řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Zadání teploty v zemině pro posouzení povrchové teploty

Kategorie » téma: Area | Normy a vyhlášky

28.11.2013 19.20 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17162x

Otázka:

Aké sú okrajové podmienky pre zeminu v exteriéri pri výpočte teploty na vnútornom povrchu? V knihe p. Sternovej som sa dočítal, že 5°?

Nájde sa to aj v programe AREA?

Otázka:

Pokud mi vyjde R = 2,846 m2K/W pro podlahu na zemině, tak hodnota U se vypočítá U=1/(0,17+2,846) = 0,33 W/m2K.

Když mi však program Energie vygeneruje protokol výpočtu energetické náročnosti budov, tak se tam vygeneruje součinitel prostupu mezi interiérem a exteriérem U = 0,206 W/m2K.

Která hodnota U je správně pro uznání případné dotace pro NZU - podlahy k zemině?

Otázka:

Měl bych dotaz ohledně uplatnění vnitřních tepelných zisků z dosud nezadaných zdrojů tepla:

Zadání přídavných vnitřních zisků
Zadání přídavných vnitřních zisků

Zjistil jsem, že pokud zadám další tepelné zisky z dosud nezadaných zdrojů tepla v nenulové hodnotě, dojde nejen k přepočtení výsledků na celkovou dodanou energii i na neobnovitelnou primární energii, ale i k přepočtení požadavků.

Se zadáním tepelných zisků se logicky sníží výsledek výpočtu. Nerozumím ale tomu, proč se současně zpřísňují požadavky. (V konkrétním případě řešené úlohy to znamená posun u celkové dodané energie posun z kategorie F do G).

Je přehodnocení požadavků skutečně správné? Neměla by tato hodnota zůstat beze změny?

Otázka:

Hodnotím budovu, která má vystupující meziokenní žebra a štítové obvodové stěny. Nejsem si jista jak tyto žebra započítat do výpočtu:

Vystupující žebro
Vystupující žebro

Moje řešení je to, že bych započítala plochu konstrukce odečtenou z pohledu, jednalo by se pak o zeď s tloušťkou 1040+460 v případě štítové stěny, obdobně u žebra, s příslušnou tloušťkou izolace. Energeticky vztažnou plochu (v obrázku zeleně) bych potom vypočítala včetně žeber. Myslíte, že je takový postup v pořádku?

Otázka:

Posuzuji povrchové teploty v detailu stěna - základ. Rozumím tomu dobře, že pro Rsi je lépe zadat hodnotu 0,50 pro případ zakrytí nábytkem, a to na stěnu i na podlahu?

Dále jsem vyčetla, že v tomto případě se nezadává pod podlahu blok zeminy 2,5*b, ale jen 3 m?

Dále, jak se řeší splnění požadavku ČSN 730540 na fRsi, stačilo by zadat Rsi=0,25? (jde o řešení sporu s projektantem).

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10