Nové verze všech tepelně technických programů v září 2015

Kategorie » téma: Area | Mezera | Simulace | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

01.09.2015 12.08 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 26830x

Během září uvolníme do distribuce nové verze všech tepelně technických programů.

O novinkách v programech Energie 2015 a Cube3D 2015, které byly upraveny nejvíce, si můžete přečíst v samostatných příspěvcích http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/nova-energie-2015-mnoho-zmen-a-aktualizace-na-nzu-2015/?fil=neplacene&pg=3 a http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/cube3d-2015-nova-verze-programu-pro-hodnoceni-3d-sireni-tepla-a-vodni-pary/?fil=neplacene. 

Stručný přehled novinek v ostatních programech najdete dále...


Rozšíření možností programu TEPLO

Do pomocného výpočtu pro stanovení přirážky na vliv srážek u obrácených střech byly přidány další odtokové činitele podle ETAG 031.

Do formuláře pro zadání skladby konstrukce lze načíst skladbu z libovolné jiné hotové úlohy. Spolu se skladbou se přenáší i přirážka na vliv tepelných mostů, typ konstrukce a odpory při přestupu tepla.

Grafický výstup umožňuje spustit simulaci změn teplot, částečných tlaků vodní páry a relativních vlhkostí v konstrukci během roku. Tato funkce je dostupná v případě zobrazení výsledků pro měsíční průměrné okrajové podmínky.

Do protokolu o výpočtu se nově tisknou údaje zadané do pomocného výpočtu součinitele tepelné vodivosti vzduchových vrstev, vrstev se systematickými tepelnými mosty (kovovými i ostatními) a vrstev s bodovými tepelnými mosty.


Rozšíření možností programu SIMULACE

Upřesněn byl výpočet činitele oslunění vnějších neprůsvitných a průsvitných konstrukcí, který se nově určuje pro konkrétní zadanou šířku a výšku příslušné konstrukce (dosud se zadávala pouze plocha vnějších konstrukcí a oba rozměry se z ní odvozovaly).

Data z pomocného výpočtu propustnosti slunečního záření výplní otvorů se ukládají pro další použití a současně se tisknou do protokolu o výpočtu. Pokud byla propustnost slunečního záření vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví v jeho okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocného výpočtu. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.

Do formuláře pro zadání skladeb neprůsvitných konstrukce lze s pomocí tlačítka Import skladby načíst skladbu nejen z libovolné hotové úlohy z programu Teplo, ale nově i z libovolné hotové úlohy z programu Simulace. Spolu se skladbou se přenáší i typ konstrukce, odpory při přestupu a další údaje, které jsou konstantní bez ohledu na orientaci konstrukce.


Změny ve všech programech

Uživatelský katalog konstrukcí

Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.

Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.

Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů

Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.

Kontrola aktualizací

Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.

Změny na panelech úloh

Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.

Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.

Další novinky

Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Pomocný výpočet faktoru difúzního odporu pro perforované folie (metoda W. van der Spoela) byl upraven tak, aby dával korektní výsledky i v případě situací, kdy je poloměr otvoru ve folii větší než tloušťka materiálů sousedících s folií.


Vzhledem k tomu, že změny v programech Area, Teplo, Mezera a Simulace jsou spíše drobnějšího charakteru, bude upgrade z verzí 2014 na verze 2015 k dispozici za nízký poplatek.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.