řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Webinář 15.3. a 5.4.2011 - tvorba nástrojů:

   - popiska oken (kóta výšky parapetu a okna); 
   - popiska osy dveří (kóta šířky a výšky dveří)

----------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na článek blogu, který obsahuje návod na tvorbu výše uvedených nástrojů, naleznete zde:

Webinář z 8.3.2010 - nástroje "express tools" pro generování "šrafy", typu čáry a "tvaru"; ruční definice šrafy; definice typu čáry

z příkazové řádky a ručním zápisem do definičních souborů (*.lin) s využitím "tvarů" (shape).

Pro jisté technické problémy s přihlášením některých zájemců, a "plné nepředvedení" tématu v daném čase, bude snaha webinář zopakovat.

Odkazy na články blogu, které se problematikou zabývají najdete zde:

Webinář z 22.2.2011 - použití nátroje prostor pro automatické vkládání popisu místnosti u 2D půdorysů. Dále využití prostorů pro generování tabulek místností. Ukázta tvorby, případně úpravy použitých nástrojů (modifikace sady vlasností, úprava stylu tabulky, úprava vlastností nástrojů na paletě nástrojů, popisek místnosti, apod..)

Webinář z 17.2.2011 - "správa" rodin v rámci projektu: zdroje, šablony, načítání, čištění, přenos standardů, upgrade ze starších verzí.. Typy rodin (systémové, na místě, samostatné rodiny mimo projekt - knihovní prvky), jejich tvorba.

Webinář z 15.2.2011 - použití nátroje prostor pro automatické vkládání popisu místnosti. Dále využití prostorů pro generování tabulek místností. Ukázta tvorby užitých nástrojů (definice sady vlasností, styl tabulky, úprava vlastních nástrojů na paletě nástrojů, popisek místnosti, apod..)

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data