řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Webinář zaměřený na přenášení konstrukčních elementů - tras, nivelet, částí příčných řezů - mezi situací, profilem a řezy.

Hlavní pozornost byla věnována využití těchto funkcí při návrhu příčných řezů na vícekolejné trati.

- přenos bodů daných trasou nebo trasou a niveletou do PR

- konstrukce složitých příčných řezů pomocí konstrukčních čar a bodů

- zobrazení svahů z příčných řezů v situaci.

- Makra příčných řezů.

Základy AutoCAD Civil 3D

Kategorie » téma: BIM - RA, Civil 3D » AutoCAD Civil 3D | AutoCAD CIVIL 3D

02.12.2011 09.30 | Jan Přibyl | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 14555x

Webinář určený zejména pro uživatele bez velkých zkušeností s Civilem.

Byl zaměřen zejména na způsoby vytváření povrchů z běžných typů dat, základy odvozování profilů a svahovámí.