Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

01.03.2024 13.34

Děkuji za diskuzi k níže uvedenému. Byl bych rád, kdyby v nějaké příští verzi bylo možné u účinností, ale i u jiných parametrů zadat alespoň měsíční hodnoty.

O možnosti zadání měsíčních účinností jsem zatím neuvažoval vzhledem k tomu, že takové údaje buď nejsou běžně k dispozici (např. u TČ se uvádí závislost COP na venkovní teplotě, nikoli po měsících), nebo nejsou podstatné (účinnost plynového kotle).

Uvidíme, jak na tom budu s časem. Požadavků na nové funkce je mnoho, takže prioritu nezbývá než dát těm, u kterých lze očekávat nejčastější používání. Děkuji za pochopení.

Zbyněk Svoboda

01.03.2024 09.15

Dobrý den,
mohli byste ověřit, zda program Energie 2023 počítá korektně s parametry emisivity vnějšího povrchu zasklení u výplní otvorů? Zkoušel jsem měnit tento parametr, ale v celkové bilanci ENB nevidím žádný efekt.

Děkujeme za upozornění. Skutečně se změna emisivity nijak viditelně na výsledcích neprojevuje. Prověřím to - možná nebyl tento efekt do hodinového modelu plně implementován (na rozdíl od měsíčního modelu, do kterého byl původně zaveden). Pokud by tomu tak bylo, bude chybějící vliv snížené emisivity do výpočtu v další verzi programu doplněn.

Zbyněk Svoboda

28.02.2024 11.13

Dobrý den,
prosím vás mám dotaz ohledně programu simulace a zadávání vnitřních konstrukcí. Jak zadat tepelný odpor při přestupu tepla Rsi a Rse, když jsou teploty na obou stranách konstrukcí stejné? Třeba u vnitřních stěn zadat Rsi a Rse stejné tedy 0,13? Děkuji

Ano, u vnitřních stěn se stejnými teplotami z obou stran se zadávají odpory při přestupu tepla Rsi=Rse=0,13 m2K/W. U vnitřních stropů, které mají z obou stran stejné prostředí, pak obvykle shora Rs=0,17 m2K/W a zdola 0,10 m2K/W (nelze určit, zda je tepelný tok orientován nahoru či dolů).

Zbyněk Svoboda

27.02.2024 12.23

Účinnost technických systémů závisí na mnoha parametrech, které se obecně těžko postihují jednoduchými závislostmi. Energie 2023 umožňuje zadat závislost COP TČ na t_e. Jenže tato závislost může být dosti zjednodušující, a v některých případech je vhodnější určit COP jinak. Z tohoto se domnívám, že lze těžko najít jednoduché závislosti, které budou dostatečně obecně použitelné. Proto zadání účinnosti technických systémů po hodinách se mi jeví jako obecné, použitelné v každé situaci. Je pravda, že zadání 8760 hodnot může být velmi zdlouhavé. Možná, že by stačilo, kdyby Energie 2023 uměla zadat měsíční účinnosti či vyjádřit závislost obecnou funkcí, která závisí na známých parametrech.

Děkuji za upřesnění. Možnost zadat 8760 účinností zdroje tepla/chladu je zajímavý nápad, ale taková funkce by byla používána jistě jen naprosto výjimečně - taková data nejsou vůbec běžně k dispozici. Její přidání do programu by přitom bylo velmi náročné. Pokud ale po tom bude větší poptávka, mohu to zvážit.

K tepelným čerpadlům ještě doplňuji, že pokud uživatel zadá výkonovou křivku, kterou může celkem běžně od výrobců TČ získat (pravda, někdy s potížemi), tak tím zadává vlastně obecnou funkci, protože program na jejím základě pro každou hodinu určí aktuální COP a výkon čerpadla.

Zbyněk Svoboda

27.02.2024 10.36

K změně parametrů, které neovlivňují energetickou náročnost budovy uvádím, že jsme tento problém řešili v září 2023. Omlouvám se, že se s tím opět připomínám. Chápu, že dosud Energie 2023 resp. vývojové prostředí, v kterém je Energie 2023 napsána, jednoduše neumí zjistit, že se změnil ten a ten parametr a na základě této informace vyhodnotit, zdali se i změnila i energetická náročnost budovy.

Omlouvám se, ale na změny ohledně testování změn datových souborů nebyl zatím čas. Vstupních dat jsou tisíce - a kromě toho, že by u každého vstupu bylo nutné kontrolovat, zda se změnil či ne, tak by se ještě muselo pečlivě prověřit, zda se ten údaj zapisuje do výstupních souborů či nikoli. To mohou být i stovky hodin práce, které teď bohužel nejsou k dispozici (máme mnoho požadavků na rozšíření možností modelování, aby bylo možné Energii použít k hodnocení i velmi komplikovaných provozů - např. s různými formami volného chlazení, dohřívání či dochlazování větracího vzduchu apod.).

Předpokládám ale, že Vám jde především o změny údajů na formuláři pro popis budovy jako celku. Pokud ano, uvidíme, co s tím půjde udělat - ale bohužel až po vyřešení výše zmíněných úprav SW.

Zbyněk Svoboda

27.02.2024 10.31

Domnívám se, že jako výrobci softwaru pro výpočet energetické náročnosti budov se nemusíte zabývat každým problémem. Plně by postačilo, kdybyste nějak umožnili zadat nejen EER po jednotlivých hodinách. Data nejen k EER sehnat lze, jen se energetičtí specialisté musí více snažit.

Omlouvám se, nerozumím. Píšete "...nejen EER..." Myslíte tím, že by mělo být možné zadat úplně všechny parametry všech zařízení po hodinách? Tzn. účinnosti, COP, EER atd.? Nebo i něco dalšího? Nebo to bylo myšleno jinak?

Zbyněk Svoboda

27.02.2024 10.16

Děkuji za odpovědi. Pokud na skladbě konstrukcí pro konstrukci chladírny či mrazírny zadám U,N,20, pak tato hodnota je rovna požadavku ČSN 14 8102. Proto úplně nerozumím tomu, proč se musí zadat na kartě Konstrukce a vazby ta samá hodnota. Navíc v protokolu PENB se tvrdí, že konstrukce chladírny či mrazírny má stanoven požadavek ČSN 73 0540-2, což není správné.

Jak už jsem napsal dříve, výhledově se na nějakou úpravu zadávání požadovaných a doporučených hodnot U pro konstrukce v mrazírně podívám.

Nadpisy v protokolu k PENB odpovídají vzoru ve vyhlášce. Pro mrazírnu to jistě není správně, ale je to naštěstí jen formální problém, kvůli kterému jistě nevzniknou na SEI či kdekoli jinde žádné potíže.

Zbyněk Svoboda

22.02.2024 22.50

Děkuji za odpověď. Úlohu Vám pošlu, ale u konstrukce chladírny či mrazírny mohu zadat jen U,N,20. Mám-li mrazírnu chlazenou na -20 st.C, pak lze předpokládat, že při - 8 st.C bude jiný EER, než při +16 st. C. Bohužel průběh hodnot EER během rohu neznám, ale asi by bylo možné je někde získat. Uvažme, že pokud bude mrazírna vnořena v zóně celoročně vytápěné a chlazené na 20 st.C, pak při uvažování sezónního EER budou měsíční spotřeby elektřiny na chlazení mrazírny téměř konstantní, což je zjevně nesprávné. V posled jsem narážel na to, že i při změně parametru, který neovlivňuje výpočet v Energii 2023 (evidenční číslo, datum atd.) je nutné výpočet provést znovu. Ano, tyto údaje lze dodatečně vyplnit v průkazu, ale z mnoha důvodu je dobré je mít uložené v úloze.

U konstrukcí mrazírny se manuálně zadává jednak UN20 na formuláři pro zadání skladeb a jednak požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla na formuláři pro zadání neprůsvitných konstrukcí obálky konkrétní zóny. Zkontrolujte si prosím, zda máte zadány druhé dvě zmíněné hodnoty.

Nijak nezpochybňuji, že se EER může během roku více či méně měnit. Otázkou je, jak. Pokud to nevíme, tak to bohužel nejde zavádět do výpočtu či zapracovávat takovou možnost do zadávání. Předpokládal jsem, že snad příslušná data máte, když byste možnost jejich zadání přivítal. My je bohužel nemáme - a jak jsem už psal, tak se nám nepodařilo nic podobného nikde najít či získat. Nemůžeme tedy v tomto ohledu zatím nic podniknout. Použít sezónní EER je ale naprosto v souladu s ČSN 730331-1 a vyhláškou 264/2020 Sb. V sezónní hodnotě EER by ostatně kolísání EER během roku mělo být zohledněno - stejně jako v sezónním topném faktoru u tepelných čerpadel.

Automatické vymazání výsledků po změně vstupních dat lze vypnout. Pokud nechcete, aby se po změně vstupů vymazaly protokoly o výpočtu a další soubory s výsledky, nastavte si to prosím ve volbách programu (ikona "Možnosti a nastavení" a následně přepínač "Automaticky vymazat předchozí výsledky výpočtu po změně vstupních dat"). Jen je pak třeba dát pozor na to, aby se po změně těch dat, která výsledky ovlivní, vždy provedl výpočet. Program to už pak nijak hlídat nebude a může tudíž snadno vzniknout nekompatibilita mezi novými daty a starými nepřepočítanými výsledky.

Zbyněk Svoboda

21.02.2024 12.50

Dobrý den, po delší době jsem počítal komplikovanější budovu a mám tyto připomínky k Energii 2023: V průkazu se hodnotí konstrukce chladíren a mrazíren podle ČSN 730540-2(2011), požadavek "0,00" není splněn. U kompresorového zdroje chladu nelze zadat závislosti EER na vnější teplotě. Trochu je škoda, že program neumí vypočítat požadavek na konstrukci chladírny, mrazírny podle ČSN 14 8102. Opravdu není možné, aby při změně např. vstupních dat např. evidenčního čísla nemuselo dojít k novému výpočtu?

První připomínce bohužel nerozumím. Pokud nastavíte, že jde o konstrukci chladírny a zadáte pro tuto konstrukci požadovanou a doporučenou hodnotu U podle ČSN 148102 (nutno udělat manuálně), tak se tyto hodnoty zobrazí i v protokolu k PENB. Máte-li tam nulovou hodnotu (?), pak zřejmě nebyla požadovaná a doporučená hodnota zadána. Pro kontrolu Vašeho zadání nám případně prosím pošlete kompletní úlohu.

Nějakou větší či menší pomoc při zadávání požadovaných a doporučených hodnot U pro konstrukce v mrazírně by program nabízet mohl. Zatím jsem se k tomu bohužel nedostal - stále tu je mnoho daleko více poptávaných úprav a času je málo. Snad se něco v tomto směru povede doplnit do další verze.

K závislosti EER na venkovní teplotě: Program pracuje se sezónní hodnotou EER, což je v souladu s ČSN 730331-1. Nejde tedy o nějakou chybu - tak to má standardně fungovat. Nejsem nijak proti precizování parametrů zdroje chladu do výpočtu, ale zásadní problém vidím v tom, že pro zdroje chladu je - na rozdíl od tepelných čerpadel, u kterých to ale také není úplná samozřejmost - velmi obtížné získat informaci, jak konkrétně by měla tato závislost vypadat. Nám se podařilo najít jen jeden obecný graf pro EER, který se ale netýká žádného konkrétního zdroje - použít se tedy reálně nedá. Závislost chladícího výkonu na venkovní teplotě jsme už neobjevili vůbec žádnou. Máte-li na rozdíl od nás k dispozici konkrétní grafy/data dokumentující závislost EER a chladícího výkonu na venkovní teplotě alespoň pro několik zdrojů chladu, budeme rádi, když nám je poskytnete. Z podobných dat by se pak dalo vyjít při zvažování, jakým způsobem zadávat a zohledňovat vše v SW. Bez nich to bohužel nepůjde.

Kvůli evidenčnímu číslu PENB není určitě třeba přepočítávat úlohu. Evidenční číslo lze zadat na okno, které se objeví před vygenerování PENB. Průkaz pak bude obsahovat vždy to číslo, které zadáte před jeho vygenerováním.

Zbyněk Svoboda

20.02.2024 21.32

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně PENB
Mám stávající bytový dům a k němu je dlouhou chodbou připojena nová část. Tato nová část obálkou budovy přesahuje 25%, takže na dům bude potřeba PENB.(stávající+přístava = větší změna dokončené budovy)
Majitel chce v nové části přístavby topit jen elektrikou.
Pokud budu celou stavbu hodnotit jako větší změnu dokončené budovy, přes tento paragraf:
(viz §6 odstavec 2 vyhlášky o ENB, písmeno d)
d) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Tak to znamená , že v tomto případě vytápění elektrikou projde?
Děkuji za odpověď

Odpověď na dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 116 >

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10