řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

V nastavení programu by podle mého názoru bylo dobré mít možnost vypnout potvrzující hlášky o tom, zda chci uzavřít každé okno programu, že je výpočet ukončen apod. Pokud s programem začínáte, pak je to asi dobře. Pokud s tím pracujete denně, pak je to otrava hodná firmy Microsoft. Když kliknu na volbu „Konec práce daty“ a udělat jsem to chtěl – proč se ptát?. Pokud jsem to udělal omylem, pak se do okna mohu vrátit. Data jsou stejně zadána v okamžiku jejich zápisu a žádná funkce „krok zpět“ není. Případně by byla dobrá možnost např. klávesové zkratky, která by v libovolném stupni zadání umožnila rychlé uzavření všech oken a přepočet (za předpokladu formálně správného zadání dat). Velmi by to zrychlilo např. ladění výstupů, nebo případně změnu jednoho parametru ve 4. vnořeném okně.

Výměna n50 a Energie 2009

Kategorie » téma: Ztráty | Energie » 06 Provoz zóny

01.12.2011 23.38 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 33023x

Otázka:

Odborní referenti SFŽP "Zelená úsporám" mi připomínkují nesprávnost dosazené hodnoty n50 ve výpočtech. Údajně je TNI 730329 novelizována a nové hodnoty n50 se liší od hodnot uvedených v programu Energie 2009. Poněvadž nemám k dispozici novelizovanou TNI 730329, sdělte mi prosím, jaké hodnoty n50 pro rodinný domek mám do výpočtových dat zahrnout.

Obvod budovy a obvod místností

Kategorie » téma: Ztráty

19.12.2011 12.19 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 27307x

Otázka:

Chtěl bych si jen pro upřesnění a ujištění, že počítám dobře, ujasnit zadávání Základní popis objektu - "Exponovaného obvodu podlahy P" a Popis jednotlivých místností v objektu – „Obvod podlahy“

Do exponovaného obvodu dávám jen obvod objektu při styku se zeminou a do obvodu podlahy dávám vše, co je ve styku s exteriérem. Když počítám ztráty po místnostech, tak v 1.NP budu zadávat k místnostem obvod místnosti ve styku s ex a v celkovém součtu se to bude rovnat P, a v 2 np to bude zadávat stejným způsobem.... Obvod podlahy se rovná exponovanému obvodu u přízemním objektů a u patrových bude celkový obvod podlahy vždy větší než exponovaný obvod P?

Otázka:

Zpracovávám energetický audit komplexní rekonstrukce budovy do OPŽP, kde je požadavek:

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2. Specifické kritérium přijatelnosti projektů (Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí) se mění takto: V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N,uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,rec, uvedenou v odst. 5.3 téže technické normy. Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu, včetně samostatně stojících kotelen.

V mém případě jsme provedli návrh všech obalových konstrukcí budovy (s vyjímkou podlahy na zemině a malé části stěn vytápěného suterénu a vnitřních stěn tamtéž) na nižší než doporučené hodnoty. Dle předchozí ČSN 730540-2:2007 vycházel požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq=0,68 W/(m2.K) a doporučený Uem,rc=0,51 W/(m2.K). Úpravou obálky budovy jsem dosáhl hodnoty Uem=0,47 W/(m2.K) a splnil tak doporučenou hodnotu Uem.

Dle ČSN 730540-2:2011 však vychází Uem,rq=0,45 W/(m2.K) a doporučený Uem,rc=0,34 W/(m2.K). Nově tedy nesplňuji ani požadovaný Uem. Důvodem je:

- v Uem,rq se počítá s přirážkou 0,02

- u všech konstrukcí mám nižší tepelný tok něž s požadovanou hodnotou, avšak u podlahy na zemině (U = 2,5 W/(m2.K)) mám šestinásobný tepelný tok oprosti požadavku

- nezapočítání 15% přiržky na okna (b=1,00) u výpočtu Uem,rq ale započtení přirážky u výpočtu Uem

Z tohoto případu my vyplývá, že splnění požadavku Uem,rq na rekonstrukci budovy je téměř nemožné bez zateplení podlahy na suterénu a vnitřních stěn v suterénu.

V ČSN 730540-2:2011 se dále v odstavci 5.3.6 píše, že v případě změn staveb se splnění požadavku dle 5.3.1. vtahuje pouzě na nově vzniklé ucelené části. Mohu si tedy vysvětlit tak, že pro větší změnu dokončené stavby se tento požadavek nevztahuje?
Případně jak je to v případě částečných rekonstrukcí (zateplení stěny panelového domu), takto provedená větší změna dokončené stavby přeci nesplní Uem,rq?

Otázka:

Nenašel jsem způsob, jak odstranit ze seznamu jednou zadanou Kategorii konstrukcí. Měl jsem jich již 9, ale potřeboval jsem jiné členění. V jednom případě se mi dokonce pomíchali jejich názvy po té, co jsem zadal název, který se abecedně vešel mezi již zadané názvy. Vyzkoušel jsem si nechtěného názvu zbavit tím, že jsem jej přejmenoval na název, který se již v seznamu vyskytoval. Např. „otvorové výplně do temperovaných prostorů“ za název „otvorové výplně nové“, který již existoval. Výsledkem byly dva shodné názvy „otvorové výplně nové“ a celkový počet 9. Pokud jsem přejmenoval jeden z nich, přejmenovaly se oba a celkový počet opět 9. Přejmenoval jsem tedy jeden z nich z názvu „otvorové výplně nové“ za standardní název „otvorové výplně“. Výsledkem byly tři shodné názvy „otvorové výplně“ a celkový počet 9 a není cesty zpět.

< Stránka 1 2 3 4 .. 4 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10