Bezplatný update Energie 2014.1 s upravenými a novými pomocnými výpočty

Kategorie » téma: Energie » Obecně

21.04.2014 19.55 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 12695x

Během tohoto týdne bude na www.kcad.cz umístěna ke stažení první bezplatná aktualizace programu Energie 2014.

Hlavní novinkou Energie 2014.1 je zásadně upravený pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů, který nyní stanovuje kromě součinitele prostupu tepla pro zadané rozměry i součinitel prostupu tepla pro standardizované rozměry 1230x1480 mm, 1140x1400 mm nebo 1100x2200 mm, aby mohlo být ověřeno splnění požadavků na součinitel prostupu tepla podle metodiky programu Nová Zelená úsporám z dubna 2014.

Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů

Nově lze také definovat plochu rámu buď tradičním zadáním průměrné šířky rámu nebo procentem z celkové plochy výplně. Program přitom pro obě možnosti stanovuje předpokládanou délku uložení zasklení do rámu v závislosti na zadaném členění okna (počet křídel, přítomnost poutce). Zasklení či jiná výplň osazená v rámu může být přitom dvojího typu (s odlišnými součiniteli prostupu tepla). Pomocný výpočet umožňuje zohlednit i případy, když je uložení zasklení do rámu charakterizováno dvěma různými lineárními činiteli prostupu tepla.

Do okénka pomocného výpočtu byla dále přidána zaškrtávací volba "parametry ukládat automaticky". Je-li zaškrtnuta, veškerá data popisující počítanou výplň se automaticky ukládají do pomocného souboru, ze kterého je pak lze v případě potřeby zase načítat. Jakmile je tento pomocný soubor vytvořen, lze také vygenerovat protokol s přehledem všech hodnocených oken a dveří (stejně jako dosud s pomocí příkazu Výpočet - Přehled obalových konstrukcí - Výplně otvorů).


Popis dalších novinek najdete dále...


Všechny pomocné protokoly (např. přehled výplní otvorů, přehled neprůsvitných konstrukcí, vyhodnocení výsledků atd.) byly vizuálně upraveny tak, aby odpovídaly svým stylem základnímu protokolu o výpočtu.

Protokol s přehledem parametrů výplní otvorů byl doplněn o detailnější tisk jednotlivých vlastností a o tisk součinitele prostupu tepla pro standardizované rozměry.

Do programu byl doplněn pomocný výpočet celkové účinnosti fotovoltaických článků podle čl. A.8 v TNI 730331 a podle čl. 5.1 v EN 15316-4-6.

Zároveň byl přidán i pomocný výpočet součinitele tepelné vodivosti vrstev s tepelnými mosty, který je nově dostupný z okének pro výpočet součinitele prostupu tepla a tepelného odporu konstrukce. Umožňuje hodnotit vrstvy s liniovými i bodovými tepelnými mosty ve zcela stejném rozsahu jako v ostatních programech.

Do okének pomocných výpočtů součinitele prostupu tepla a tepelného odporu neprůsvitných konstrukcí byla přidána zaškrtávací volba "parametry ukládat automaticky" se shodnou funkcí jako u pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla výplní otvorů.

Opravena byla funkce tlačítek a funkcí "vyjmout" a "kopírovat" v editoru pro zobrazení protokolu o výpočtu tak, aby byla funkční i v novějších systémech MS Windows.


Informace k instalaci programu:

Program Energie 2014.1 lze nainstalovat rovnou (tj. bez odinstalování předchozí verze) do shodného adresáře s verzí 2014. Instalace byla upravena tak, aby se tímto postupem přepsaly již neaktuální soubory novými.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.