zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Průběžná aktualizace Energie 2013.7 připravena

Kategorie » téma: Energie » Obecně

02.10.2013 13.59 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 11624x

Do konce týdne bude na www.kcad.cz umístěna ke stažení aktualizace Energie 2013.7, která obsahuje drobnější úpravy především v tisku energetického průkazu a štítku.

Jednou ze změn je možnost zohlednění odlišné referenční budovy pro hodnocenou budovu a pro doporučené opatření (viz také http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/rozdily-ve-vlastnostech-referencni-budovy-po-zatepleni-nevytapeneho-prostoru/). Dále byl přidán tisk názvu zón do tabulky obalových konstrukcí v energetickém průkazu a opraveny některé drobné chyby (např. aktualizace vnitřní teploty na formuláři pro zadání otopné přestávky či zařazení do tříd v modulu pro vyhodnocení výsledků v případech, když je měrná dodaná energie po zaokrouhlení nulová).

Informace k instalaci programu pro uživatele z ČR:

Pokud si budete chtít rychle zaktualizovat pouze změněné soubory, můžete si z www.kcad.cz stáhnout jen rozdílový archív, který obsahuje aktualizace 2013.3 až 2013.7 a lze ho použít tehdy, když máte nainstalovánu alespoň verzi 2013.2. Archív stačí rozbalit a soubory v něm obsažené nakopírovat do adresáře s programem Energie místo původních stejnojmenných souborů.

Pokud si budete chtít nainstalovat kompletní aktualizaci 2013.7, pak lze postupovat dvěma způsoby:

a) odinstalovat starší verzi (přes Ovládací panely Windows) a nainstalovat verzi 2013.7

b) rovnou nainstalovat verzi 2013.7 do shodného adresáře s verzí starší - instalace byla nově upravena tak, aby se tímto postupem přepsaly již neaktuální soubory novými.


Informace pro uživatele ze SR:

Aktualizace 2013.7 se týká hlavně výpočtů podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb., takže - pokud zpracováváte výpočty pouze pro SR - není aktualizace nezbytná.

Zbyněk Svoboda

Otázka:

Z nějakého nepochopitelného důvodu se mi mění požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky a to pro stávající stav x nový stav. Mám zpracovaný stávající stav, pak jsem změnila konstrukce, které jsou předmětem rekonstrukce a přepočítá se mi požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla, s žádnou plochou jsem nehýbala.

Nevím, zda to nedělá nevytápěná prostor, kterým nepřímo zlepšuji stav obálky s ohledem na skutečnost, že na podlahu strojovny nemohu položit izolaci. Je to možné?

Pro stávající stav vychází požadavek U=0,50 W/m2K , u nového stavu po zateplení U =0,49 W/m2K.

Čerstvě dokončená novinka v naší nabídce - program Energie 2013 LT – umožňuje posoudit energetickou náročnost jednodušších menších budov podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., TNI 730329, TNI 730330 i podle metodických pokynů pro program Nová zelená úsporám 2013… tedy podle všech platných českých i slovenských předpisů a norem.

Energie 2013 LT
Energie 2013 LT

Nabízí tudíž zcela stejný rozsah funkcí jako program Energie 2013, a to včetně vytvoření plnohodnotného energetického štítku, energetického průkazu a energetického certifikátu. A navíc je ZCELA ZDARMA – bez jakýchkoli poplatků, časových omezení či blokování tisků.

 

Použití programu je omezeno na jednozónové budovy s obestavěným objemem do 1500 m3 a s energeticky vztažnou plochou do 500 m2. Budova může mít nejvýše jeden zdroj tepla na vytápění, jeden zdroj chladu a jeden zdroj tepla na přípravu teplé vody. Limitován je i počet obalových konstrukcí, a to na nejvýše deset oken, deset neprůsvitných konstrukcí, dvě konstrukce v kontaktu se zeminou a dva nevytápěné prostory.

Další výraznější omezení Energie LT nemá a podporuje tedy všechny typy hodnocení energetické náročnosti budov včetně zahrnutí vlivu solárních kolektorů, fotovoltaických článků, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, Trombeho stěn atd.


Tento bezplatný software je určen hlavně občasným zpracovatelům posudků a energetických průkazů pro rodinné domy a podobné budovy menšího rozsahu. Bude ho možné získat zdarma po registraci na stránce www.kcad.cz, kam bude umístěn okamžitě po dokončení nutných úprav firemního webu.

Registrovaným uživatelům Energie LT bude samozřejmě k dispozici náš blog coby informační základna. Další technická podpora, na kterou jsou zvyklí uživatelé profesionální verze, bude již ale - s výjimkou placených konzultací - jen velmi limitovaná.


Hlavním impulsem pro zpracování Energie LT pro nás byly dosti neveselé výsledky analýzy přesnosti výpočtů některých nově se objevujících programů. Doufáme, že uvolněním zcela bezplatného programu pro tvorbu PENB poskytneme zpracovatelům posudků, kteří z jakýchkoli důvodů neuvažují o nákupu plné profesionální verze, spolehlivý nástroj pro jejich práci... a studentům odborných škol zcela legální pomůcku do výuky bez starostí se sháněním funkčních cracků posledních verzí.

Za K-CAD s.r.o.

Zbyněk Svoboda

Otázka:

Potřeboval bych zadat zdroj chladu, kterým je kompresorová stanice mimo budovu. Je to podobný případ jako dálkové vytápění, při němž se obvykle zadává 100%-ní účinnost zdroje tepla, takže vychází shodná potřeba tepla na vytápění a dodaná energie na vytápění.

Potřeboval bych analogicky spočítat, že dodaná energie na chlazení je shodná s potřebou chladu. Pokoušel jsem se to zadat různými způsoby, ale nepodařilo se mi to. Jako energonositel pro chlazení jsem zvolil "obecný energonositel" - a pro ten mi pak vychází nulová dodaná energie. A nulová se mi také ukazuje dodaná energie na chlazení.

Otázka:

Obracím se na Vás s dotazem, zda je možné zadávat u objektu bez nuceného větrání pro program NZU 2013 výměnu vzduchu v objektu tak, jak tomu bylo u předchozího programu Zelená úsporám, kdy postup byl následující:

U stávajícího stavu se v záložce větraní zadalo:
- objemový tok přiváděného vzduchu 70 m3/h
- objemový tok odváděného vzduchu 70 m3/h
- procento času s nuceným větráním 100%
- účinnost zpětného získávání tepla 0%
- intenzita výměny při tlakovém rozdílu *4,5 1/h*

Pro nový stav při zateplení obálky budovy a náhradě výplní otvorů se zadani změnilo pouze pro:
- intenzita výměny při tlakovém rozdílu *2,0 1/h*

Tímto postupem se potom u nového stavu zohlednilo snížení intenzity výměny vzduchu a snížila se tepelná ztráta větráním.
Je možné tento postup tedy použit i nyní v novém programu ZELENA USPORAM 2013?

< 1 .. 30 31 32 33 34 Stránka 35 36 37 38 39 40 .. 67 >