Energie 2015.3: přenos dat do krycích listů NZÚ 2015

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Energie » Obecně | Energie » 09 Výstupní data

27.05.2015 14.02 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 3 komentářů | Přečteno: 26232x

Během následujících dnů bude na www.kcad.cz k dispozici třetí letošní bezplatná aktualizace Energie 2015.3, která umožňuje přenos výsledků výpočtu do krycích listů pro program Nová Zelená úsporám a navíc zpřesňuje hodnocení energetické náročnosti budov s trvalým či převažujícím umělým osvětlením.

Data přenesená z Energie do šablony krycího listu
Data přenesená z Energie do šablony krycího listu

Vzhledem k tomu, že bychom rádi s programem Energie 2015.3 distribuovali i krycí listy zpracované SFŽP jako šablony pro program MS Excel, čekáme na souhlas SFŽP se zařazením jejich šablon mezi instalované soubory. Jakmile bude stanovisko SFŽP známé, připravíme instalační soubory a program uvolníme do distribuce.

Detailní popis novinek najdete dále...


Přenesení dat z výpočtu do krycích listů programu NZÚ 2015

Výsledky výpočtu energetické náročnosti budovy v původním i navrhovaném stavu lze přenést do šablon krycích listů pro program Nová Zelená úsporám 2015 (pro oblast A, B i C). Funkci lze vyvolat příkazem Výpočet - Krycí listy programu NZÚ 2015 z hlavního menu programu.

Vypočtené hodnoty se automaticky přenášejí do šablon pro MS Excel převzatých z webových stránek programu NZÚ 2015. Šablony lze následně v prostředí programu MS Excel doplnit a upravit. Excelové šablony jsou ve formátu .xlsx , je tedy potřeba mít MS Excel natolik aktuální, aby je byl schopen otevřít.

 

Přesnější modelování budov s trvalým či převažujícím umělým osvětlením

Program umožňuje širší volbu způsobu rozdělení roční dodané energie na osvětlení do jednotlivých měsíců. Podporováno je dosavadní rovnoměrné rozdělení (na dvanáctiny) a rozdělení podle TNI 730331 (zvýšená spotřeba v zimním období a snížená spotřeba v období letním).

Navíc bylo přidáno rozdělení podle počtu dnů v měsících. Tato volba je vhodná pro budovy, u kterých je podíl přirozeného osvětlení malý či zanedbatelný (např. hypermarkety či sklady) a u kterých by rozdělení podle TNI 730331 mohlo vést k podcenění dodané energie na vytápění i na chlazení.


Několik poznámek k přenášení hodnot do šablon krycích listů

V součtech hodnot v šablonách krycích listů mohou kvůli zaokrouhlování hodnot vznikat drobné odchylky od součtů v protokolu o výpočtu nebo v protokolu k PENB. Krycí listy totiž používají "obecný" formát buněk, nikoli formát "číslo", a proto je nutné zaokrouhlit čísla ještě před jejich vložením do buněk. Kvůli tomuto zaokrouhlování pak mohou vznikat zmíněné drobné odchylky v součtech (zhruba na 3 desetinném místě).

Energonositele v krycích listech se nastaví korektně jen tehdy, když se jejich názvy v Energii vyberou z rozbalovacích nabídek na formuláři pro popis zóny. Pokud bude v Energii název energonositele zadán manuálně (tj. odlišně od názvů v rozbalovací nabídce), nebude možné mu přiřadit jiný energonositel v krycím listu než "ostatní neuvedené energonositele". Automaticky nastavené názvy energonositelů v krycích listech lze nicméně podle potřeby vždy následně upravit.

U solárních kolektorů se do krycího listu vyplňuje solární podíl. Program Energie vyplňuje tuto hodnotu v závislosti na tom, zda se energie z kolektorů používá jen na přípravu teplé vody a nebo i na vytápění. V prvním případě se vyplní procentuální podíl z potřeby tepla na přípravu teplé vody, v druhé případě pak podíl ze součtu potřeby tepla na přípravu teplé vody a na vytápění.


Informace k instalaci programu:

Program Energie 2015.3 lze nainstalovat rovnou (tj. bez odinstalování předchozí verze) do shodného adresáře s verzí 2015 až 2015.2. Instalace byla upravena tak, aby se tímto postupem přepsaly již neaktuální soubory novými.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Straková Renata Ing. » --

29.05.2015 11.26

Dobrý den,

děkuji, HODNĚ TO POMŮŽE :)

#2 | Kopec Radomír Ing. » Aktualizace přenosu dat do nových krycích listů NZÚ 2015 (3.výzva)

31.10.2015 18.49

Dobrý den,
chci se informovat, zda bude aktualizován přenos dat do nových krycích listů NZÚ 2015 (3.výzva), platných od 21.10.2015. Viz. http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/dokumenty/formulare/2/
Děkuji za odpověď
R.Kopec

#3 | Zbyněk Svoboda » Krycí listy

01.11.2015 10.18

Tímto problémem se v současné době intenzivně zabýváme. V nových formulářích jsou bohužel některé nejasnosti, které ještě potřebujeme na SFŽP vyjasnit. Změnila se také struktura formulářů (tabulky jsou různě přeházené), takže úprava programu bude naneštěstí vyžadovat nějaký čas.
Předpokládáme nicméně, že Energie 2015.6 by byla k dispozici do 2 týdnů... s tím, že by už rovnou obsahovala aktualizaci na revizi vyhlášky 78/2013 Sb.
Pro co nejrychlejší vyplnění formulářů pro 3. výzvu doporučujeme zatím vygenerovat stávající krycí listy a číselné hodnoty jednoduše přepsat do krycích listů nových. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.