řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Webinář z 8.3.2010 - nástroje "express tools" pro generování "šrafy", typu čáry a "tvaru"; ruční definice šrafy; definice typu čáry

z příkazové řádky a ručním zápisem do definičních souborů (*.lin) s využitím "tvarů" (shape).

Pro jisté technické problémy s přihlášením některých zájemců, a "plné nepředvedení" tématu v daném čase, bude snaha webinář zopakovat.

Odkazy na články blogu, které se problematikou zabývají najdete zde:

Civil 3D - příčné řezy koridoru

Kategorie » téma: BIM - RA, Civil 3D » AutoCAD Civil 3D

20.01.2011 13.40 | Jan Přibyl | Komentáře: 1 komentářů | Přečteno: 27662x

Webinář se konal 30.11.2010 a byl zaměřen na vytváření šablon koridoru se zaměřením na použití podsestav ČSN a správného kótování koridoru na řezu.

Technické pokyny k účasti a nastavení

Webináře jsou interaktivní on-line prezentace s využitím produktu "Netviewer Meet". Jsou zaměřeny na uživatele příslušných programů Autodesku.

Jak se zaregisrovat?

V pravém sloupci blogu http://blog.kdata.cz/webinare/ naleznete informace o plánovaných webinářích. Na každý seminář je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Jak si zprovoznit netviewer a "připojit" se na "aktivní" seminář?

Maximálně hodinu (cca 10minut) před zahájením webináře dostanou registrovaní účastníci e-mailem pozvánku, ve které bude obsažen internetový odkaz a číslo webináře. Po kliknutí na odkaz potvrdíte instalaci nezbytného doplňku (NV_Meet_Participant.exe), který vám zpřístupní monitor moderátora školení. Bližší informace o použití netvieweru naleznete zde: "User manual"

Jaké potřebujete vybavení?

Počítač připojený k internetu, reproduktor nebo sluchátka a mikrofon (abyste mohli pokládat dotazy). Minimální požadavky na výkon PC: - OS: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7; Server 2000, 2003, 2008 (32-bit, nebo 64-bit verze Windows)
               - připojení k internetu: jakýkoliv prohlížeč (IE, Firefox, Opera..), podpora připojení přes "proxy"
               - rychlost procesoru: minimálen 1GHz, při využití VOIP (přenos zvuku) min. 2GHz
               - RAM: minimálně 2GB
               - grafická karta: minimálně 128MB RAM
               - alternativně výše zmíněná webkamera, sluchátka s mikrofonem, či alespoň reproduktor,
               - minimálne DirectX 8.1 při využití VOIP a videa..

Bližší informace naleznete v manuálu, nebo přímo zde: http://www.netviewer.com

Jak probíhá webinář konkrétně v daný den?

Webinář začíná zpravidla v 10 a ve 13 hod, v úterý a ve čtvrtek, a trvá cca 20-40 minut, závěr bude věnován vašim dotazům. Pro ověření připojení bude zprovozněn (a Vám zaslán odkaz) již o hodinu dříve, budete mít tak čas na případná technická doladění. V případě komplikací prosím volejte, nebo pište. 

Účast na on-line semináři je ZDARMA a otevřená všem zájemcům.

Obsah dalších webinářů, resp. jejich "hloubku" můžete ovlivnit i Vy; posílejte návrhy témat.

V případě "specifických" problémů Vám můžeme předvést řešení prostřednictvím Netvieweru individuálně přímo na Vašem PC.

Tým společností K-DATA s.r.o. a K-CAD s.r.o.

Příčné řezy a křižovatky

Kategorie » téma: AutoCAD CIVIL 3D

10.08.2012 15.44 | Jan Přibyl | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15649x

Webinář zaměřený na zobrazení koridoru v příčném řezu, výpočty kubatur řezovou metodou a křižovatky.

Jednoduché úpravy stylu zobrazení koridoru v PR

Kubatury, hmotnice

Křižovatky X a T

Připojovací pruh

Okružní křižovatky

Webinář zaměřený na přenášení konstrukčních elementů - tras, nivelet, částí příčných řezů - mezi situací, profilem a řezy.

Hlavní pozornost byla věnována využití těchto funkcí při návrhu příčných řezů na vícekolejné trati.

- přenos bodů daných trasou nebo trasou a niveletou do PR

- konstrukce složitých příčných řezů pomocí konstrukčních čar a bodů

- zobrazení svahů z příčných řezů v situaci.

- Makra příčných řezů.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 7 >