Dotazy k výpočtu jednoplášťové ploché střechy zimního stadiónu s parozábranou v horní i spodní části.

Kategorie » téma: Teplo

28.12.2009 16.58 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 21581x

Otázka:

Jedná sa o výpočet jednoplášťovej plochej strechy s vnútornými zvodmi.
Jedná sa o objekt tréningovej haly zimného štadióna. Dochádza tu k tepelnému toku hore i dole –oboma smermi, preto je parozábrana navrhnutá na spodnej i na hornej stane. Pož. odolnosť strechy má byť 30 minút preto nie je použitý XPS.
Program teplo mi neumožnuje preukázať opodstatnenosť parozábrany na oboch povrchoch, lebo ked zadám te -11 st. C a 83 % vonk.  vlkhosť, tok z hora dole, ti=5 st. C a vlhkosť vn. 80% bilancia vodnej pary je priaznivá.
Strecha teéningovej haly by mala mat podla mna parozíábranu na oboch povrchoch. Ja však neviem preukázať výpočtom že ked bude len na spodnom povrchu tak celoročná bilancia pary bude nepriaznivá – a dať tak investorovi dôkaz o opodstatnenosti návrhu s dvoma parozábranami.
Posielam aj správu so vzt s definovaným vnút. prostr...

S1 Strecha

Poloha: všetky horizontálne strešné plochy, vrátane arkierov, a prehĺbenia strechy pod VZT
Skladba:

  ALT. 1

-          hydroizolácia prevedená z pvc fólie Fatrafol 810 kotevná k podkladu. systémovými tanierovými  kotvami zn. SFS        2 mm

-          parozábrana  ktorej  faktor difúzneho odporu je minimálne 350 000 ak sa nedocieli primárnou hydroizolačnou vrstvou  2 mm

-          tepelná izolácia z minerálnych hydrofobizovaných vlákien, pevnosť v tlaku 70 kpa                                                     100 mm

      tepelná izolácia z- minerálnych hydrofobizovaných vlákien  pevnosť v tlaku 50 kpa                                                    160 mm

-          parotesná zábrana  , ktorej faktor- difúzneho odporu je minimálne 350 000 .

Alt. Je možné použiť asfaltový pás za studena samolepiaci 0,05 -2,5 mm spolu                                                                 266- mm

Podklad.
            -          Nosná konštrukcia trapézový plech na oceľových väzníkoch
            -          Úprava podkladu je súčasťou časti oceľových konštrukcií
Spádovanie
            -          Strecha je spádovaná v nosnej konštrukcii
            -          Tam kde nie je spád v nosnej konštrukcii je spád vytvorený z tepelnej izolácie formou vložených klinov, dodržať spád min. 3% -jedná sa o úseky pri atike a pri šachtách  inštalačných jadier  vystupujúcich nad rovinu hydroizolácie.
Odvodnenie:
             -          Odvodnené je riešené do budovy
             -          Vpuste sú lokalizované pri atike a v úžľabiach
Poznámka:
-          Prestupy cez strešné vrstvy sú riešené lepením na podkladovú konštrukciu s ukončujúcimi lištami.
-          Tmelenie systémovým  trvale plastickým vodonepriepustným polyuretánovým tmelom v dodávke pvc fólie.
-          V dodávke strešnej fólie sú ukončujúce poplastované plechy, rohové a kútové poplastované plechy.
-          Kotvenie stešnej fólie previesť systémovými kotviacimi tanierovými hmoždinkami zn. SFS skrz vrstvy tepelnej izolácie. Po začatí kotvenia strešnej fólie sa prevedie odtrhová skúška a na jej základe sa bude pokračovať v ďalších prácach na kotvení pvc fólie.
-          Parozábrana bude spájaná do súvislej celistvej membrány .  Olemovania prestupov skrz parozábranu olemovať v zmysle technologického predpisu výrobcu parozábrany.  Parozábranu vyviesť na zvislé konštrukcie prenikajúce skrz rovinu strešnej hydroizolácie a tam ju systémovo ukončiť na konštrukcii.
-          Strešné vtoky sú vykázané v časti Zdravotechnika, a budú prevedené ako dvojúrovňové , takého typu aby zabezpečovali aj odvod kondenzu z vrstvy parozábrany.


Zbývající část článku je přístupná pouze pro přihlášené čtenáře.

Přihlášení | Bezplatná a rychlá registrace


Komentáře:

Komentáře u tohoto článku jsou přístupné pouze pro přihlášené čtenáře.

Přihlášení | Bezplatná a rychlá registrace

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10