Nové verze bezplatných programů: Area, Teplo a Energie LT

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Area | Teplo

26.08.2017 10.31 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 33228x

Na webové stránky www.kcad.cz budou již brzy umístěny k volnému stažení instalace nových verzí bezplatných programů Energie 2016 LT pro hodnocení energetické náročnosti jednodušších menších budov, Area 2017 LT pro hodnocení dvourozměrných tepelných mostů a vazeb a Teplo 2017 LT pro hodnocení skladeb stavebních konstrukcí.

Energie 2016 LT
Energie 2016 LT

Programy budou nabízet téměř stejný rozsah funkcí jako jejich plné verze a jsou ZCELA ZDARMA – bez jakýchkoli poplatků, časových omezení či blokování tisků.

Hlavní omezení programů jsou uvedena dále...


Energie 2016 LT

Program lze použít pro hodnocení energetické náročnosti jednodušších menších budov podle revidované vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., TNI 730329, TNI 730330 i podle metodických pokynů pro program Nová zelená úsporám.

Použití programu je omezeno na jednozónové budovy s obestavěným objemem do 1500 m3 a s energeticky vztažnou plochou do 500 m2. Budova může mít nejvýše jeden zdroj tepla na vytápění, jeden zdroj chladu a jeden zdroj tepla na přípravu teplé vody. Limitován je i počet obalových konstrukcí, a to na nejvýše deset typů oken, deset neprůsvitných konstrukcí, dvě konstrukce v kontaktu se zeminou a dva nevytápěné prostory. Oproti plné verzi jsou omezeny i tiskové výstupy (např. nelze generovat krycí listy pro program NZÚ) a některé další funkce (např. není k dispozici hodinový výpočet produkce elektřiny FV panely).

Tento bezplatný software je určen hlavně občasným zpracovatelům posudků a energetických průkazů pro rodinné domy a podobné budovy menšího rozsahu.


Area 2017 LT

Program lze použít pro výpočty dvourozměrných polí teplot, částečných tlaků vodní páry a relativních vlhkostí podle EN ISO 10211 v detailech s pravoúhlou hranicí, které jsou složeny z maximálně 20 homogenních oblastí a pokryty výpočetní sítí o maximálním počtu 30 x 30 os.


Teplo 2017 LT

Program stanovuje součinitel prostupu tepla, tepelný odpor, vnitřní povrchovou teplotu, teplotní faktor, pokles dotykové teploty a roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 6946, EN ISO 13788, ČSN 730540 a STN 730540 ve skladbách konstrukcí o maximálně 4 vrstvách. Další omezení programu spočívá v tom, že nelze počítat s počáteční zabudovanou vlhkostí a s redistribucí vlhkosti.


Programy bude možné získat zdarma po registraci na stránce www.kcad.cz.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.