řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Požadavek na součinitel prostupu tepla pro podlahy na zemině

Kategorie » téma: Stavební fyzika

27.10.2011 20.56 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 19585x

Otázka:

Chtěl bych potvrdit logiku článku 5.2.9 nové ČSN 730540-2. Z normy logicky vyplývá, že POKUD podlaha v ploše nesplňuje z jakéhokoliv důvodu požadovanou hodnotu U (0.45), POTOM je možno použít náhradního kritéria ohledně tepelné ztráty vypočtené dle ČSN EN ISO 13370 (hodnota ztráty musí být menší, než ztráta podlahou s NORMOVOU hodnotou U a předpokládaným teplotním rozdílem (Ti-5°C)).

Jedná se mi o reciproční vztah - u menších staveb, které mají hodnotu Un vyhovující, nastává někdy situace, kdy ztráta dle ISO normy je vyšší než dle onoho zjednodušení s fixní teplotou v podloží. 

Chápu to správně, že kritérium ztráty se použije POUZE TEHDY, když je nemožno z technického či ekonomického hlediska splnit požadovanou hodnotu (např.rozlehlé haly)?

Novinky v programech pro stavební fyziku

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Mezera | Simulace | Stabilita | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

21.10.2011 11.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 36563x

Programy verze 2011

V brzké době bude zahájen prodej nových verzí tepelně technických programů Area, Energie, Mezera, Teplo, Stabilita, Simulace a Ztráty upravených tak, aby byly v souladu s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky".

Kromě aktualizace na nové znění normy byla ve všech programech přidána i řada nových funkcí....

Nová ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"

Kategorie » téma: Stavební fyzika

19.10.2011 16.28 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 32465x

Základní informace o revizi ČSN 730540-2

Po zhruba roční přípravě a mnoha intenzivních diskusích právě vyšlo nové znění ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov - Požadavky“ (s účinností od listopadu 2011).  Revize nezasáhla do dosavadní normy nijak zásadně – upraveny byly pouze některé požadavky, a to především v částech zabývajících se nejnižší vnitřní povrchovou teplotou, součinitelem prostupu tepla a průměrným součinitelem prostupu tepla budovy. Do informativní přílohy s pokyny pro navrhování byly doplněny detailní informace k problematice nízkoenergetických a pasivních budov....

Vlhkostní pole kolem kotevního šroubu

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Area

10.10.2011 17.42 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 3 komentářů | Přečteno: 20489x

Otázka:

Mám konstrukci střechy (krokve, parozábrana, tepelná izolace a hydroizolace), do které má být pomocí ocelových kotevních šroubů přikotvena konstrukce VZT jednotky.  Mohu celý problém zadat přesně v programu Ansys - ten mi však přesně vyjádří pouze tepelné toky a teploty, takže riziko kondenzace (případně její množství) nikoliv. V programu Area to dle mého zase nebude moc přesné a to zobrazení relativní vhlkosti, které poskytuje, si nejsem jist, jestli je směrodatné. V programu Teplo jsem pak schopen nasimulovat jen vliv porušení parozábrany, ale vliv toho, že dojde k výraznému ochlazení v jednom místě nikoliv.

Mohu Vás poprosit o nápad jak co nejlépe postupovat? K povrchové kondenzaci dle mého nedojde - na to je přidaný tepelný most malý. Nicméně toto jsem schopen velmi přesně posoudit v programu Ansys. Ve střeše se tohoto problému obávám již samotným vlivem perforace parozábrany, ochlazení tohoto místa to jenom zhorší.

Hledání parametrů vnitřního vzduchu způsobujících povrchovou kondenzaci

Kategorie » téma: Teplo

10.10.2011 16.14 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 3 komentářů | Přečteno: 15938x

Otázka:

Chtěl jsme se zeptat na to, jak v programu Teplo nasimulovat stav v konstrukci, kdy mi na vnitřní straně začne kondenzovat vlhkost (na povrchu).

Mám střešní panel Kingspan (plech-tep.izolce-plech) a potřebuji zjistit, jakou nejnižší nebo nejvyšší teplotu mohu navrhnout v místnosti, aby mi přitom na povrchu nekondenzovala voda. Vlhkost místnosti je 60%.

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.