URBANO-CANALIS verze 9.1

Kategorie » téma: Canalis - projektování a správa Trubních sítí

23.02.2018 11.17 | Jan Přibyl | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17685x

Studio Ars přichází s novou verzí potrubářského programu Urbano Canalis. Ve verzi 9.1 najdete funkce zcela nové, např. export projektů do formátů BIM aplikací, ale nechybí vylepšení stávajících funkcí a postupů.

Z vylepšení stávajících funkcí uživatelé určitě ocení zejména nové možnosti zadávání domovních přípojek. Ty je možné nyní plně konvertovat z čar (návrh přípojky může mít víc segmentů), polohu je možné uzamknout (pro případ změny hlavní sítě) a je možné zadat výškové odsazení od hlavní sítě.
Zcela přepracován je správce profilů. Je nyní „modeless“ – lze normálně pracovat se spuštěným správcem. Zobrazené profily lze filtrovat a třídit – například je možné zobrazit jen platné profily aktuální sítě.
 • 1 Urbano BIM

Ve verzi 9.1, BIM je přidána možnost exportu do formátů BIM.

 

uc01
 

 

 • 1.1 Export do IFC
Všechny sítě ve výkresu je možné najednou exportovat do formátu IFC.
Je možné volit data, která budou exportována do všech sítí a doplnit je o data, která budou exportována jenom se zvolenými sítěmi.
Export IFC Urbano lze importovat do různých programů. Např. Navisworks, Revit nebo Solibri.
Video: https://www.screencast.com/t/tWamYD1eqK
 • 1.2 Export do NWC (Navisworks)

Export do NWC podporuje některé funkce Navisworks, které nebylo možné použít při exportu IFC. Umožňuje uživateli exportovat všechny systémy najednou spolu s geometrií a daty Urbano, výběrovými sadami, povrchy Terraform a výkopy. To umožňuje vytvářet výpisy a časovou analýzu sítě.


Navisworks Video: https://www.youtube.com/watch?v=NqVIN2lpA0Q

 

 • 2 Terraform
 • 2.1 Svahování výkopu

Do DMT Terraform byla přidána nová funkce pro vkládání výkopů do stávajícím DTM. (nejlépe do jeho kopie).
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NqVIN2lpA0Q

uc0200
 

 Výkop i povrch je možné exportovat do nwc formátu.

 • 3 Tabulky – nové funkce
 • 3.1 Klasické tabulky

Do klasických tabulek byly přidány nové funkce - nejdůležitější jsou následující:
-Program upozorní na prázdná pole (zobrazí zprávu - není definováno)
-Při ruční změně dat se zobrazí související a odvozená data v tabulce jinou barvou. To je užitečné zejména při výpočtech průtoku a potřeby  (Canalis and Hydra)
-Ověření dat – kontrola, zda jsou data v tabulce uvnitř zadaného intervalu. Pokud jsou data mimo rozsah, zobrazí se červeně.
-Je možné přidávat data přímo z tabulky
-V tabulce úseků lze zadat rovněž data počátečního a koncového uzlu.

 • 3.2 Dynamické tabulky

Dynamické tabulky byly významně aktualizovány - je možné zvolit různá nastavení velikosti údajů v tabulce. Můžete například zvolit zvýraznění prvků nebo přiblížení na prvky v situaci anebo v podélném profilu při procházení tabulkou. Kromě toho je možné zadávat uživatelská data pro uzly a ůseky přímo do tabulky a také je smazat.
Video: https://www.screencast.com/t/ISLSwOkJsFZj

 • 4 Popisy
 • 4.1 Skupiny popisů

Byly přidány nové skupiny popisů – Staničení, Stoka a Ostaní:

uc03
 

 

 • 4.2 Šablony popisů
Pro a rychlejší a snazší definici popisů jsou k dispozici šablony s náhledy (uživatelsky doplnitelné)

 

uc04
 
 • 4.3 Popis uzlu – data nivelety

Je nyní možné přidat do popisu výšku nebo hloubku dna potrubí.
Video: https://www.screencast.com/t/msgPePMP

 

 • 4.4 Úpravy popisů

Byly vylepšeny funkce pro posun, otočení apod. popisů.:

 

uc05
 

 

 • 5 Zadání dna potrubí

Ve verzi 9.1. je možné zadávat přímo výšku dna potrubí (podobně jako ve starších verzích niveletu.
https://www.screencast.com/t/gwoqNInz9n9i

uc06
 


Dno potrubí je možné zadávat i pomocí parametrů (krytí, spád):
https://www.screencast.com/t/Oz8Cemd8Qb


A podobně i upravovat:
Video: https://www.screencast.com/t/L18GJOl7Qgc


Funkce ze starších verzí zůstávají samozřejmě dostupné.:

 

 • 6 Profily

Video: https://www.screencast.com/t/9Qtj7TpsI1wo

 • 6.1 Rubriky
 • 6.1.1 Data na staničení

Výška terénu, výška / hloubka potrubí a hodnoty staničení jsou v nové komponentě společně dostupné na uzlech, svislých pomocných čarách, přídavných bodech, bočních vstupech, křížení a obloucích.

 • 6.1.2 Křížení

Křížení se může zobrazovat v barvě odpovídající křížící síti. (čáry svislého popisu, křížící potrubí, popis).
Video: https://www.screencast.com/t/qxr5vzPZw2

 • 6.1.3 Výškové oblouky

Je možné zadat (a popsat) na potrubí výškové oblouky. 

 • 6.2 Úpravy konfigurace profilu
 • 6.2.1 Intraktivní výběr

Při úpravách je možné interaktivně vybrat upravovaný element (text nebo grafiku).

 • 6.2.2 Volba „použij“

Do panelu úprav konfigurace profilu byla doplněna možnost „použij“ – provedení úprav bez nutnosti opustit konfiguraci profil..

 • 6.3 Správce podélných profilů
 • 6.3.1 Modeless dialog

Dialog správce profilů je nyní „na pozadí“. Lze používat další funkce i když je spuštěn..

 • 6.3.2 Filtrování

Můžeme uplatnit filtry – např. pouze konfigurace zvolené sítě…

 • 6.3.3 Data

Je možné zvolit data, která mají být zobrazena pro podélné profily - počáteční a koncové staničení, délku, síť, název konfigurace, popis.

 • 6.3.4 Označení a zoom

Můžeme nastavit automatické zoomování nebo označení profilů při procházení seznamu.

 • 6.3.5 Status

Když je zobrazení profilu platné, má jinou barvu než neplatné nebo vyžadující aktualizaci.

 • 6.3.6 Třídění

Podle zvolených parametrů (status, název, síť).

 • 6.3.7 Přejmenování

Přímo ve správci proflů

 • 7 Uživatelská data

Uživatelská data nyní nejsou součástí sítě, ale výkresu. Stačí tedy jediná definice uživatelských dat pro všechny sítě ve výkresu.

 • 8 Polygony
 • 8.1 Kreslení polygonů

Při zadání polygonizace lze uplatnit filtry – hladiny, typy entit.

uc07
 

 

 • 9 Hydraulika
 • 9.1 Obdélníkové potrubí B x H

V Urbano 9.1 je možné v katalogu definovat obdélníková potrubí s libovolnými rozměry (šířka B, H-výška).

uc08
 

 

 • 9.2 Výpočty tlakového potrubí

V modulu Canalis Urbano 9.1 byla implementována nová funkce hydraulického výpočtu v tlakových potrubích.
Vzorec výpočtu faktoru tření - Je možné si vybrat mezi rovnicí Colebrook-White a několika přiblíženími rovnice Colebrook-White (Haaland, Serghides a Sweeney-Jain).

 • 10 Další funkce
 • 10.1 Domovní přípojky

Kreslení domovních bylo rozšířeno o důležitý prvek - je možné "uzamknout" výšku domovní přípojky na místě připojení k hlavní síti. Jinými slovy, při editaci nivelety hlavní stě budou domovní přípojky zachovávat nastavení.
Také je možné zadat vice domovní přípojku s vice než jedním úsekem.
Video: https://www.screencast.com/t/77JTbFxwau


 • 10.1.1 Uživatelská staničení

Tato funkce umožňuje uživateli definovat počáteční staničení řadu. Při kreslení podélného profilu tohoto řadu může uživatel zvolit staničení podle nastaveného uživatelského. Kromě toho, pokud uživatel nakreslí podélný profil s počátečním uzlem uvinitř řadu, program automaticky přepočítá staničení. Toto je se objeví I v popisech v situaci.

 • 10.2 Další typy sítí – Podtlak a Plyn

Byl přidány nové typy sítí – Podtlak a Plyn.

 • 10.2.1 Vlož zdvih

Nový objekt pro podtlakovou kanalizaci - zdvih.

 • 10.3 Kontrola sítě

Nová funkce v kontrole sítě – uzel je blízko úseku, ale není připojen.

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.