řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Autodesk QTO 2012

Kategorie » téma: BIM - RA, Civil 3D » AutoCAD Civil 3D

24.01.2012 17.05 | Jan Přibyl | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 14035x

Webinář byl věnovaný produktu pro přípravu oceňovacích dat.

QTO umožňuje sestavit projekt z dokumentů různých formátů - DWG, PDF, rastry (bmp, tif, jpg, png), DWF.

Do projektu je možné importovat různé katalogy (Ryro-URS).

Položky katalogů lze kobinovat - např. liniové lze vybavit výškou a tloušťkou pro výpočet ploch a objemů např. zdiva.

Webinář zaměřený na přenášení konstrukčních elementů - tras, nivelet, částí příčných řezů - mezi situací, profilem a řezy.

Hlavní pozornost byla věnována využití těchto funkcí při návrhu příčných řezů na vícekolejné trati.

- přenos bodů daných trasou nebo trasou a niveletou do PR

- konstrukce složitých příčných řezů pomocí konstrukčních čar a bodů

- zobrazení svahů z příčných řezů v situaci.

- Makra příčných řezů.

Základy AutoCAD Civil 3D

Kategorie » téma: BIM - RA, Civil 3D » AutoCAD Civil 3D | AutoCAD CIVIL 3D

02.12.2011 09.30 | Jan Přibyl | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15783x

Webinář určený zejména pro uživatele bez velkých zkušeností s Civilem.

Byl zaměřen zejména na způsoby vytváření povrchů z běžných typů dat, základy odvozování profilů a svahovámí.

Webinář se konal 22.9.2011

Byl zaměřen na možnosti využití programu AutoCAD CIVIL 3D v oboru projektování vodních toků a nádrží.

  • Zobrazení břehů v podélném profilu
  • Ukázky vzorových příčných řezů pro regulaci a revitalizaci
  • Rekonstrukce hráze pomocí zemního tělesa
  • Návrh odbahnění rybníka

Webinář se konal 20.9.

  • Specifika projektování polních cest
  • Rozšiřování v obloucích a výhybnách
  • Efektivní návrh nivelety
  • Výkresy - situace, profil, řezy

< Stránka 1 2 3 >