zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Co vlastně vyjadřuje lineární činitel prostupu tepla?

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Area

26.10.2017 19.40 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 33376x

TEORIE: Tajemné Ψ a jeho fyzikální význam

Lineární činitel prostupu tepla je jednou z nejzajímavějších stavebně fyzikálních veličin, i když to jeho málo nápadné jméno a stejně nenápadná základní definice nijak nenaznačuje. Ve skutečnosti bychom ho ale mohli bez přehánění nazvat chameleonem stavební fyziky - tak různé podoby na sebe může brát. Podívejme se na jeho fyzikální význam trochu blíže. Inspirací příspěvku byl následující dotaz:


Když se počítá lineární činitel rohu nezateplené stěny, např. cihla plná 450 mm, tak hodnota Ψ vyjde např. -0,900 W/mK. Když se počítá roh nové zateplené stěny, tak je ta hodnota např. 0,096 W/mK. Jaké je vysvětlení, že je ta nezateplená stěna "lepší"?

RETRO: Jak zadat zasklení při výpočtu 2D teplotního pole?

Kategorie » téma: Area

06.10.2017 19.43 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 31921x

Pokud se hodnotí dvourozměrné šíření tepla a vodní páry v detailech ostění, nadpraží a parapetů, je vhodné přizpůsobit míru podrobnosti modelu okna účelu výpočtu. Praktikům je dobře známo, že při výpočtu tepelných toků (tepelná propustnost, lineární činitel prostupu tepla) lze rám okna a zasklení modelovat celkem "hrubě", zatímco při výpočtu povrchových teplot je třeba výplň otvoru modelovat daleko podrobněji - ba dokonce zcela věrně skutečnosti, pokud je cílem stanovení povrchových teplot přímo na okně či dveřích.

Ať už je ale cíl výpočtu jakýkoli, vždy se musí zadat vlastnosti plynových výplní v zasklení. Stručně se tohoto problému dotkl i čtyři roky starý příspěvek http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/izolacni-dvojsklo-ekv-lambda/?pg=8, ale možná bude užitečné podívat se na postup zadání znovu a podrobněji a přidat i trochu TEORIE ukazující, že vytvoření zjednodušeného modelu zasklení a celého okna nemusí být vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Příspěvek tak můžeme zařadit rovnou do dvou našich volných seriálů...

RETRO: Pozitivně definitní matice a jak se jí zbavit

Kategorie » téma: Area

07.09.2017 15.20 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 34616x

Při výpočtu dvourozměrného pole relativních vlhkostí v programu Area může v určitých výjimečných situacích nastat situace, kdy nelze najít numerické řešení sestavené soustavy lineárních rovnic.

Tento problém byl už na našem blogu v minulosti řešen (viz http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/chyba-v-matici-soustavy-a-jak-ji-odstranit/?pg=13), ale vzhledem k šestileté pauze není divu, že se prakticky shodná otázka objevuje občas znovu:

V programu Area se mi po výpočtu objevuje hláška, že „Matice soustavy není pozitivně definitní“. V čem bude chyba? V nesprávném napojení oblastí?

Přibližný výpočet teplotního faktoru pro 3D detaily

Kategorie » téma: Area

06.09.2017 18.03 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 23547x

ZOOM: Přibližné posouzení vnitřní povrchové teploty pro bodové tepelné mosty a vazby

Následující detailní návod ukazuje, jakým způsobem lze v programu Area vypočítat přibližnou hodnotu teplotního faktoru v místě spojení několika liniových tepelných mostů či vazeb. Inspirací byl dotaz:


Setkal jsem se s výhradou, že nestačí posoudit na povrchovou teplotu detail atiky (napojení na stěnu), ale že se musí posoudit také 3D detail v koutu nad rohem budovy, protože toto místo může vycházet o mnoho hůř. Máte také takové zkušenosti?

TEORIE: Přesnost zohlednění vlivu tepelných mostů

V novém nepravidelném seriálu budeme detailněji diskutovat různá témata z teorie stavební fyziky... i když zas tak teoretické tyto příspěvky nebudou: teorie má totiž ve stavební fyzice obvykle přímý dopad do praktického posuzování. Je tomu tak i v následujícím příspěvku, který byl inspirován dotazem:


Zajímalo by mne, s jakou přesností pracuje výpočet ekvivalentní lambdy tepelné izolace v programu Teplo. Nedopouštím se při jeho použití chyby, když je evidentní, že nezohledňuje okolní vrstvy?

Mám na mysli třeba celkem běžnou situaci, kdy se stěna v dřevostavbě (two by four) z vnější strany zatepluje. Vnější izolace musí přece vliv tepelného mostu (sloupek) ovlivnit.

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 7 8 9 10 .. 30 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.