENB. Dle mého názoru by měl být přepočet spotřebované energie dle zadaného příkonu, době fungování (např. 3 dny v týdnu) a ostatních veličin (typ chlazení, apod.), ale není tomu tak. Co je tedy zásadní veličina (předpokládám, že zadaný příkon, což ale pak opět neodpovídá skutečnosti, ani údajům spotřeby od výrobce). Myslím si, že ve Vašem programu je tato spotřeba energie na chlazení velice nadhodnocena.

Otázka:

Zajímalo by mne, zda nevíte, kde najít jednoduché výpočty jednotlivých hodnot z tabulky 5 v PENB?

Otázka:

Při zadávání nevytápěných prostorů lze zadat pouze jeden typ konstrukce, který se pak objeví v tabulce 4 v PENB (např. obvodová konstrukce). Pokud mám v tomto nevytápěném prostoru více typů dělících konstrukcí (např. větší tl. zdiva, nebo strop, popř. podlahu) do vytápěných prostor, tyto plochy všech konstrukcí a U-čko se zprůměruje a v PENB je pak nějaká průměrná konstrukce (a její název je např. obvodové zdivo, i když je to vlastně třeba podlaha, nebo strop). Jak to udělat, když tam chci všechny ty konstrukce mít podrobně?

 

Otázka:

Zadává nevytápěný suterén pouze do „Podlaha a suterén" (kde je i jeho objem, výšky zdiva nad i pod terénem, apod.), nebo je nutno udělat ještě zvlášť zónu s teplotou např. 5°C a až v této zóně zadat dané údaje do „Podlaha a suterén" a nebo je nutno nevytápěný suterén zadat do „ Nevytápěné prostory"? Pokud by se to zadávalo pouze do „Podlaha a suterén", zadávají se někam okna, dveře, popř. dlaší konstrukce tvořící tento suterén?

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 6 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10