Energie 2023.3: Různé drobnější změny a opravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

30.01.2023 20.07 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 16 komentářů | Přečteno: 32318x

V brzké době umístíme na www.kcad.cz třetí bezplatnou aktualizaci Energie 2023.3.

Tentokrát jde spíše o drobnější změny a opravy chyb, které se u většiny hodnocených budov pravděpodobně běžně neprojeví. Asi nejpodstatnější úpravou je korekce výpočtu využitelnosti energie ze solárních kolektorů v budově, která obsahuje kromě zóny s kolektory také zónu či zóny bez kolektorů a bez spotřeby teplé vody.

Další update plánujeme zveřejnit až po dokončení zásadních úprav zadání spotřeb energie v nevytápěných prostorech, což si zřejmě vyžádá několikatýdenní práci (cílem je plná podpora zadávání provozních hodnot po hodinách). V případě potřeby budeme ale samozřejmě s dalším update reagovat i rychleji.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.3 najdete dále v článku...


Opraven byl výpočet využití energie ze solárních kolektorů v zónách, které nemají solární kolektory a současně se v nich nespotřebovává žádná teplá voda. Pro tuto kombinaci mohla vycházet chybně využitelnost získané solární energie ve vícezónové budově se solárními kolektory v jedné ze zón a s využitím solární energie ve všech zónách (tedy i v zónách bez kolektorů).

Chybějící výstupní soubor XY_HodinovaData_CelaBudova.csv, kde XY je název úlohy, byl doplněn do seznamu souborů, které se mají uložit do archívu příkazem Soubor – Exportovat do formátu ZIP v hlavním menu programu.

Do seznamu týdnů, z něhož je možné vybrat, kdy platí mimořádný (či případně i sváteční) provoz při definici vlastního profilu užívání, byl doplněn zatím omylem chybějící poslední den v roce. Zařazen byl do 52. týdne, který je tedy nově atypický (od pondělí do pondělí). Současně bylo přidáno na kartu s výběrem zmíněných týdnů upozornění, že při souběhu mimořádného a svátečního provozu v jednom dni, má přednost sváteční provoz. Mírně změněna byla dále funkce přepínače „všechny dostupné týdny v roce“ na té samé kartě. Nově se po odškrtnutí přepínače jen odemkne seznam týdnů, nedojde k jeho vynulování.

Doplněno bylo kontrolní formátování zadávaného dne zpracování PENB na kartě Údaje o budově, PENB a dokumentaci na formuláři pro zadání základního popisu budovy, aby v případě zadání chybného či nestandardního údaje nevznikly problémy při načítání dat pro výpočet.

Upřesněn byl import vlastních profilů užívání z Energie 2020/21. Změna se projeví u importu dat pro nucené větrání, vnitřní zisky od osob, vnitřní zisky od spotřebičů a produkci vlhkosti, pokud byla tato data původně zadána buď jednou roční hodnotou, nebo dvanácti měsíčními hodnotami spolu s časovým podílem. Program nově zohlední původně zadaný časový podíl odpovídající redukcí importované hodnoty a nový časový podíl nastaví formálně na 100 %. Pokud tedy byly např. původní celoročně platné vnitřní zisky od spotřebičů 3 W/m2 při časovém podílu provozu 20 %, tak se tyto údaje naimportují jako 0,6 W/m2 při časovém podílu 100 % (tzn. pro hodinový krok se dále uvažuje ve všech hodinách v roce tepelný výkon 0,6 W/m2).

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zbyněk Chmela » FVE na budově v areálu

31.01.2023 16.33

Dovolím si navázat na komentáře k FVE z podzimu 2022. Vypracovávám PENB nové budovy, na níž bude FVE a nespotřebovaná elektřina z FVE se spotřebuje v areálu, a teprve elektřina nespotřebovaná v areálu bude dodána do sítě. Toto bylo možné v Energii 2021 namodelovat, ale v Energii 2023 to asi zatím možné není, což s ohledem na náročné požadavky pro nové budovy není ideální.

#2 | Zbyněk Chmela » Nápad pro nevytápěné prostory

31.01.2023 16.38

Pokud se nepletu, tak ČSN EN ISO 52 016-1 umožňuje modelovat nevytápěné prostory jako zóny bez zdroje tepla a chladu. Myslím, že pokud byste toto v Energii 2023 zavedli, pak by to bylo pro některé případy velmi přínosné.

#3 | Zbyněk Svoboda » FVE

31.01.2023 20.09

Nevím bohužel, jaké možnosti, které byly v Energii 2021, postrádáte v Energii 2023. Verze 2023 není totiž z hlediska hodnocení FVE oproti Energii 2021 nijak omezena, naopak má více možností (např. zohlednění akumulace do zásobníků TV).
To, co zmiňujete, tzn. výpočet využití FVE v budově a export nevyužité elektřiny, je standardním postupem, který samozřejmě funguje.
Jediné, co zatím nefunguje a co nefungovalo ani v Energii 2021, je použití FVE na osvětlení a nucené větrání v nevytápěných prostorech, což bude do pár týdnů doplněno.
Doplněna bude postupně také možnost zadat např. spotřebu na dobíjení elektromobilů, o čemž jsme diskutovali před časem.

#4 | Zbyněk Svoboda » Nevytápěné prostory

31.01.2023 20.17

Možnost, kterou zmiňujete, jsem také zvažoval, ale nakonec do programu dosud nezapracoval. Jednak je zatím mnoho jiných naléhavějších úkolů (viz předchozí komentář k FVE) a jednak by to ne vždy usnadnilo práci. Pokud by byl totiž zadán nevytápěný prostor jako zóna, tak by se musely zadávat konstrukce mezi zónami, což by zas dále prodlužovalo výpočet a mohlo někdy i komplikovat zadávání. Ale do budocnosti to úplně nevylučuji, uvidíme, zda na to zbyde někdy čas.
Doplňuji, že vnitřní podmínky (teplota, vlhkost) v nevytápěných prostorech se v Energii 2023 počítají samozřejmě také podle EN ISO 52016-1 hodinovým krokem. Neuvažuje se v nich stacionární stav.

#5 | Zbyněk Chmela » Ke komentáři #3

31.01.2023 23.07

Děkuji za odpověď. Ten problém je v tom, že v Energii 2023 již nemůžete zadat relativní hodinové odběry elektřiny, což bylo v Energii 2021 možné. Pokud to dobře chápu, tak odběry elektřiny v Energii 2023 jsou určeny hodinovými odběry elektřiny na vytápění, chlazení, větrání, přípravu TV atd. a z hodinových tepelných zisků od spotřebičů (1/0,71). A v tom vidím úskalí. Nemohu totiž spotřebu elektřiny mimo budovu (v jiných budovách v areálu) zohlednit v tepelných ziscích od spotřebičů v zóně.

#6 | Zbyněk Svoboda » PENB a uplatnění elektřiny jinde

31.01.2023 23.40

Pokud je cílem výpočtu zpracování PENB, tak je možné zohlednit při výpočtu primární energie pro hodnocenou budovu jen tu vyrobenou elektřinu, která se použije v této budově a/nebo se exportuje do sítě (viz par. 5 vyhlášky 264/2020 Sb.).
Zohledňovat vyrobenou elektřinu, která je použita v jiné budově (a neprochází předtím veřejnou sítí), není možné. Pokud do veřejné sítě předtím jde, pak se to hodnotí jako standardní export do sítě.
Možná ale nerozumím dobře tomu, co popisujete.

#7 | Zbyněk Svoboda » Hodinové spotřeby elektřiny

31.01.2023 23.47

Pro hodinový krok nelze bohužel zadávat, kolik elektřiny se spotřebuje v každé hodině např. na osvětlení, provoz ventilátorů, TČ apod. v budově. Nejen, že by to bylo velmi pracné, ale ono to není dopředu známé, je to nutné vypočítat.
Stejně tak se nemá v PENB projevit jakákoli spotřeba elektřiny spotřebiči. Už jsme o tom diskutovali. Rozumím ale, že na to máte svůj odlišný názor.
Nezapomněl jsem také, že jsme se domluvili, že výhledově přidám do Energie možnost zadat přídavnou spotřebu elektřiny např. na dobíjení elektromobilů. Nebude to ale kvůli PENB, tam se toto nemá projevit. Je to ale určitě zajímavá a užitečná funkce rozšiřující možnosti simulací budov.

#8 | Chmela Zbyněk » Ke komentářům #6 a #7

01.02.2023 00.15

Já s Vámi plně souhlasím. Problém je jiný. V hodnocené budově např. 1.7 mezi 10:00 - 11:00 z FVE získám 56 kWh. Na chlazení v budově využiji z FVE 24 kWh. V sousední budově využiji z FVE 26 kWh. Tyto v PENB nezohledňuji. Do sítě pošlu 6 kWh, což je méně jak dvojnásobek spotřeby energie v hodnocené budově danou hodinu. Tedy v rámci PENB hodnotím, že jsem do sítě z FVE poslal 6 kWh.

#9 | Zbyněk Svoboda » ???

01.02.2023 08.07

Rozumím tomu dobře, že byste tedy přivítal, kdyby šlo pro všech 8760 h v roce zadat, kolik elektřiny vyrobené fotovoltaikou se NEMÁ započítat při výpočtu primární energie?
Pokud jste měl na mysli celou dobu tuto možnost, tak jsem to bohužel nepochopil, pardon.

#10 | Zbyněk Chmela » Ke komentářům #9

01.02.2023 09.25

Ano. Jak to bylo možné v Energii 2021. Já se domnívám, že odběr z FVE ve více budovách je vcelku typický.

#11 | Zbyněk Svoboda » Energie 2021

01.02.2023 12.41

Děkuji za potvrzení. Někdy výhledově se na to mohu podívat.
------
Bohužel ale nemám stále tušení, že by něco takového, o čem diskutujeme, bylo vůbec ve verzi 2021 možné. Nebo máte na mysli možnost přímého zadání roční spotřeby elektřiny, která se pak rozpočítala podle křivedk TDD do hodin?
Pokud ano, tak to byla, nutno říci, dosti nepřesná a hrubá metoda, která se nyní záměrně nahradila přesnější hodinovou metodou.
V měsíční metodě nešlo samozřejmě jinak postupovat - bylo nutné vzít jen nějakou statistickou křivku hodinových odběrů a aplikovat ji na roční spotřebu - lépe vypočtenou pro danou budovu, či hůře přímo zadanou.
Takto postupovat ale v hodinové metodě nejde. Kdyby se používaly i nadále statistické křivky, tak by celkem nemělo smysl vůbec hodinový krok zavádět.

#12 | Zbyněk Svoboda » FVE a více budov

01.02.2023 12.50

Máte-li na hodnocené budově instalaci fotovoltaiky, z níž se dodává elektřina přímo i do jiných budov, tak bych doporučoval zadat do výpočtu hodnocené budovy jen tolik FV panelů, kolik připadá na hodnocenou budovu.
To by se samozřejmě muselo odhadnout, ale stejně tak by se asi muselo odhadnout, kolik vyrobené elekřiny bude ve všech 8760 h spotřebováno v těch okolních budovách (kdyby to už šlo do Energie zadat).
Jakékoli přesnější zadání by vyžadovalo provést nejprve hodinový výpočet všech okolních budov a určit, kolik elektřiny v každou hodinu spotřebují. A nebo by jistě musely být k dispozici výsledky ročního měření.

#13 | Zbyněk Chmela » Ke komentáři #11

01.02.2023 16.32

V Energii 2021 šlo i pomocí vlastního excelového souboru zadat hodinové odběry elektřiny v budově (budovách). Já toto využíval zejména pro hodnocení přínosů navrhované FVE do stávající budovy. Ano, v rámci průkazu byl problém, jak přesně určit hodinové spotřeby elektřiny na vytápění, chlazení atd. Ten je v Energii 2023 vyřešen, ale zase zde nejde stanovit hodinové odběry elektřiny na chod spotřebičů mimo budovu.

#14 | Zbyněk Svoboda » Křivky TDD?

01.02.2023 17.45

Myslíte křivky TDD? Pro ně ale platí to, co už jsem psal v komentáři č. 11. Nebylo to nic přesného, vůbec to nemuselo dobře sedět na konkrétní budovu. A i když jste si je individuálně upravil, tak z čeho jste přitom vycházel? Přesná by byla jedině roční měření. Vše ostatní bylo, obávám se, stále jen odhad.
--------
Škoda, že se do těchto debat nikdy nikdo z těch stovek uživatelů nezapojí. Docela by mne zajímalo, jaká je poptávka po tom, o čem tu debatujeme (co se nemá z vyrobené elektřiny započítat). Zatím to nikdo nikdy nezmínil a nevyžadoval.
Jak to řeší ostatní, když už to nastane? Redukcí počtu FV panelů, jak jsem navrhoval? Nevšímají si toho? Nastane taková situace výjimečně či často?

#15 | Zbyněk Chmela » Ke komentáři #14

03.02.2023 09.00

U odběratelů ze sítě VN se měří průměrná 1/4 hodinové výkony. Pokud odběratel ze sítě VN smluvený 1/4 hodinový výkon překročí, tak platí poplatek. Viz. rozhodnutí ERU. Tato data lze snadno získat a lze z nich snadno v Excelu sestavit hodinové odběry resp. poměr hodinového odběru ku maximálnímu hodinovému odběru.

Odběry ze sítě VN jsou podle mne běžné. Já se domnívám, že to většina zpracovatelů PENBů neřeší... Kdyby se v rámci PENBů započítávala spotřeba elektřiny z FVE na chod spotřebičů, tak je daný problém jednodušší.

#16 | Zbyněk Svoboda » Spotřebiče

03.02.2023 10.06

Děkuji za vysvětlení. Když se vychází z měření, tak pak lze samozřejmě dojít k nejlepším vstupním datům pro výpočet.
Ano, zahrnout odběry spotřebičů do PENB by bylo logické a zpřehlednilo by to situaci. To by se ale nejprve musela změnit celoevropská pravidla v nějaké budoucí EPBDIII. Tak snad jednou.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.