Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

19.09.2022 09.41

Dobrý den,
V programu energie jsem zadal do zóny několik podzón, ale cca po týdnu, kdy jsem se k zakázce vrátil, podzóny ze seznamu zmizly a formulář se tváří jako by žádná podzóna nebyla zadána. Na záložce "Základní parametry zóny" údaje ze zadání podzón jsou a odpovídají předchozímu zadání podzón. Co s tím?
Děkuji za odpověď
Blažek

Nemýlím-li se, tak už jsme od vás dostali příslušná data ke kontrole. Pokud je tomu tak, tak jsem se domníval, že se s Vámi už kolegové spojili a dali Vám vědět. Zřejmě to ale ještě neudělali, za což se omlouvám.

Problém je v tom, že ve Vašich datech nejsou soubory s příponou D01, D02, D03 atd., ve kterých jsou uloženy údaje o podzónách.

Pokud tyto soubory neexistují, tak bohužel nelze jakékoli údaje o podzónách resuscitovat - prostě neexistují. Jak k tomu mohlo dojít, bohužel nevím. Soubory se ale samy od sebe v žádném případě nemohou vymazat - je nutný nějaký vnější zásah. Buď je tedy někdo omylem vymazal, nebo je nezkopíroval při přesunování úlohy z jednoho počítače na jiný (či z jedné složky do jiné) apod.

Doporučoval bych prohledat disk s daty, zda na něm někde soubory se jménem vaší úlohy a s příponou D01, D02 atd. nejsou. Pokud je nikde nenajdete (ani v koši Windows), pak jsou asi naneštěstí ztraceny. Potom by bylo bohužel nutné údaje o podzónách zadat znovu. Pomoci v tom by Vám mohl protokol o výpočtu, ve kterém najdete přehled parametrů zón vytvořených složením podzón.

Zbyněk Svoboda

18.09.2022 22.29

Dobrý den,
měla bych dotaz na zásobníky teplé vody. Pokud modeluji v Energii více zónový objekt a v objektu mám instalovaný jeden zásobník přípravy teplé vody, zadávám tento zásobník pouze v jedné zóně, i když se používá ve všech zónách?
Děkuji
S pozdravem
Lucie Jurenková

Máte v zásadě 2 možnosti: buď zadáte celý zásobník jen do jedné ze zón (doporučoval bych do té, kde je největší spotřeba TV), nebo ho rozdělíte do zón (např. v poměru spotřeb TV v jednotlivých zónách).

V druhém případě je třeba zadat správně referenční měrnou ztrátu, aby odpovídala ve všech zónách referenční ztrátě pro celý, nedělený zásobník. V PENB se v tomto případě dále zobrazí několik malých zásobníků místo jednoho velkého, což může vyvolat jisté diskuse - nemyslím ale, že by nešlo vše vysvětlit. Většinou se asi nicméně používá první možnost.

Zbyněk Svoboda

09.09.2022 10.38

Dobrý den,
zpracovávám PENB pro novostavbu pekárenského provozu vč. prostorů přilehlých mrazících hal. Na toto téma jsem našel již dříve dotaz týkající se obalových konstrukcí mrazírny, viz.:
http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/postup-pri-zadani-obalovych-konstrukci-mrazirny/?pg=2
a
http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/energeticky-prukaz-pro-zonu-sousedici-s-mrazirnou-ci-chladirnou/?pg=9

a dále komentář k objektu bez vlastního zdroje tepla (obj.pekárny využívá odpodní teplo od spal. výměníků).

Oba tyto případy mám teď společně v jednom případě PENB. V případě haly mrazírny a oddělujících konstrukcí mezi prostorem haly pekárny (projekt +16°C) a mrazírna (-20 °C) se chci zeptat, zda kvůli popsaným komplikacím výpočtu (viz. vaše odpověď v odkazech výše) doporučujete nakonec raději halu mrazírny zahrnout jako samostatnou zónu (-22 °C) se vším všudy do PENB (přestože SEI dříve dotazujícímu doporučuje mrazírnu nezahrnovat)? Jak potom ve všech variantách řešení zahrnout oddělují konstrukci mezi zónami haly a mrazírny? Případně zda Vás napadá ještě jiný postup? Jedná se o větší novostavbu, takže to půjde v rámci řízení ještě na schválení SEI.
V případě tepla bude přes spalinové výměníky od plynových pecí (inst. 800 kW výkonu výměníků) využíváno a akumulováno teplo pro vytápění a přípravu TV v prostorech objektu (provoz pekárny 363 z 365 dnů v roce), vlastní jiný zdroj tepla není uvažován, rozvod topné vody bude z aku. nádrží do OT a to především v prostorech bez vl. zdrojů tepla. Formálně tedy budu muset tedy zadat např. jiný zdroj tepla na ZP, že?
Předem děkuji za odpovědi.

David Pech

Doporučuji vždy zkontrolovat datum příspěvku - pokud je už starší (např. z roku 2017 jako jeden z uváděných), nemusí už obsahovat aktuální informace.

Zpracovat lze určitě jen jeden PENB pro celou budovu, která bude ovšem modelována jako vícezónová. Mrazírna bude samostatnou zónou (obalové konstrukce se zadají podle příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/postup-pri-zadani-obalovych-konstrukci-mrazirny/?pg=2), nelze ji slučovat s jinak provozovanou částí budovy. Dělící konstrukce mezi mrazírnou a okolními zónami budou zcela standardně zadány na formulář pro zadání dělících konstrukcí mezi zónami.

Odpověď na druhou část dotazu najdete zde.

Zbyněk Svoboda

08.09.2022 15.01

ad činitel teplotní redukce ...
Děkuji za informace.
SEI chtěli, abych všechny činitele zadal podle ČSN 730540-3, tedy konkrétně mi napsali: 0,83 pro strop a stěnu do podstřeší a 0,49 pro stěnu byt/garáž, včetně stěny byt/garáž sousedního RD.
U zateplených konstrukcí mám vyzkoušené podrobnými výpočty, že tyto hodnoty jsou "extrémně optimistické". A právě s ohledem na možnou konfrontaci v případech, kdy jde RD na dotaci, jsem se chtěl tomuto vylepšování vyhnout (zároveň jsem ale nechtěl započítávat nevytápěný prostor přesně, protože to dělá problémy stavebníkům při dokládání provedených opatření v rámci NZÚ). Suterénní prostory počítám vždy přesně.
Dohadovat se se SEI asi nemá cenu ... jednodušší je dostat pokutu nebo to přepočítat podle nich ...

Činitele z ČSN 730540-3 jsou bohužel již zastaralé a neodpovídají dnešní situaci s mnohem více zateplenými konstrukcemi na hranici vytápěných prostorů. Jsou tedy většinou nižší, než by měly u dnešních novostaveb být - přesně, jak píšete. Použít se dají bez větších problémů jen u starších budov.

Nejjednodušší je určitě akceptovat to, co SEI požaduje. V daném případě to ale zřejmě povede k příliš optimistickým výsledkům.

Zbyněk Svoboda

08.09.2022 13.14

Dobrý den, prosím o informaci ohledně používání činitelů teplotní redukce.
- Dříve byla v platnosti norma ČSN 730540-3, tab. F.2.
- Pak nastoupila ZÚ a TNI 730331, ve které se prakticky činitele teplotní redukce zrušily.
- Jak je to prosím nyní?
... došla na mně SEI a donutila mně předělat vybrané PENB tak, že z b=1,0 to předělávám podle ČSN 730540-3. Můj argument, že pracuji na stranu bezpečnosti, je samozřejmě nezajímá.
Ještě prosím jeden dotaz - bivalentní zdroj u TČ vzduch/voda pro přípravu teplé vody - opět SEI mi tvrdí, že dle tab. A.1 ČSN 730331-1 musím dávat podíl 6 % ... v Energii to z nápovědy není patrné.
Děkuji, s pozdravem V. Bílek

Bohužel nevím, na jaké konkrétní použití činitele b se ptáte, budu tedy reagovat jen obecně.

Činitel teplotní redukce většinou nezohledňuje teplotní zatížení konstrukce dostatečně přesně, takže by se měl používat spíše výjimečně - když není zbytí. Takovou situací je v podstatě jen hodnocení vytápěných suterénů ve svahu. V ostatních případech (typicky kontakt s nevytápěným prostorem) by se měl výpočet provést podrobněji (tj. měl by se zadat celý nevytápěný prostor).

Pokud jste zadal b=1 a SEI požaduje hodnotu nižší, pak máte pravdu, že Váš výpočet je na straně bezpečnosti a technicky vzato tudíž v pořádku.

Nevím, na jaký dokument se úředník odvolává, ale metodické pokyny pro NZÚ již 2 roky neplatí a TNI 730329/30 není závazný dokument pro PENB.

Pokud byste chtěl jít do sporu s úředníkem, doporučoval bych nejprve zaslat dotaz na pražské ústředí SEI, abyste znal stanovisko hlavních metodiků. Pokud se chcete sporům vyhnout, pak bude asi lepší použít úředníkem prosazovanou hodnotu.

K podílu bivalentního zdroje: Podíl TČ na dodávce tepla činí podle tab. A1 v ČSN 730331-1 od 94 do 96 % podle typu TČ. Stejné hodnoty najdete i v nápovědě v Energii, když ji zavoláte při zadání procentuálního podílu hlavního zdroje (v rozbalovacím menu na okénku nápovědy zcela dole).

Zbyněk Svoboda

28.07.2022 11.55

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda program Simulace umí pracovat s vlivem materiálů s PCM na tepelnou stabilitu místnosti? Popř. zda jsou v katalogu materiálu zařazeny takové materiály (nenašla jsem) nebo budou-li zařazeny.
Děkuji.

Zatím to bohužel není možné. Zahrnout vliv fázové změny do výpočtu by vyžadovalo úpravu jak zadávání (další materiálové vlastnosti), tak samotného výpočtu, což je v současné době naneštěstí mimo naše časové možnosti.

S úpravou programu Simulace (a také připravované Energie 2023 pracující s hodinovým krokem) v tomto směru výhledově počítáme, ale nebude to bohužel asi úplně brzy.

Zbyněk Svoboda

29.06.2022 12.45

Dobrý den,
chtěl bych se, prosím, zeptat, proč se načetly dveře mezi vytápěným a nevytápěným prostorem do „konstrukcí k nevytápěným prostorům“ opatření pro dotaci NZÚ? Dle sdělení fondu patří tyto dveře do „výplní otvorů“. Je to sice možné ještě upravit v systému ENEX, ale to je složitější a může se to přehlédnout.
A je někde nějaký souhrnný seznam ploch zateplovaných a měněných konstrukcí, na které se bude žádat dotace a podle kterých se počítá výše dotace?


Děkuji.
S pozdravem
Miroslav Sáblík

Máte-li na mysli hlášenku do ENEXu, tak pak je označení dveří do nevytápěného prostoru coby konstrukce k nevytápěnému prostoru v souladu s vyhláškou 264/2020 Sb. a se vzorem pro PENB. Dveře do nevytápěného prostoru se tímto způsobem označují v PENB a tudíž se tak označují i v hlášence, aby byly tyto dokumenty kompatibilní.

Spojíme se se SFŽP a zjistíme, proč by chtěli mít tuto konstrukci označovanou jako výplň otvoru, což je označení, které se v PENB používá pro okna a dveře do exteriéru, nikoli pro dveře např. do garáže. Kolega Šála se s Vámi spojí a domluví další postup.

Přehled ploch konstrukcí s dotací zatím program netiskne. Výhledově to můžeme doplnit, ale nejprve je nutné dokončit práce na povinném a časově extrémně náročném přepracování výpočtu na hodinový krok, které musí být hotové do konce tohoto roku. Děkuji za pochopení.

Zbyněk Svoboda

13.06.2022 11.49

Konstrukce s podlahovým topení - zadání do Energie

Děkuji moc za info k podlaze na zemině s pdl topením. Jen si dovoluji poznámku, že z pohledu kontroly SEI asi bude nutné vrstvy podlahy nad izolantem nezadávat aby se propsaly ve vyhodnocení k-cí v PENB pdf dokumentu a pak i do ENEXu.

V tomto ohledu bych doporučoval obrátit se raději s dotazem přímo na SEI.

Ve své předchozí odpovědi jsem měl na mysli čistě požadavky ČSN 730540-2 a výpočet energetické náročnosti budovy. Jaký přístup k danému problému může mít SEI, bohužel nevím.

U dobře navržené podlahy s vytápěním by ale neměl být problém horní vrstvy zanedbat - vliv na součinitel prostupu tepla budou mít jen malý.

Zbyněk Svoboda

10.06.2022 10.32

Konstrukce s podlahovým topení - zadání do Energie .... prosím o info zda opravdu při zadání podlahy na zemině v Energii s p. topení je nutné dle ČSN 73 0540-2, Tabulka 3 - v případě podlahového a stěnového vytápění započítávat pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru. Toto platí jen pro prokázání splnění ČSN 730540-2 tab 3 nebo i pro plošné zadání konstrukcí? Diky moc za info.

Pokud hodnotíte splnění požadavku ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla, pak je třeba zohlednit v souladu s touto normou jen ty vrstvy, které oddělují otopnou vrstvu od zeminy.

Pokud jde o zadání pro výpočet energetické náročnosti a PENB, pak se podlaha s vytápěním zadává do programu Energie zcela standardně (tj. celá skladba), přičemž se k ní ale doplní - na formuláři pro zadání konstrukcí ve styku se zeminou - parametry popisující vytápění (měrný výkon, tepelný odpor mezi otopnou vrstvou a interiérem).

Zbyněk Svoboda

28.05.2022 23.07

Dobrý večer, umožňuje Energie korektní zadání neprůhledné části otvorové výplně? Jeví se mi, že to nelze zadat tak, aby program počítal s tepelnými zisky neprůhledných částí otvorových výplní.

Odpověď na dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 103 >

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.