zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Spojování oddělených úloh

Kategorie » téma: Energie » 01 Zóny | Energie » 10 Ostatní

12.04.2018 18.47 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 55371x

Otázka:

Mám budovu rozdělenou na tři sekce jako samostatné výpočty o více zónách. Potřeboval bych sloučit tyto tři výpočty tak, aby se jednalo o jednu úlohu a vypočítat hodnocení dohromady.

Umí ENERGIE nějaký import již definovaných zón včetně všech konstrukcí apod. tak abych nemusel přepisovat vše manuálně?

Otázka:

Pokud se vnitřní konstrukce mezi zónami neprojeví v hodnotě průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem a v referenčním UemR, jak uvádíte třeba v příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/proc-nepatri-vnitrni-konstrukce-mezi-zonami-do-obalky-budovy-detailni-rozbor-s-prikladem/?srt=nejctenejsi, tak jak se tedy zohlední jejich kvalita v PENB?

Špatné izolační vlastnosti vnitřních stěn mají totiž určitě vliv na dodanou energii. Zvláště u průmyslových hal temperovaných na nezámrznou teplotu (5 st. C), ve kterých se nacházejí administrativní a hygienické vestavky vytápěné na 15 st. C a výše, je vliv konstrukcí mezi zónami na potřebu tepla na vytápění značný.

Otázka:

Co když mám zónu, která vůbec nesousedí s exteriérem? V mém případě je to kuchyně větraná VZT, zatímco okolí větrané není. Musím v tomto případě zadat konstrukce na rozhraní s jinými zónami nebo ne?

Otázka:

V Energii mám dvě zóny vytápěné na 20 a 15 st. C. Proč protokol PENBu netiskne (neuvažuje ?) ochlazované konstrukce mezi oběma zónami zadávané do karty "Popis spojení zón"?

PENB pro hokejovou halu

Kategorie » téma: Energie » 01 Zóny | Energie » 04 Konstrukce - nevytápěný prostor

10.02.2016 09.05 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15249x

Otázka:

Řeším PENB pro hokejovou halu (nevytápěnou) s vytápěným zázemím. Mám v PENB hodnotit pouze vytápěné prostory? Hala bude hodnocena pouze jako nevytápěný prostor a energetická náročnost spojená s kluzištěm bude součástí technologie - tedy v PENB nebude řešena? Děkuji

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 22 >