Aktuální stav prací na programu Energie 2020

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Normy a vyhlášky

08.06.2020 12.00 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 34915x

Vzhledem k tomu, že dlouho očekávaná nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov je již oficiálně k dispozici (viz také http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/vyhlaska-o-energeticke-narocnosti-budov-264-2020/), objevují se stále častěji dotazy, kdy a v jaké podobě bude dostupná také nová verze programu Energie.

Není to nijak překvapivé, protože nová vyhláška kromě toho, že celkem dramatickým způsobem mění samotnou podobu PENB, zavádí i řadu dalších změn - mimo jiné i posuny v referenčních hodnotách a hranicích energetických tříd. Každého specialistu tedy napadne, že by nebylo od věci si vše co nejdříve vyzkoušet...

Tuto poptávku cítíme a chápeme ji, ale bohužel na programu Energie 2020 ještě stále intenzivně pracujeme a řadu týdnů ještě určitě pracovat budeme. Některé jeho části jsou ale již dokončené a můžeme je alespoň stručně představit.


Prakticky kompletně hotové je samotné zadávání vstupních dat. Detailně všechny změny popíšeme později v sérii několika článků, zde jen stručně představíme hlavní principy a možnosti nového zadávání. Slovo "nového" je opravdu na místě, protože hlavně v oblasti definice provozních podmínek v zónách a parametrů technických zařízení budov nezůstalo z původního způsobu zadávání v programu prakticky nic.

To by mohlo pochopitelně v řadě našich dlouholetých zákazníků vyvolat i mírné zděšení, ale snad několik následujících snímků přispěje spolu s komentářem k rozptýlení obav z toho, že bude třeba se vše učit zcela znovu...


Začneme-li od budovy jako celku, tak se nově na této úrovni definují nejen typy obalových konstrukcí průsvitných a neprůsvitných (což už bylo volitelně možné ve verzi 2017 a 2019), ale nově i typy lehkých obvodových plášťů:

Zadávání typů lehkých obvodových plášťů
Zadávání typů lehkých obvodových plášťů

Pro všechny konstrukce lze zadávat buď detailní parametry (skladbu, rozměry...), nebo přímo součinitel prostupu tepla. Současně se už na této úrovni také volí typ konstrukce podle ČSN 730540-2 (čímž se přiřadí i požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla). Tato a některé další změny provedené na základě tipů od našich uživatelů mohou významně zrychlit práci při vkládání konstrukcí do obálek jednotlivých zón.

Na úrovni budovy se dále nově definují i jednotlivá technická zařízení budov včetně energonositelů a dalších údajů:

Zadávání typů technických zařízení budov
Zadávání typů technických zařízení budov

Jak je vidět z obrázků, na formulářích je k dispozici seznam zadaných konstrukcí/zařízení s přehledem jejich základních parametrů (vpravo). Vzhledem k tomu, že každý formulář lze stiskem 1 tlačítka roztáhnout na celou šířku obrazovky (nebo ho zase stáhnout), je pak na širokých monitorech možné velmi snadno kontrolovat, co ještě není zadáno a co už je (a jak). Obdobné seznamy zadaných konstrukcí, zón či profilů jsou k dispozici na úplně všech formulářích.

Na úrovni budovy lze nově definovat i vlastní uživatelské profily, které lze v případě potřeby odvodit i z detailních hodinových průběhů např. přítomnosti osob:

Definice vlastních uživatelských profilů
Definice vlastních uživatelských profilů

Tento formulář ale většina uživatelů asi v běžných situacích vůbec nepoužije, protože ve většině případů se budou profily užívání vybírat jen jednoduše z ČSN 730331-1, jak bude ještě dále ukázáno.

Všechny výše zmíněné zadávací formuláře jsou přístupné z centrálního ovládacího formuláře, do kterého lze přehledně zadat všechny textové a další informace týkající se budovy:

Centrální formulář pro zadání vstupních dat
Centrální formulář pro zadání vstupních dat

Posuneme-li se k zadávání jednotlivých zón, pak tou největší změnou je možnost skládat jednotlivé zóny z dílčích podzón (což mohou být v extrémním případě i jednotlivé místnosti).

Pro každou podzónu se zadávají její geometrické parametry a provozní podmínky. Pokud postačí údaje z ČSN 730331-1 (nebo pokud jsou tyto údaje povinné), mohou se jen jednoduše vybrat z rozbalovacího menu:

Zadávání jednotlivých podzón
Zadávání jednotlivých podzón

Pokud pro danou podzónu nejsou v ČSN 730331-1 vhodná data, mohou se použít nadefinované vlastní provozní profily (viz výše). Jestliže tyto profily ještě neexistují, lze přímo z formuláře pro podzónu vyvolat formulář pro definici vlastních profilů. Stejné operativní propojení funguje i mezi zadáváním zóny a definicí typů konstrukcí či TZB.

Z jednotlivých zadaných podzón program automaticky skládá výslednou zónu, přičemž dopočítává počty osob, průtoky větracího vzduchu, spotřebu teplé vody apod. Výsledky pak ukazuje průběžně na formuláři pro zadání zón:

Přehled zadaných podzón a výsledných provozních podmínek v zóně
Přehled zadaných podzón a výsledných provozních podmínek v zóně

Samozřejmě je možné mít zónu s pouze 1 podzónou - a pak se vlastně počet zadávaných údajů nijak neliší od dosavadního. I když... je tu přece jenom jeden podstatný rozdíl: všechny provozní údaje jsou nyní shromážděny na 1 místě a lze je tedy snadněji měnit bez rizika přehlédnutí.

Zadávání obalových konstrukcí zóny nově usnadňuje průběžně aktualizovaný seznam všech zadaných stěn, střech, oken či podlah:

Přehled zadaných obalových konstrukcí zóny
Přehled zadaných obalových konstrukcí zóny

Podobně koncipovaný je i přehled zdrojů tepla či chladu v jednotlivých soustavách. Program v tomto směru dosti podstatně rozšířil své možnosti, protože pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody lze definovat až tři odlišné soustavy/systémy dodávky energie a v každém ze systémů lze mít až 3 zdroje tepla či chladu. Celkem lze tedy do jedné zóny umístit až 9 různých zdrojů jak pro vytápění, tak pro chlazení či přípravu teplé vody.

Zadání otopných soustav v zóně
Zadání otopných soustav a zdrojů tepla v zóně

Pro nucené větrání lze definovat až 3 různá zařízení pro dopravu vzduchu - a to samostatně pro přívod a samostatně pro odvod. Není už tedy žádným problémem namodelovat např. kombinaci přetlakového nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a odtahového ventilátoru bez ZZT:

Výběr VZT zařízení z nadefinovaných typů a přiřazení podílu z přiváděného a odváděného vzduchu
Výběr VZT zařízení z nadefinovaných typů a přiřazení podílu z přiváděného a odváděného vzduchu

Podobných zlepšení vycházejících z námětů našich aktivních a pozorných uživatelů je v programu samozřejmě více. Namátkově lze jmenovat třeba možnost přiřadit každému zdroji tepla na přípravu teplé vody určitý teplotní rozdíl (např. tep. čerpadlu ohřev z 10 na 30 C a kotli dohřev z 30 na 50 C) či automatické přepočítávání požadovaných součinitelů prostupu tepla konstrukcí, pokud se změní dodatečně návrhová vnitřní teplota v zóně.

Další v zásadě hotovou částí programu je samotný výpočet. Protože nová vyhláška 264/2020 Sb. vyžaduje, aby byla energetická náročnost vypočtena podle platné EN ISO 52016-1, a nikoli podle již dávno vyřazené EN ISO 13790 (tu vyhláška ani nezmiňuje), musí se všechny výpočetní programy upravit tak, aby používaly metodiku EN ISO 52016-1. V tomto směru byla sice Energie aktualizována již před cca rokem (ve verzi 2019), ale přesto bylo nutné do výpočetního modulu celkem výrazně zasáhnout a upravit především výpočet nové referenční budovy a připravit výstupní data tak, aby bylo možné vygenerovat nový, obsáhlejší protokol k PENB.

To, co v programu ještě chybí dokončit, jsou především výstupní údaje: některé protokoly, formuláře pro NZÚ a bohužel i samotný PENB. Dokončeno není ani importování dat ze starší verze programu či z programů firmy Protech. Čekáme také na oficiální schválenou/vydanou podobu Změny 1 ČSN 730331-1, která má přinést dosti podstatné změny v profilech užívání...

Zbývá toho tedy bohužel ještě dost na to, abychom mohli slíbit nějaký konkrétní, blízký termín uvolnění programu mezi zákazníky. Děláme ale vše proto, aby, půjde-li to dobře, byla nová verze během srpna k dispozici. Kdo by ostatně letos jezdil někam na dovolenou, že...

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Jiří » soubor dat gbXML

09.06.2020 09.10

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli uvažujete s načtením dat ze souboru gbXML, který umožňuje načtení údajů budovy např. s programu REVIT. Děkuji.

#3 | Zbyněk Svoboda » gbXML a problém s časem

09.06.2020 10.28

Vše je bohužel otázkou času a sil...
Přechod z EN ISO 13790 na EN ISO 52016-1 představoval zhruba rok práce, kompletní přepracování programu v souvislosti s novou vyhláškou (viz výše) další zhruba rok ještě intenzivnější práce (a touto prací opravdu nemyslím práci od 9 do 16 h :-)
Do 3 let musí být podle nové vyhlášky výpočet energetické náročnosti prováděn s hodinovým krokem - to také nebude hotové za pár týdnů...
O formátu gbXML víme, ale bohužel na něj zatím nebyl čas. A v dohledné době, po pravdě řečeno, bohužel asi také ne. Prioritou je zatím zkrátka to, aby program fungoval podle platných předpisů, které se od roku 2018 mění značným tempem.

#4 | Jaroslav » osvědčení

09.06.2020 19.07

Dobrý den, šlo by automaticky vkládat (stejně jako foto objektu) osvědčení specialisty?

#5 | Zbyněk Svoboda » Údaje o specialistovi.

09.06.2020 20.11

Ano - a nejen to. Detaily ukazuje příspěvek http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/udaje-o-energetickem-specialistovi-v-energii-2020/.

#6 | Martin Šulc » verze 2020 vs. 2019

03.07.2020 17.36

Dobrý den,
nainstaluje se betaverze Energie 2020 vedle verze 2019, tzn. budou funkční obě, nebo verzi 2019 nahradí jako vždy?
Děkuji.

#7 | Zbyněk Svoboda » Nová verze

03.07.2020 18.10

Pokud nainstalujete verzi 2020 BETA do jiné složky, než ve které je verze 2019 (instalační program by to tak měl nabízet), tak bude verze 2019 dál normálně fungovat.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.