řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Energie 2023 – urychlení výpočtu (aktualizováno).

Kategorie » téma: Energie » Obecně

16.02.2023 13.41 | Pavel Šála | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 32051x

Vážení zákazníci,

s přechodem na novou Energii 2023 je zřejmé, že výpočet s hodinovým krokem je náročnější na výpočetní výkon, než předchozí verze programu. Níže uvádíme několik možností, jak výpočet urychlit. (jde o stejné oblasti, které jsme si ukazovali na webináři na začátku února):

Otázka:

Dnes jsem zjistil takovou nepříjemnou věc, pokud změním - doplním identifikační údaje např. evidenční číslo průkazu, datum, pak musím úlohu znovu vypočítat, což při délce výpočtu cca 60 minut není uživatelsky příjemné.

Po delším čase se vracíme k našemu retro občasníku. Tentokrát v něm připomínáme, proč nemá moc smysl vyvozovat u hodinového kroku výpočtu závěry z tabulky E v protokolu k energetickému průkazu.

Inspirací byl následující dotaz:


Podle tabulky a grafů v části E v PENB není ve výpočtu uvažováno s tepelnými zisky (solární, vnitřní od osob), i když jsou ve vytvořeném profilu pro dílnu zadány.

Ve výsledném PENBu jsou zisky nulové. Proč tomu tak je?

Otázka:

Využití FV mám nastaveno v zóně a v dalších zónách v prioritách osvětlení, větrání, případně vytápění (s energonositelem elektřina), přebytky nevyužity.

Zarazilo mne, že pro osvětlení je z FV využito ale pouze 0,33 MWh, přestože je prioritní. Čím to je?

N-uzlový model a příliš mnoho tenkých vrstev

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Energie » 10 Ostatní

04.02.2023 16.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 18241x

Pokud zkoušíte experimentovat s pomalejším výpočtem n-uzlovým hodinovým modelem, doporučujeme zadávat pro obalové konstrukce co nejméně extrémně tenkých vrstev (folie, hydroziolace, stěrky, nátěry).Tyto vrstvy nemají z hlediska výpočtu potřeb energie na vytápění a/nebo chlazení žádný význam, ale - jak jsme tento týden zjistili - mohou dosti významně rozhodit numerickou stabilitu výpočtu.

To, že má n-uzlový model občas potíže s numerickou stabilitou, jsme už na blogu vícekrát diskutovali. I to, že pro jejich spolehlivé odstranění by bylo nutné zkrátit výpočetní krok - a tím bohužel několikanásobně prodloužit výpočet. Po dalších zkušenostech doplňuji, že pokud je ve skladbě více velmi tenkých vrstev, musela by se pro spolehlivou numerickou stabilitu rozdělit na mnohem větší počet konečných prvků než dosud. Což opět není dost dobře prakticky možné kvůli dopadům na délku výpočtu.

Pokud tedy zadáváte do výpočtu skladby konstrukcí včetně všech tenkých vrstev (folií, parozábran, asfaltových pásů, separačních vrstev, stěrek, lepidel, nátěrů apod.), používejte prosím pro výpočet vždy přednostně 5-uzlový model.

< Stránka 1 2 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10

27.07.2023 16.07 » Energie 2023.9 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.9