Všechna témata

FAQ pre CAD softvér

Odpovede na Vaše otázky ohladne CAD softvéru nájdete aj na našej K-DATA stránke v časti FAQ.

Obvyklé chyby produktů Autodesku (ACA, CAD, LT..) objevující se nejenom při instalaci...

"Error 1603"

 - ověřit a zajistit přístup do instalovaných složek

 - složky můžou být: šifrované; systém nemá přístup do instalovaných složek; v deploymentu jsou využity "mapované jednotky", které při instalaci nejsou přístupné...

"Error 1606" - nelze získat přístup k umístění v síti; je nutné ověřit hodnoty v registru:

  - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
      Pro systémy Windows XP a Windows Server 2003

HKLM-XP
HKLM-XP

      Pro systémy Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008

HKLM-W7
HKLM-W7

  - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
      Pro systémy Windows XP a Windows Server 2003

HKCU-XP
HKCU-XP

      Pro systémy Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008

HKCU-W7
HKCU-W7

"Error 1402, 1406" - do verze 2009

   - nemožnost zápisu do kliče v registru při instalaci

   - v editoru registru umožněte zápis do příslušné "větve", nebo klíče - obvykle HKLM:
     Spustit->"regedit"- pravé tl. myši na příslušné větvi: "oprávnění": umožnit zápis pro "everyone"

"Error: Unhadled exception has occurred in your application"

   - během instalace ... JIT

   - chyba může být v aplikaci: "Microsoft.NET Framework"

      odinstalujte všechny verze Mic..NET Fr. včetně service packů a hotfixů
      a nainstalujte pouze verzi: "Microsoft.NET Framework 3.5"

"Activation problem"

   - toto řešení využijte v krajním případě (pokud na počítači nemáte již aktivován jiný produkt - bylo by ho nutné aktivovat znovu):

     odstraňte soubor: "ADSK_FLEX_00691b00.data" ze složky: "C:\ProgramData\FLEXnet\" - toto smaže aktivaci všech
     aktivovaných produktů Autodesku

"Problémy s profilem uživatele (windows) - opakované spouštění instalace CADu"

   - při snaze spustit produkt se pokaždé rozběhne "instalace" produktu do profilu přihlášeného uživatele

   - po přihlášení do "problémového profilu windows" spusťte editor registru (regedit) a odstraňte následující klič:
     "HKCU\Software\Autodesk\<název produktu>
      dále smažte tyto adresáře včetně jejich obsahu:
      Pro systémy Windows XP a Windows Server 2003
         
C:\Documents and Settings\<jméno prfilu uživate>\Application Data\Autodesk\<název produktu>
         C:\Documents and Settings\<jméno prfilu uživate>\Local Settings\Application Data\Autodesk\<název produktu>
      Pro systémy Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008
         
C:\Users\<jméno prfilu uživate>\AppData\Roaming\Autodesk\<název produktu>
         C:\Users\<jméno prfilu uživate>\AppData\Local\Autodesk\<název produktu>
   - spusťte produk pro nové zkopírování do aktuálního profilu..

   JT

Proměnné AutoCADu ovlivňující měřítko typu čáry.

Pro změnu měřítka typu čáry slouží v AutoCADu několik proměnných - připomeňme si je:

"ltscale" - globální měřítko typu čáry pro celý výkres (nové i stávající objekty); libovolné kladné číslo; po změně měřítka je nutné regenerovat výkres ("_regen")

"celtscale" - faktor měřítka typu čáry pro nově nakreslené objekty; výsledné měřítko vznikne přenásobením "ltscale" a "celtscale"; např. při ltscale = 50 a celtscale = 2 je celkové měřítky typu čáry =100; u stávajících čar lze tuto hodnotu měnit ve vlastnostech čáry (položka: měřítko typu čáry)

"psltscale" - jedná se o "přepínač" (0/1), který určuje měřítko typu čáry pro každý výkresový prostor (rozvržení):
               0 - měřítko shodné s modelovým prostorem
               1 - měřítko typu čáry je řízeno měřítkem výřezu

"msltscale" - "přepínač" (0/1) - měřítko typu čáry může být řízeno v modelu "měřítkem poznámky":

               0 - typ čáry v modelovém prostoru není řízem měřítkem poznámky
               1 - typ čáry v modelovém prostoru "je řízem" měřítkem poznámky (po změně měřítka je nutné regenerovat výkres)

JT

Proměnné AutoCADu ovlivňující zobrazení dialogových panelů...

Řada příkazů je spustitelná jak na příkazovém řádku tak v dialogu. Docílíme toho umístěním pomlčky před vlastní příkaz, např.-šrafy (_-hatch).

Ve většině případů se bez příkazového řádku obejdeme, ale např. u příkazu -purge jsou některé volby dostupné pouze v "textové" podobě.

Při zapnutí režimu "dynamické zadání" můžeme též nastavovat příkaz pomocí myši u kurzoru.

Proměnná: "ATTDIA" (0 - př.řádek/1 - dialog) zda je použit dialog pro příkaz "vlož";

dále proměnná: "FILEDIA" (0/1) - řídí využití dialogu pro práci se souborem (otevřít, nový, uložit..);

"EXPERT" - potlačuje výzvy některých příkazů...

JT