Informace pro uživatele programu RADON 2006

Kategorie » téma: Radon

23.01.2017 15.26 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 33981x

Od 1.1.2017 platí nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb., které podstatně mění dosavadní praxi a které mají dopady i na používání programu Radon 2006.

Detaily k novému zákonu a vyhlášce a k doporučenému dalšímu používání programu najdete dále...


Dvě stávající směrné hodnoty 200 Bq/m3 pro nové a 400 Bq/m3 pro stávající stavby byly nahrazeny jednou referenční úrovní 300 Bq/m3 pro všechny stavby. Referenční úroveň představuje takovou hodnotu koncentrace radonu, kterou je nežádoucí překročit. Není to tedy zdraví neškodná mez. Při překročení referenční úrovně je vlastník budovy povinen provést opatření ke snížení ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek.

Nový atomový zákon ale zároveň říká, že snížením koncentrace radonu jen na referenční úroveň, nelze mít optimalizaci radiační ochrany za docílenou. Je tedy žádoucí, aby koncentrace radonu v budově byla nižší.

Výsledná hodnota by měla být optimalizačním kompromisem mezi ušetřenou dávkou, proveditelností opatření a náklady na ně.

Ochrana staveb by se tedy nově měla navrhovat na tzv. návrhovou hodnotu koncentrace radonu, která bude nižší než referenční úroveň 300 Bq/m3.

Tuto hodnotu si je možné zvolit, musí být ale reálně dosažitelná. Nemá cenu uvažovat hodnoty pod 100 Bq/m3. Vzhledem k tomu, jak je nastaven software Radon 2006 - Dimenzování protiradonových opatření podle ČSN 730601, doporučujeme za návrhovou hodnotu pro oba typy staveb volit 200 Bq/m3.

To znamená, že v programu Radon 2006 v rámečku Typ objektu vždy zvolte možnost nový objekt. Tím se hodnota 200 Bq/m3 nastaví do výpočtu a můžete tak i nadále využívat svůj dosavadní software pro dimenzování protiradonových opatření.

Zadání jiných návrhových hodnot bude možné až v nové verzi programu, která ale bude k dispozici po revizi ČSN 730601, která se předpokládá v roce 2018. Tato revize změní způsob navrhování, a bude tak nutná kompletní změna programu Radon.

Martin Jiránek

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.