Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

06.05.2021 09.57

Dobrý den,
ráda bych se poradila, jak se má korektně zadávat bazén uvnitř budovy. Jedná se mi o plochy, objemy a konstrukce k zemině a exteriéru. Bazénová vana je na terénu, předpokládám, že tuto konstrukci zadám jako podlahu na terénu. Kolem stěny bazénové vany je technická chodba a ta navazuje na zeminu, tedy stěny k zemině. Nejsem si zcela jista, jak tuto konstrukci zadat. Co se týká energeticky vztažné plochy a objemu zóny, uvažuji do energeticky vztažné plochy plochu dna bazénu a do objemu zóny uvažuji výšku od dna bazénu až po strop, tedy i část, kde je voda. Je toto správný postup? Děkuji Vám za odpověď.

Jednoznačné pokyny, jak v podobných případech postupovat, nikde nejsou - záleží tedy na přístupu specialisty.

Pokud vím, tak se konstrukce skutečně zadávají obvykle tak, jako kdyby byl bazén vypuštěný. Máte-li kolem bazénu technickou chodbu/zázemí, pak ji můžete zadat jako nevytápěný prostor (zadají se pak konstrukce mezi chodbou a bazénem a mezi chodbou a zeminou).

S energeticky vztažnou plochou se postupuje tak, jak píšete. Do objemu zóny z vnějších rozměrů se samotný bazén zahrne, ale to objemu vzduchu v zóně bych ho osobně nepočítal.

Do výpočtu je samozřejmě ještě třeba zahrnout dodanou energii na ohřev bazénové vody (viz par. 4 vyhlášky 264/2020 Sb.). Použít k tomu můžete tlačítko "Další spotřeby energie spojené s přípravou TV" na záložce "Spotřeba teplé vody", kterou najdete na kartě "Podzóny" na formuláři pro zadání zón.

Zbyněk Svoboda

21.04.2021 10.26

Dobrý den,
prosím o radu, jak je dle současné legislativy vhodné hodnotit zimní zahradu, která navazuje na objekt a je přímo vytápěná? Její stěny vstupují do výpočtů jako "otvorové prvky" a střecha jako "šikmá výplň otvoru" nebo je nutno hodnotit celek jako lehký obvodový plášť?
Děkuji, Hájková.

Jde-li o vytápěný prostor, který má stěny kompletně prosklené, pak je nelze hodnotit jako "výplň otvoru", protože tato kategorie se týká jen öken a dveří vkládaných do otvorů ve stěnách či střechách. Muselo by se to skutečně hodnotit jako LOP. To samé platí pro kompletně prosklenou střechu.

Zbyněk Svoboda

19.04.2021 10.35

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak v rámci výpočtu ENB přistupovat k tepelným čerpadlům pro ohřev teplé vody, které odebírají teplo z okolního vzduchu (tedy vytápěné zóny), bez venkovní jednotky? Vzhledem k tomu, že prakticky odeberu teplo ze vzduchu, který ohřívám otopným systémem, mi tento zdroj tepla vůbec nedává smysl. Stejně tak se setkávám s VZT jednotkami s ohřevem vzduchu pomocí integrovaného tepelného čerpadla pro teplovzdušné vytápění, taktéž s odběrem tepla z okolního vzduchu. Tyto jednotky jsou montovány jako primární zdroj tepla pro teplovzdušné vytápění, ale zároveň jsou v budovách elektrické "doplňkové" přímotopy, tzn. reálně opět jen odebírám energii, které vyrobí přímotopy. Lze vůbec taková zařízení uvažovat jako tepelná čerpadla?
Moc děkuji za odpověď.

Nejsem (ani nikdo další ve firmě) bohužel specialistou na technická zařízení, takže se k tomuto dotazu zas tak moc autoritativně neumím vyjádřit, ale vnímám to stejně jako Vy.

Pokud TČ odebírá energii pro přípravu TV z vnitřního vzduchu, pak ten vnitřní vzduch musí nejprve ohřát nějaký jiný zdroj tepla. Zdrojem tepla pro přípravu TV zadaným do programu pak nemůže být TČ, protože u něj se automaticky předpokládá, že energii odebírá z venkovního prostředí, ale třeba plynový kotel, který ohřívá vodu v otopné soustavě - a tímto způsobem ohřívá vnitřní vzduch.

Resp. by se ten kotel musel zadat asi jako jeden ze 2 zdrojů tepla na přípravu TV, protože by u "čerpadla" s COP např. 3 zajišťoval dodávku 2/3 energie pro přípravu TV, zatímco "čerpadlo" (zadáno coby elektrokotel) by zajišťovalo 1/3. To by snad z hlediska výpočtu mohlo odpovídat reálnému provozu.

Provozní smysl mi to ale také moc nedává.

Zbyněk Svoboda

17.04.2021 10.26

Dobrý den,

Rád bych se zeptal jak mohu ze slovenského Energetického štítku vyčíst hodnotu Primární energie z neobnovitelných zdrojů, která odpovídá referenční hodnotě „Nearly Zero Emission Building“ pro daný typ budovy.

Předem moc děkuji!

Tomáš Möser

Bohužel Vám nemohu pomoci - energetický certifikát pod aktuální slovenské vyhlášky naneštěstí neznám, do Energie 2020 už nebyly dnes platné slovenské předpisy integrovány.

Rád bych Vám alespoň odpověděl, jak to bylo v certifikátu podle vyhlášky 364/2012 Z.z., ale nejsem si jistý, co byste vlastně potřeboval zjistit. Primární energie pro hodnocenou budovu se tiskla do tabulky na str. 2, kde bylo uvedeno i rozmezí jednotlivých tříd A-G.

Zbyněk Svoboda

16.04.2021 08.43

Dobrý den,
chtěl bych se vás zeptat, jaký je váš názor na započítání garáží, dílen, skladů v suterénu a podobných prostorů (typicky v RD), které jsou vytápěny na 10 - 15 °C. Započítávám to jako samostatnou zónu s vlastním profilem např. "garáž", který si musím vytvořit. Následně se tyto prostory započítají i do EVPP. Vytápěný a nevytápěný prostor pak odlišuji tím, že ve vytápěném prostoru jsou podle projektu VYT instalovány radiátory. V tom případě automaticky beru tento prostor jako zónu.
Je tento postup korektní?
Děkuji


Vytápěným garážím se detailně věnuje příspěvek http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/vytapena-garaz-nova-vyhlaska-a-csn-730331-1/. Doporučuji i diskusi pod článkem.

Zbyněk Svoboda

13.04.2021 11.21

Dobrý den,
bylo by možné při nějaké další aktualizaci energie doplnit možnost při importu z Protechu, aby se automaticky koeficient oken a stěn nastavil na hodnotu 0,75 (jako pokud se konstrukce zadávající přímo v energii), například kdyby hodnota z Protechu byla 1. Nastavení hodnot v Protechu není tak jednoduché a hlavně se občas na to zapomene a pak by byl výpočet byl chybně. Děkuji.

Děkujeme za tip. O podobné úpravě jsme už diskutovali, ale zatím k ní nepřistoupili, protože činitele stínění jsou součástí XML dat z Protechu. Automatická úprava např. hodnoty 1 na 0,75 by nemusela každému vyhovovat. Muselo by tedy jít jen o volitelnou možnost.

Bude-li trochu času, mohu se na to podívat. Bohužel nás ale už začíná velmi silně tlačit čas, protože do konce roku 2022 musí být výpočet převeden na hodinový model - a to představuje tak náročný úkol, že všechny jiné úpravy budeme muset bohužel asi zatím odložit. Uvidíme - v každém případě děkujeme za inspiraci.

Zbyněk Svoboda

07.04.2021 11.55

Dobrý den, při zadání měsíčních produkcí FV systému protokol PENBu uvede, že Celková účinná plocha je 0 m^2 a účinnost... 10 %, přičemž tyto hodnoty nejde přepsat. Jde s tím něco udělat, nebo je nutné to editoru pdf přepsat?

Pokud zadáte přímo předpokládané měsíční produkce FV systému, pak program bohužel nemá účinnou plochu a účinnost panelů k dispozici (nejsou zadány) a tiskne pak místo konkrétních čísel jen formální hodnoty. Výsledky výpočtu to samozřejmě nijak neovlivňuje, jde jen o tisk informativních hodnot.

Pokud nechcete upravovat plochu a účinnost ručně (jiná cesta v daném případě bohužel není), pak můžete provést výpočet produkce FV systému přímo v programu Energie - nejlépe přes integrovaný výpočet s hodinovým krokem.

Až to bude možné, upravíme generátor PDF tak, aby byla obě políčka v PENB v případě přímého zadání produkce odemčena.

Zbyněk Svoboda

03.04.2021 16.53

Děkuji za odpověď. Proč prosím nejsou v katalogu profilů užívání (při vytváření vlastního profilu) uvedeny také "ostatní provozy"(např. hromadné garáže), které jsou jinak normálně nabízeny při přímém zadání typu profilu užívání pro zónu dle ČSN 730331-1. Děkuji.

Provozní profil pro hromadné garáže podle ČSN 730331-1 není profilem pro vytápěný či chlazený prostor (nemá žádnou předepsanou výpočtovou teplotu pro oba režimy). Jeho zařazení do katalogu by bylo proto zbytečné - stejně by se nedal pro zónu (tj. pro prostor s předepsanou a technicky udržovanou teplotou pro vytápění a/nebo chlazení) použít.

Zbyněk Svoboda

03.04.2021 13.30

Dobrý den, potřebuji zadat vytápěnou garáž na 16°C, která je pevnou součástí přízemního rodinného domu (její vnitřní konstrukce sousedí s obytnou částí RD). Nejlépe by se na ní hodila podzóna s profilem užívání "Obytné zóny - prostory plnící funkci vybavení k bytům mimo garáže". Bylo by obhajitelné dle Vašeho názoru na tuto garáž tento profil použít? Při zadání jiné než obytné zóny není žádný odpovídající profil užívání (jen hromadné garáže). Jako nevytápěný prostor nelze zadat z výše uvedeného důvodu - garáž vytápěna radiátory. Děkuji

Pokud je v budově skutečně vytápěná garáž, tak ji bohužel musíte modelovat jako samostatnou zónu s vlastním profilem. Určitě pro ni nelze použít normový profil, ve kterém je skutečně zcela záměrně uvedeno "mimo garáže".

Další souvislosti a doplňující informace najdete v příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/vytapena-garaz-nova-vyhlaska-a-csn-730331-1/.

Zbyněk Svoboda

01.04.2021 13.21

K mému předchozímu dotazu "U Energie se v přehledu výsledků ve vysvětlivkách pod částí Potřeba tepla na vytápění po měsících uvádí:". Když si nechám zobrazit "Podrobný protokol o výpočtu", jsou ty citované vysvětlivky pod tabulkou "Roční energetická bilance obalových konstrukcí pro režim vytápění" a celé je to tedy srozumitelné. Ale když si nechám zobrazit jen "Přehled výsledků", tak tam ta tabulka "Roční energetická bilance obalových konstrukcí pro režim vytápění" není, ale zůstává ten odstavec s vysvětlivkami. A to je matoucí, asi by se tam ty vysvětlivky v tomto případě neměly zobrazovat.

Děkujeme za upřesnění původního dotazu a za upozornění. Máte pravdu, ve zkráceném výpisu výsledků se skutečně ve výsledcích pro jednotlivé zóny (u výsledků pro budovu jako celek se tento problém neobjevuje) zobrazuje pod tabulkou potřeb tepla na vytápění kromě správné legendy ještě o kousek níže legenda, na kterou jste se ptal:

Dvojí legenda u tabulky
Dvojí legenda u tabulky

Tabulky se týká jen první legenda, která vysvětluje značky použité v tabulce. Druhá legenda, která vysvětluje jiné značky, se zobrazené tabulky netýká - jde o omyl v tiskové sestavě (v kódu chybí podmínka, aby se při stručném výpisu tato část netiskla).

Při dalším update bude tisk upraven. Zatím si druhé legendy, která s výše uvedenou tabulkou nijak nesouvisí a která nijak neovlivňuje výsledky výpočtu, prosím nevšímejte.

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 95 >

Stavební fyzika » Aktuality

09.04.2021 15.26 » Energie 2020.10

Energie ve verzi 2020.10 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.

30.03.2021 10.54 » Energie 2020.9

Energie ve verzi 2020.9 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.