řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Jeví se mi, že výpočet energie získané solárními kolektory v Energii 2023 je chybný, když značně závisí na střední teplotě teplonosné kapaliny a téměř nezávisí na světové orientaci.

Hodnoty pro klimat. data Pardubice 2012 jsou diametrálně odlišná od Energie 2021.

Připravovaný update Energie 2023

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Energie » 07 OZE a primární energie

15.12.2022 23.18 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 12486x

Po každém uvedení nového programu následuje bohužel nevyhnutelné období odstraňování různých přehlédnutí a menší či větších chyb. Není překvapující, že to potkalo i Energii 2023, která svým rozsahem dost výrazně překonává všechny ostatní programy v naší nabídce. Na leden 2023 proto připravujeme bezplatný update, který bude obsahovat různé opravy a doplnění.

Nejdůležitější oprava se týká výpočtu primární energie referenční budovy, do které Energie 2023 zatím omylem nezahrnuje primární energii spojenou s provozem nevytápěných prostorů (obvykle osvětlení a nucené větrání garáží). Za tento nedostatek se omlouváme, při testování nám to bohužel uniklo.

Na webu K-CAD byla umístěna upravená instalace, která tento výše popisovaný problém řeší. Neobsahuje ale zatím všechny úpravy programu chystané na leden.

Příjemné svátky a šťastný rok 2023!

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Area

20.12.2022 21.15 | Pavel Šála , Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 12474x

Příjemné vánoční svátky a úspěšný příští rok přejeme všem našim váženým zákaznicím a zákazníkům, kolegyním a kolegům, pravidelným i náhodným čtenářkám a čtenářům našeho blogu.

Teplotní pole z programu Area 2017 (vstupní data z generátoru MeshGen Area, výchozí podklad Flavijus)
Teplotní pole z programu Area 2017 (vstupní data z generátoru MeshGen Area, výchozí podklad Flavijus)

Ať vám rok 2023 přinese hodně radosti, štěstí, pevného zdraví a pozitivních výsledků nejen s hodinovým výpočetním modelem energetické náročnosti budov!

Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv K-CAD s.r.o.

Výpočet energetické náročnosti s hodinovým krokem a zohledněním konkrétních zadaných skladeb a všech jejich vrstev (dále přesný výpočet) poskytuje sice obecně vzato přesnější výsledky než zjednodušený výpočet s 5-uzlovými modely neprůsvitných konstrukcí, ale má bohužel také několik nevýhod. Kromě delšího času výpočtu jde i o občasné problémy s numerickou stabilitou.

Pro zajištění numerické stability řešení soustavy rovnic při nestacionárním výpočtu se obvykle zkracuje výpočetní krok, k čemuž jsme zatím nepřistoupili, protože by to mohlo několikrát prodloužit již tak dlouhý výpočet. V programu je místo toho zabudována kontrola průběžných výsledků, která při evidentní odchylce od reálných teplot výpočet ukončí a upozorní uživatele, že by měl použít pro výpočet raději 5-uzlový model, který je podle našich dosavadních zkušeností z hlediska numerické stability bezproblémový.

V posledních dnech jsme ale bohužel zjistili, že zmíněná kontrola nemusí být vždy dostatečná. Budeme ji tedy dále upravovat a testovat. Než bude připraven update programu, doporučujeme dodržovat následující postup výpočtu:

Otázka:

Nová verze Energie 2023 vypisuje do PENBu průměrnou požadovanou osvětlenost jinak, než je zadáno u profilů zóny.
Např. pro obytné budovy v zadání v profilu je osvětlenost uvedena správně - 150 luxů pro obytné prostory a 100 luxů pro chodby a schodiště, ale v protokolu se objeví hodnoty 75 luxů pro obytné prostory a 56,3 luxů pro chodby a schodiště.

SEI se to logicky nelíbí, ale ještě nemají nový SW k dispozici, takže nemohou ověřit, zda je to chybou v zadání, nebo jinou...

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10

27.07.2023 16.07 » Energie 2023.9 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.9