zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Jednoplášťová střecha s odvětrávacími kanálky

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

27.07.2015 21.10 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 14065x

Otázka:

Chtěl bych se zeptat na správný způsob zahrnutí vlivu provětrávacích kanálků ve skladbě stávajícího střešního souvrství panelového domu. Souvrství na panelu je tvořeno spádovou vrstvou z keramzitu (tl. ~250mm), heraklitovými deskami (35mm), foalbitem, rohoží KSD 400 (50mm) a dále vrstvami živičných a foliových izolací (v ploše je to různé dle různých historických oprav).

Ve vrstvě heraklitu jsou provedeny mezi deskami provětrávací kanálky šířky 40mm (plocha kanálků tvoří cca 10% plochy střechy) s vyústěním do obvodového kanálu vedeného kolem atiky, který je odvětraný malými otvory skrz atiku (á 1200 mm, průměr 40mm, plocha je ještě zmenšená kovovou síťkou proti ptákům).

Plocha odvětrávacích otvorů vychází cca 225 mm2/m2 plochy střechy. Dle normy ČSN EN ISO 6946 (nic bližšího této problematice jsem nenašel) by se mělo jednat o nevětranou vzduchovou vrstvu (do 500 mm2 větracích otvorů/m2 střechy). Norma se sice týká celoplošné vzduchové vrstvy, ale tím, že se jedná pouze o kanálky, které představují mnohem větší odpor pro proudění vzduchu, by se měl vliv provětrávání logicky ještě výrazně snížit. Dle mého závěru by tedy mělo být zcela korektní při výpočtu v Teple pouze zohlednil vliv odvětrávacích kanálků pomocí ekvivalentní tepelné vodivosti vrstvy heraklitu nebo zjednodušeně pomocí přirážky Delta U (výpočet dle poměru plochy heraklitu a kanálků jako nevětraná vzduchová vrstva příslušné tloušťky). Je to takto správně?

Otázka:

Hodnotím detail návaznosti podlahy na zemině na obvodovou stěnu, která je založena mírně (na výšku cca 3 tvarovek) pod terénem. Skladba podlahy je celkem klasická:

- nášlapná vrstva + mazanina 50 mm

- PE folie

- EPS 150 mm

- asf. pás na podkladním betonu.

Klient požaduje výpočet roční bilance kondenzace v podlaze a v návaznosti na stěnu. Odkázal jsem ho na ČSN 730540-2, kde se píše, že se podlaha na terénu z hlediska roční bilance nehodnotí ("Požadavky podle 6.1.2 a 6.2 se uplatňují pro vnější i vnitřní konstrukce s výjimkou konstrukcí přilehlých k zemině..."), ale nepomohlo to.

Existuje nějaká možnost, jak skladbu rozumně vyhodnotit?

 

Novinky v naší nabídce - programy Area 2014 LT a Teplo 2014 LT - umožňují vyhodnotit tepelně vlhkostní parametry jednodušších stavebních konstrukcí a dvourozměrných detailů.

Program Teplo LT stanovuje součinitel prostupu tepla, tepelný odpor, vnitřní povrchovou teplotu, teplotní faktor, pokles dotykové teploty a roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 6946, EN ISO 13788, ČSN 730540 a STN 730540 ve skladbách konstrukcí o maximálně 4 vrstvách. Další omezení programu spočívá v tom, že nelze počítat s počáteční zabudovanou vlhkostí a s redistribucí vlhkosti.

TEPLO2014LT
Teplo 2014 LT

 Program Area LT je určen pro výpočty dvourozměrných polí teplot, částečných tlaků vodní páry a relativních vlhkostí podle EN ISO 10211 v detailech s pravoúhlou hranicí, které jsou složeny z maximálně 20 homogenních oblastí a pokryty výpočetní sítí o maximálním počtu 30 x 30 os.

Otázka:

Řeším rekonstrukci budovy v památové zoně - nespadá mezi budovy, které musí splňovat požadavky zákona, přesto majitel chce řešit zateplení. Zvenku štuky - nejde. Navrhujeme dodatečné zateplení zdiva 85 cm CP z vnitřní strany miner. vatou tl. 80mm a nuceně větranou mezeru mezi zdivem a izolací. Jak posoudit U u takto navržené konstrukce?

Teplo 2014 v angličtině

Kategorie » téma: Teplo

04.11.2014 21.41 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 13411x

V nejbližších dnech uvolníme do distribuce program Teplo 2014 v anglické mutaci.

Podobně jako u programu Energie byly i u programu Teplo přeloženy do angličtiny popisy na dialogových oknech, nápověda k zadávaným hodnotám, protokoly o výpočtu a grafické výstupy. 

Teplo 2014 EN
Teplo 2014 EN

< 3 4 5 6 7 Stránka 8 9 10 11 12 13 .. 35 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.