řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Aktualizované Teplo 2014.4

Kategorie » téma: Teplo

30.04.2014 10.30 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 14796x

Aktualizované Teplo 2014.4 je k dispozici ke stažení zde . Novinky jsou posány v předchozím článku.

Bezplatný update Teplo 2014.4 s rozšířenými možnostmi modelování

Kategorie » téma: Teplo

29.04.2014 18.12 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 11889x

Do konce tohoto týdne umístíme na www.kcad.cz k bezplatnému stažení 4. update programu Teplo 2014. Verze 2014.4 obsahuje sice jen jednu, ale zato poměrně důležitou novinku.

Ke každé zadávané vrstvě hodnocené konstrukce byl přidán přepínač, který umožňuje nastavit, zda se má či nemá příslušná vrstva zohlednit při výpočtu součinitele prostupu tepla:

Volba typu zohlednění vrstvy
Volba typu zohlednění vrstvy

Bude-li vrstva vyloučena z výpočtu součinitele prostupu tepla, nezohlední se ani při souvisejících výpočtech tepelného odporu, vnitřní povrchové teploty, teplotního faktoru, poklesu dotykové teploty a teplotního útlumu. Uvažována bude pouze při výpočtu šíření vodní páry konstrukcí.

Energie 2014.2 s upravenými faktory emise CO2

Kategorie » téma: Energie » Obecně

24.04.2014 23.23 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 14459x

Vzápětí po bezplatném update Energie 2014.1 jsme po upozornění uživatelů připravili bezplatný update 2014.2, který obsahuje 2 drobnější, ale přesto důležité úpravy:

a) Do programu byly doplněny faktory emise CO2 pro jednotlivé energonositele podle vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb. Ve verzi CZ budou tyto faktory nadále používány jako implicitní hodnoty místo dosavadních faktorů podle slovenské vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Verze SK zůstane v tomto směru beze změn.

b) Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů byl doplněn o vysvětlivky k součiniteli prostupu tepla pro standardní rozměry výplně otvoru. Výpočet součinitele prostupu tepla standardizované výplně otvoru byl přitom také upřesněn a upraven tak, aby jeho výsledky odpovídaly typickému uspořádání standardizovaných výplní (okno či dveře s 1 křídlem ve svislé poloze). U všech hodnot v tomto pomocném výpočtu byl zvýšen počet možných desetinných míst na tři.

Model "podlaha včetně 2 m zeminy" a jeho správné využití

Kategorie » téma: Teplo | Normy a vyhlášky

22.04.2014 19.08 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 14395x

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, jak je myšleno posouzení kcí, když si zvolím „podlaha na zemině zadaná včetně 2m zeminy“.

Do výpočtu musím zadávat zeminu o tloušťce 2 m? Myslel jsem, že pro hodnocení kcí ČSN uvažuje „U“ bez vlivu zeminy? Mohl byste mi to prosím trochu osvětlit, jak je to myšleno nebo kde je to popsané v normě?

Během tohoto týdne bude na www.kcad.cz umístěna ke stažení první bezplatná aktualizace programu Energie 2014.

Hlavní novinkou Energie 2014.1 je zásadně upravený pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů, který nyní stanovuje kromě součinitele prostupu tepla pro zadané rozměry i součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry 1230x1480 mm, 1140x1400 mm nebo 1100x2200 mm, aby mohlo být ověřeno splnění požadavků na součinitel prostupu tepla podle metodiky programu Nová Zelená úsporám z dubna 2014.

Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů

Nově lze také definovat plochu rámu buď tradičním zadáním průměrné šířky rámu nebo procentem z celkové plochy výplně. Program přitom pro obě možnosti stanovuje předpokládanou délku uložení zasklení do rámu v závislosti na zadaném členění okna (počet křídel, přítomnost poutce). Zasklení či jiná výplň osazená v rámu může být přitom dvojího typu (s odlišnými součiniteli prostupu tepla). Pomocný výpočet umožňuje zohlednit i případy, když je uložení zasklení do rámu charakterizováno dvěma různými lineárními činiteli prostupu tepla.

Do okénka pomocného výpočtu byla dále přidána zaškrtávací volba "parametry ukládat automaticky". Je-li zaškrtnuta, veškerá data popisující počítanou výplň se automaticky ukládají do pomocného souboru, ze kterého je pak lze v případě potřeby zase načítat. Jakmile je tento pomocný soubor vytvořen, lze také vygenerovat protokol s přehledem všech hodnocených oken a dveří (stejně jako dosud s pomocí příkazu Výpočet - Přehled obalových konstrukcí - Výplně otvorů).


Popis dalších novinek najdete dále...

< Stránka 1 2 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.