zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Energie 2016.4: Soubor s daty pro hlášenky ENEX

Kategorie » téma: Energie » Obecně

22.11.2016 17.31 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 786x

Čtvrtá bezplatná aktualizace programu Energie 2016.4 prochází poslední fází testování a bude v dohledné době umístěna k volnému stažení na www.kcad.cz.

Hlavní novinka programu je zřejmá už z nadpisu příspěvku. Po několika letech diskusí a příprav byla specialisty MPO ČR definována letos na podzim struktura souboru ve formátu XML, který umožní přenášení vypočtených údajů z programů do tzv. hlášenek systému ENEX.

Program Energie 2016.4 ukládá data vyžadovaná systémem ENEX do adresáře s úlohou pod názvem xyz_DataProENEX.XML, kde xyz je jméno úlohy. Po přihlášení do databáze ENEX lze tento soubor jednoduše načíst a na webovém rozhraní ENEXu před odesláním dat do databáze ještě všechny údaje zkontrolovat a případně doplnit či upravit:

Načtení XML souboru do ENEXu
Načtení XML souboru do ENEXu

V souvislosti s generováním souboru XML pro ENEX bylo nutné doplnit pro všechny zdroje tepla a chladu další vstupní údaj: typ zdroje podle číselníků MPO. Výběr z možných typů zdrojů je k dispozici na formuláři pro popis zóny, a to vždy na záložce Údaje pro PENB a ENEX.

Seznam dalších novinek najdete dále...

Otázka:

Rád bych se zeptal na Váš názor ve věci vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, konkrétně na následující znění z přílohy č. 1.:

b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně;

vždy se zde hovoří o výplních. Kam patří rámy, sloupky a paždíky? Lze zde použít princip z ČSN 730540 – 2 (průsvitné části včetně patřičných částí rámů LOP), nebo průsvitné části mají Uref 1,5 a všechny ostatní vč. rámů Uref 0,3.

Otázka:

SEI mi opakovaně vytýká, že nemáme v PENB uvedeny požadavky na součinitel prostupu tepla kcí a jejich hodnocení. ano/ne.
Nehledě na to, zda toto hodnocení je či není závazné v daném případě, nevidím důvod proč by se tam UN,rq,j neměly exportovat a okomentovat plnění (i se zohledněním teploty zóny). Řekli mi, ať to tam prostě manuálně přepíšeme, ale to není systémové, protože data v software jsou.

Otázka:

Hodnotíme budovu s 2 zónami: administrace a výrobní prostory/sklad. Stanovení referenčního Uem,R je výrazně ovlivněno tím, že u zóny kanceláří je prosklení nad 50% fasády a proto tam dochází k redukci požadavku a ovlivňuje to hodnocení budovy jako celku. Korektní to ale není, protože výpočet prosklení by měl probíhat pro součet svislých konstrukcí všech zón a až pak nasadit algoritmus redukce.

Energie 2016 BREEAM

Kategorie » téma: Energie » Obecně

02.11.2016 14.33 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 1552x

Dovolujeme si oznámit, že Program Energie v aktuální verzi 2016 byl, podobně jako předchozí verze, zařazen mezi software uznávaný BREEAM pro zpracování kreditu Ene 01 Energy efficiency.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 223 >