Využití programu Carlson pro výpočet objemu deponie

Kategorie » téma: Další programy

23.02.2018 14.05 | Vladislav Šmejkal | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15641x

Zemní práce jsou nedílnou součástí každé stavby. V tomto článku je popsán efektivní způsob výpočtu objemu pohybu hmot na deponii. V tomto případě byl využit programový systém Carlson Point Cloud a Carlson Civil.

Zkoumaná deponie byla nalétnuta bezpilotním prostředkem vybaveným neměřickou kamerou. Ze vzniklé sady fotografií bylo v programu Carlson Precision 3D vytvořeno mračno bodů pomocí metody obrazové korelace. Výsledek je možno vidět na obr. 1.

caobr1

Obrázek 1 Mračno bodů pořízené metodou obrazové korelace

Pro generalizaci a další přípravu mračna bodů byl použit program Carlson Point Cloud. Ze škály funkcí pro úpravu a vytváření nových prvků z bodového mračna bylo využita možnost výběru jeho části představující řešenou deponii, jak je patrné na Obrázku 2.

caobr2

Obrázek 2 Vyčištěné mračno bodů

Dalším krokem byl výpočet vlastní kubatury, který proběhl v modulu Carlson Civil. K dispozici jsou zde dva základní způsoby výpočtu objemů : profilovou a gridovou metodou

Při výpočtu profilovou metodou výpočtu objemů bylo využito funkce pro extrakci obvodové hrany paty deponie a vytvoření příčných řezů s výpočtem objemů. Vytvořené stopy příčných řezů dokumentuje Obrázek 3, v tomto případě vytvořené v intervalu 1 metr. Následně byl vypočten objem deponie profilovou metodou, předmětné příčné řezy jsou patrné na Obrázku 4 . Výstupem tohoto výpočtu je report, který je možno interpretovat v různých modifikacích.

Obrázek 3 Zobrazení stop příčných řezů deponií
Obrázek 3 Zobrazení stop příčných řezů deponií

 

caobr4

Obrázek 4 Grafické zobrazení příčných řezů deponií

Obrázek 5 Protokol výpočtu objemů profilovou metodou
Obrázek 5 Protokol výpočtu objemů profilovou metodou

 

Druhý způsob výpočtu je využití tzv. gridové metody, s vyžitím automatického vytvoření srovnávacího (podložky) a počítaného (deponie) modelu DTM. Výsledkem je report, kdy řešený model deponie je rozdělen do horizontálních vrstev s volitelnou mocností (v tomto případě byla použita hodnota 1m) s příslušnými hodnotami objemu, jak vyplývá z Obrázku 6.

Celý postup je zdokumentován v jednom z videí na našem YouTube kanále.

 

caobr6

Obrázek 6 Report kubatury

 

Obrázek 6 Report kubatury

Komentáře:

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.