zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka 1:

Mohu při výpočtu nahradit vliv tepelných vazeb hodnotou 0,02, nebo musím poctivě počítat všechny lineární činitele prostupu tepla?

Bodové tepelné mosty u kontaktního zateplení budovy.

Kategorie » téma: Teplo | Energie » 08 Tepelné mosty

15.10.2009 12.17 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 13484x

Otázka:

Při výpočtu součinitele prostupu tepla u obvodové stěny s vnějším izolantem se musí uvažovat s kotvami prostupující vnější izolant. Lze v programu Teplo započítat “polystyrenové zátky“, které překryjí kotevní prvek?

Otázky:

1. problematiku vytápěného / nevytápěného suterénu jsme řešili minule, myslim, ze jsem pochopil. Zadávám to tedy jako "nevytápěný prostor".
Jakmile mám suterén solitérního objektu, pak nemám problém.Všude okolo je zemina.  Ve chvíli, kdy ovšem počítám suterén např. řadového rodinného domu, kde ve vedlejším objektu je také nevytápěný suterén (nebo nějáky temperovaný prostor), pak mám nejasnost.
Dost často  si klient sklep předělává např. na pracovnu, chce tam tedy topit. Jak zadám vedlejší suterénní prostor ? (exteriér to není, a zemina to také není) normálně po staru bych tam dal béčkem srážku ale to tato norma neumožnuje.
2. ten samý případ řadového rodinného domu, kdy např. v 1. NP jsou obytné vytápěné místnosti a ve vedlejším objektu také. Dělící konstrukce mezi "sekcemi"je  tedy neochlazovaná konstrukce. Vůbec nezadávat ?
3. Problematika tepelných mostů. Náš standardní postup je ten, že když máme např. bytový dům, zděný s žb překlady bez TI, tak ve stávajícím stavu uvažujeme mosty 0,1A . dle TNI nízká kvalita řešení. Po provedení opatření, kdy se zateplí fasáda, střecha, ostění oken dáváme mosty 0,02 - 0,05A, podle kvality řešení. Lze říci, že tepelně izolační vrstva je po realizaci opatření "spojitá".

Otázka:

Při výpočtu součinitele přestu tepla U a tepelného odporu R se ve výpočtu zohledňují tepelné mosty přídavnou hodnotou Delta U nebo Delta R. Chtěl jsem se zeptat s jakými hodnotami bych měl uvažovat při výpočtu cihelného zdiva stávajícího objektu (stáří cca 60 let) opatřeného kontaktním zateplovacím systémem tl. např.12cm. V nápovědě je určité rozmezí a já nevím přesně s jakou hodnotou nejlépe počítat.

Otázka:

uvažování lineárních vazeb ... Při řešení objektu který komplexně a kvalitně zateplím (okna, střecha, podlaha zespodu - podhled suterénu, fasáda až na historický kamenný sokl - suterén ) u něhož mám  zadaný vliv  tepelných mostů  přibližně přirážkou  0,10 bych rád zadal detailně lin. vazbu přes sokl suterénu do 1.NP. Je možné kombinovat zdaní přibližně přirážkou s detailním zadání vazeb (buď lin. vazbou v zadání stěn a nebo lin. vazbou v zadání podlahy ve styku se stěnou )?

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 >