řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Při výpočtu panelového domu v Energii zadávám strojovny výtahů na střeše jako nevytápěné prostory a ztrátu přes ně počítám dle ČSN EN ISO 13789. Výsledným korekčním součinitelem "b" poté redukuji souč. prostupu tepla stropu ke strojovnám. Zajímalo by mne, jak je možné tento redukovaný souč. prostupu tepla posoudit z hlediska požadavků.

1) jestli je možné například vypočítat maximální požadovanou tepelnou ztrátu přes strop ke strojovně Hmax[W/K] = (Astr x Upož x b), přičemž Upož=0,60 W/m2K (strop k nevytápěnému prostoru) dle ČSN 730540 pro rozdíl teplot dt=20C bych přepočítal pro rozdíl teplot interiér-exteriér, tj. např. dt = 35C. Tuto ztrátu bych poté srovnal s výslednou ztrátou přes strojovnu dle výpočtu.

2) redukovaný součinitel prostupu tepla bych posoudil dle ČSN 73 0540 jako střešní konstrukci, tj. Upož = 0,24 W/m2K.

Předem děkuji za odpověď, zda je nějaký z uvedených postupů možné použít.

Otázka:

Počítám energetický štítek obálky budovy. Jedná se o halový objekt, obdélníkového půdorysu 96,8x25,1 m, plocha je tedy 2430 m2, obvod 244 m. tepelný odpor podlahy 0,551 K.W/m2. Podle pomocného výpočtu v Energii mě vyšlo U = 0,221.
V porovnání se součinitelem prostupu tepla konstrukce (R=0,551, U= 1,82) je tedy v přepočtu činitel teplotní redukce b = 0,12.

Můžete mi prosím potvrdit, jestli je to tak správně? Ten rozdíl "U" se mi zdá strašně veliký, když vezmu v úvahu, že zjednodušeně se pro podlahy uvažuje b = 0,4.

Lineární činitel v založení stěny mezi domem a garáží

Kategorie » téma: Area

24.11.2010 15.05 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 20841x

Otázka:

Potřebovala bych prosím Vás radu ohledně detailu založení stěny mezi domem a garáží (dilatace). Vymodelovala jsem zeminu do hloubky asi 20 m, zadala jsem okrajové podmínky do garáže a do domu, do zeminy jsem okrajovou podmínku nezadávala. Druhý detail jsem vymedolovala, že místo základů jsem vložila zeminu, místo stěn už ovšem ne a okrajovou podmínku jsem zadala pouze na podlahy domu a garáže. Nevím jestli je to takto správně. Také by mě zajímalo jaké délky použít pro přepočet psí na vnější rozměry, jestli se v tomto případě provádí.

Detail styku základu a obvodové stěny - hodnota Psí

Kategorie » téma: Area

23.11.2010 16.33 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 27243x

Otázka:

Je možné, aby v případě dále uvedeného detailu psí vycházelo hůře, než v případě kdyby byl okolní terén snížený a zasahoval až pod úroveň stěny (tedy byl v úrovni zakladové desky)?

Otázka:

Kam mám zadávat liniovou tepelnou vazbu týkající se založení příček na základové desce?

< Stránka 1 2 3 4 .. 4 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10