Polia v AutoCADe 2012

Kategorie » téma: AutoCAD

31.03.2011 14.49 | Pavol Cibík | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 7421x

V tvorbe a chovaní polí prinesol AutoCAD 2012 mnoho zmien. Pozrime sa na ne. 

2D asociatívne pole

Zmenu zaregistrujeme už pri zadávaní poľa – nezadáva sa cez dialógový panel, ale interaktívne cez príkazový riadok. Okrem pravouhlého a kruhového poľa pribudlo pole podľa krivky.

Pole01
Pole01

Pomocou novej funkcionality nastavíte vzťahy medzi prvkami poľa. Ako tvoríte pole AutoCAD zobrazuje náhľad. Na rozdiel od predchádzajúcich verzií zostávajú aj po vytvorení vzťahy medzi prvkami poľa zachované a celé pole sa chová ako jeden objekt. Ak je pole vybrané, objavia sa uzly pomocou ktorých ho možeme upravovať. Na úpravu poľa možeme použiť aj paletu vlastností, či kontextové menu  na pravý klik, či na páse kariet.

Pole02
Pole02

Jednotlivé prvky poľa možete upraviť ich výberom za použitia klávesy CTRL. Tieto vybrané prvky poľa možete potom príkazmi AutoCADu vymazať posunúť, rotovať a meniť ich veľkosť, prípadne nahradiť ich iným objektom. Tieto upravené objekty zostávajú súčasťou poľa a pri zmene vlastností poľa ich netreba upravovať zvlášť. Ak treba, tieto upravené prvky možno vrátiť do ich východzieho tvaru a polohy resetovaním poľa.

Pole03
Pole03

Ak chcete zmeniť naraz všetky prvky poľa, netreba ho tvoriť od začiatku, ale možete zmeniť zdrojový objekt na mieste, podobne ako pri bloku.

Výkonnú funkčnosť asociatívneho poľa možete využiť aj pri novom type poľa pozdĺž trasy. Prvky sa rozmiestnia v určených rozstupoch, alebo daný počet v pravidelných intervaloch.

Ak zmeníte trasu, pole sa automaticky aktualizuje.

Pole04
Pole04

Tradičné pole bez asociativity medzi prvkami dostanete, ak pri tvorbe poľa vypnete asociativitu, alebo existujúce pole rozložíte.

 

3D asociatívne pole

Funkčnosť asociatívneho poľa, taká užitočná pre 2D dokumentáciu je rovnako užitočná aj pri 3D modelovaní. Každý z troch typov asociatívneho poľa – pravouhlé, kruhové a po krivke umožňuje vytvoriť pole z vybraných objektov v 3D priestore. Pomocou voľby Úroveň (Level) určíme počet prvkov v smere osi Z.

Keď vytvárate jedno, alebo viac úrovňové pole objektov, možete zadať hodnotu prírastku pre úroveň riadku(Incremental Elevation). Keď je prírastok úrovne riadkov nastavený na nulu, všetky riadky sa vytvoria v rovnakej úrovni. Ak je nastavená iná hodnota, kladná, alebo záporná, úroveň každého riadku je zmenená o túto hodnotu.

Pole05
Pole05

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.