řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Potřebná hloubka izolace u základu u silně zateplené podlahy

Kategorie » téma: Stavební fyzika

30.06.2010 21.21 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 20737x

Otázka:

Řeším detail soklové části rodinného domu. Jde mi o vysvětlení normy ČSN 73 0540:2-2007, která uvádí, že pro podlahy ve vzdálenosti 1 m od okraje budovy se uvažuje přísnější požadavek na U. Vzdálenost X = 1 m se bere od čeho?

- Od zateplovacího systému?
- Od tepelné izolace na soklu?
- Od vnitřního líce stěny?

Ve vzdálenosti X = 1 m se uvažuje hodnota U = 0,38 (W/m2.K) z tabulky 3. Pokud na vzdálenost X splňuje tepelná izolace součinitel prostupu tepla, pak zateplení soklu je jako doplňkové a nemusí se dodržet vzdálenost X = 1 m a také tím částečně eliminuji tepelný most dřevěného trámku uloženého na základové desce?

Nevytápěný prostor - lze vypustit z výpočtu tepelných ztrát?

Kategorie » téma: Ztráty

30.06.2010 10.57 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 18352x

Otázka:

Rád bych se zeptal jak v programu ZTRÁTY zadat nevytápěnou garáž v objektu. Zadávám objekt po místnostech a u sousedících vyplním kartu "Ztráty do nevytáp. prostoru". Ale jak uvést prostor garáže? Když ho dám jako další místnost, tak co uvést do "Návrhové teploty"? Když něco zvolím (0°) tak nesouhlasí ztráta ze sousedící místnosti se shodným ziskem garáže. Garáž kvůli obálce nemůžu přece zanedbat.

Otázka:

Mohl bych poprosit o radu ohledně psí osazení balkónových dveří? Psí detailu založení stavby na XPS a balkónových dveří z obrázku mi vyšlo -0,749. Mám za to že toto je psí celého detailu.
Jakým způsobem by se dal namodelovat a vypočítat pouze vliv osazení těchto balkonových (franc. dveří) ?

Kam toto psí zadat do energie. Lze zadat do psí oken - parapet? Nebo lze zadat do záložky /stěny/ ?

 

Lineární činitel prostupu u ostění: optimální postup výpočtu

Kategorie » téma: Area

28.06.2010 22.27 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 19739x

Otázka:

Řeším některé zpusoby osazení oken do stavby - konkrétně jejich lineární činitele prostupu tepla.

Poněvaž se mi nedaří získat stejné Uf rámu okna z PVC jak deklaruje výrobce (zřejmě šikmé a oblé komurky jsem nedovedl provést na pravouhlé, které vyžaduje program AREA 2010) - mám tam rozdíl 0.4 W/(m2.K) - nahradil jsem ho ekv. lambdou vypočtenou z Uf deklarovaného výrobcem a šířky profilu. Totéž jsem udělal u izolačního skla, kde jsem navíc distanční rámeček nahradil pravouhlými obdélníky s lambdou podle katalogu výrobce rámečků.

Považujete tento postup za obhajitelný, nebo mi navrhujete postupovat jiným zpusobem?

Výpočet souč. prostupu U z teplotního pole

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Stavební fyzika | Area

28.06.2010 16.35 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 22191x

Otázka:

Dle TNI 73 0329, odst. 6.2 je možné počítat s nulovou přirážkou delta U, pokud je toto doloženo výpočtem dle ČSN EN ISO 6946 a ČSN 730540-4. Pokud se provádí výpočet U pomocí programu area, není na výstupním protokolu uvedena ani jedna z těchto norem. Je U počítáno dle těchto norem?

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 8 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10